polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XXVII Międzynarodowy Festiwal Młodych Laureatów Konkursów Muzycznych
8–25 października 2017 roku, Katowice
„Mózg Festival”
XIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współczesnej i Sztuk Wizualnych
Recital wokalny w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina
25 października 2017 roku, Warszawa

Artykuły

Nowy Zarząd Polskiej Rady Muzycznej

Polska Rada MuzycznaW dniu 20 maja 2010 roku w sali senatu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Polskiej Rady Muzycznej połączone z wyborem nowych władz. Prezesem ponownie został wybrany dr Krzysztof Knittel, kompozytor i nauczyciel akademicki. W składzie Zarządu znaleźli się:
  • Joanna Wnuk-Nazarowa - dyrektor NOSPR, była minister kultury
  • Adrianna Poniecka-Piekutowska - dyrektor Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego
  • Viola Łabanow - prezes Fundacji "Muzyka jest dla wszystkich"
  • Elżbieta Markowska - wiceprezes De Musica, była dyrektor Programu 2 Polskiego Radia
  • Grzegorz Michalski - prezes Towarzystwa im. Witolda Lutosławskiego
  • Jan Kaliszewski - prezes Jeunesses Musicales Polska.

Za najpilniejsze zadania uznano: działania na rzecz reformy powszechnej edukacji muzycznej, dalszą pracę nad standardami edukacji muzycznej, doprowadzenie do ratyfikacji przez Polskę „pięciu praw muzycznych” UNESCO, starania o rychłe powołanie Instytutu Muzycznego.