26 maja 2017
English (United Kingdom)Polish (Poland)
Ogłoszenia
Konkurs na stanowisko Specjalista ds. marketingu i impresariatu - Sinfonia Iuventus PDF Drukuj Email

siPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus ogłasza nabór kandydatów na stanowisko „Specjalista ds. marketingu i impresariatu”.

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • Promocja wydarzeń artystycznych POSI.
 • Dostarczanie mediom informacji i materiałów dotyczących działalności POSI.
 • Prowadzenie działalności reklamowo-promocyjnej POSI.
 • Pozyskiwanie sponsorów oraz współpraca z nimi.
 • Archiwizowanie materiałów prasowych dotyczących działalności POSI
 • Dokumentowanie koncertów POSI w postaci zapisów wizualnych (fotograficznych), nagrań fonograficznych oraz audiowizualnych.
 • Prowadzenie statystyki nagrań i koncertów POSI.
 • Sprzedaż i rezerwacja biletów.
 • Organizacja widowni. Nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałych relacji z Klientami.
 • Obsługa strony internetowej oraz portali społecznościowych.
 • Stała współpraca z fotografem, sekretarzem literackim, biurem tłumaczeniowym.
 • Pozyskiwanie dodatkowych funduszy, pisanie wniosków grantowych.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku POSI.
 • Współpraca z gościnnymi solistami, dyrygentami, ich agencjami w zakresie zawierania umów na udział artystów w koncertach POSI.
 • Koordynacja i logistyka przedsięwzięć artystycznych: organizacja prób, kontakty z artystami, etc.
 • Sporządzanie dokumentacji z działalności artystycznej, sprawozdań oraz rozliczeń ZAIKS.
 • Sporządzanie umów dotyczących koncertów krajowych i zagranicznych oraz nadzorowanie ich przebiegu.
 • Udział w próbach orkiestry w okresie przygotowań do realizacji koordynowanych projektów.
 • Koordynacja i organizacja powierzonych do realizacji projektów artystycznych koncertowych i nagraniowych, krajowych i zagranicznych oraz bieżącej pracy artystycznej.
 • Dbałość o realizację powierzonych projektów zgodnie z planem kosztów.
 • Koordynacja warunków techniczno-organizacyjnych (realizacji ridera) przeprowadzanych projektów; monitorowanie działań organizacyjnych po stronie partnerów, współorganizatorów i dysponentów sal i miejsc organizowanych koncertowych. 

 

Wymiar czasu pracy: 1/1 etat, umowa o pracę. 

Wymagania niezbędne:
– wykształcenie wyższe,

– doświadczenie zawodowe w pracy na podobnym stanowisku.


Wymagane dokumenty i oświadczenia:

– podpisane odręcznie: curriculum vitae oraz list motywacyjny

– kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie

– kopie dokumentów potwierdzających staż pracy

– kopie dokumentów potwierdzających wymagane i posiadane kwalifikacje

– podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

– podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

– podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

– podpisana odręcznie klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tj. Dz. U. z 2014 r. poz.1182 z późn. zm.

Osoby zainteresowane proszone są o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie ich pocztą w terminie do dnia 31 maja 2017 roku 
na adres:

Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

Plac Defilad 1, pok. 701

00-901 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja – specjalista ds. marketingu i impresariatu”
Dodatkowe informacje – na stronie: http://sinfoniaiuventus.pl/

Share on Facebook
 
Konkurs na stanowisko Asystenta Dyrygenta – Sinfonia Iuventus PDF Drukuj Email

siPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus przyjmuje zgłoszenia do konkursu na stanowisko Asystenta Dyrygenta.

Cel konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie dyrygenta, któremu zostanie zaproponowany angaż na podstawie umowy o pracę.

Asystent dyrygenta będzie uczestniczyć we wszystkich projektach artystycznych POSI, m.in. koncertach, nagraniach, warsztatach. W związku z powyższym Pracodawca wymagać będzie od osoby zatrudnionej na tym stanowisku stałej obecności, dyspozycyjności i zaangażowania w działalność orkiestry, ze szczególnym uwzględnieniem udziału we wszystkich próbach, koncertach, sesjach nagraniowych oraz prowadzenia prób sekcyjnych i tutti z orkiestrą.

Asystent dyrygenta będzie otrzymywał comiesięczne wynagrodzenie. W trakcie sezonu artystycznego poprowadzi jeden koncert za wynagrodzeniem.

Przebieg konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów:

 • Etap I – komisja dokona selekcji kandydatów na podstawie otrzymanych dokumentów (życiorys, list motywacyjny)
 • Etap II – zaproszenie wybranych kandydatów do poprowadzenia prób z orkiestrą

 

Osoby, które przejdą do II etapu konkursu otrzymają zaproszenie w formie pisemnej na podany w zgłoszeniu adres e-mail najpóźniej do dnia 9 czerwca 2017.

Przewidywany termin poprowadzenia prób z orkiestrą w etapie II konkursu, to 20,21,22 czerwca 2017 w Warszawie.

Składanie aplikacji

Zainteresowanych prosimy o składanie dokumentacji życiorysu artystycznego oraz listu motywacyjnego w Sekretariacie Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus – Pałac Kultury i Nauki, VII piętro, pok. 704, pocztą zwykłą na adres: Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus, pl. Defilad 1, lok. 701, 00-901 Warszawa, lub pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. najpóźniej do dnia 1 czerwca 2017 roku.

Nadesłane zgłoszenie powinno być opatrzone tytułem: „Konkurs na stanowisko Asystenta Dyrygenta – Sinfonia Iuventus”.

Informacja telefoniczna: (+48) 22 656 76 54

Share on Facebook
 
Przesłuchania do Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus PDF Drukuj Email

siPolska Orkiestra Sinfonia Iuventus ogłasza przesłuchania dla muzyków do 30 roku życia na stanowisko koncertmistrza I skrzypiec.

Termin przesłuchań: 5 września 2017

Miejsce przesłuchań: Warszawa, Zespół Szkół im. inż. S. Wysockiego d. „Kolejówka”, ul. Szczęśliwicka, 56.

Osobom, które pomyślnie przejdą przesłuchania oraz zostaną zarekomendowane przez Komisję, Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus oferuje:

• umowę o pracę

• atrakcyjne wynagrodzenie

• pracę pod kierunkiem wybitnych dyrygentów

• szerokozakrojoną edukację artystyczną oraz zdobycie doświadczenia pracy w orkiestrze

Kartę zgłoszeniową (do pobrania na stronie www.sinfoniaiuventus.pl) wraz z życiorysem artystycznym należy przesłać na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w nieprzekraczalnym terminie do 22 sierpnia 2017 roku.

Na czas przesłuchań Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus zapewnia akompaniatora.

Kandydat, w przypadku odwołania swojej obecności na przesłuchaniu, zobowiązany jest do poinformowania instytucji drogą e-mailową najpóźniej na 2 dni przed terminem przesłuchania.

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest załączenie do dokumentacji poniższej informacji:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji w Polskiej Orkiestrze Sinfonia Iuventus, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz.926 ze zm.”

POBIERZ: program przesłuchań

Szczegóły na www.sinfoniaiuventus.pl 

Share on Facebook
 
Przesłuchania do Filharmonii Narodowej PDF Drukuj Email

fnFilharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowiska: HARFA – ½ etatu, muzyk solista, oraz WIOLONCZELA – pełen etat, muzyk tutti.

Podanie z życiorysem artystycznym należy złożyć w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200, lub pocztą elektroniczną na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  w nieprzekraczalnym terminie do 26 maja 2017 godz. 12.00.

Wskazane jest doświadczenie orkiestrowe w specjalności wiolonczela i harfa. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/. Egzamin na harfę solo odbywać się będzie na instrumencie orkiestrowym Salvi model Minerva – istnieje możliwość wcześniejszego wypróbowania instrumentu.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub103.

HARFA – PRZESŁUCHANIE

muzyk solista – ½ etatu

Przewidywany termin przesłuchań –12 czerwca 2017roku.

Program:

Georg Friedrich Haendel – Koncert B-dur /dopuszczalne wszystkie wersje poza opracowaniem Marcela Grandjany’ego/

oraz

Louis Spohr – Fantazja c-moll op.35

oraz

Partie orkiestrowe

G. Verdi – Uwertura „Moc przeznaczenia”

M. Ravel – Koncert fortepianowy G-dur, część I

C. Franck – Symfonia d-moll, część II

B. Smetana – Wyszehrad, kadencja

P. Czajkowski – Dziadek do orzechów, kadencja

B. Britten – Wariacje i fuga na temat Purcella, wariacja I i temat fugi

B. Bartok – Koncert na orkiestrę, część IV

H. Berlioz – Symfonia fantastyczna, część II

 

WIOLONCZELA – PRZESŁUCHANIE

muzyk tutti – pełen etat

Przewidywany termin przesłuchań – 12 czerwca 2017 roku.

Program:

Joseph Haydn – Koncert wiolonczelowy D-dur Hob.VIIb/2, część I z kadencją

oraz

Antonín Dvořák – Koncert wiolonczelowy h-moll op. 104, część I

lub

Robert Schumann – Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129, część I i II

lub

Edward Elgar – Koncert wiolonczelowy e-moll op. 85, część I i II

oraz

Partie orkiestrowe (smyczkowanie dowolne): 

R. Strauss – Dyl Sowizdrzał

D. Szostakowicz – I Symfonia f- moll, część I

P. Czajkowski – VI Symfonia h-moll, część II

L. van Beethoven – V Symfonia c-moll, część II

L. van Beethoven – VIII Symfonia F-dur, część III

P. Czajkowski – IV Symfonia f-moll, część II

W. A. Mozart – Uwertura Wesele Figara

G. Verdi – Messa da Requiem część III

G. Mahler – IV Symfonia G-dur, część I

J. Brahms – II Symfonia D-dur, część II

Szczegółowe informacje oraz materiał nutowy do pobrania znajdują się na stronie: http://filharmonia.pl

Share on Facebook
 
Przesłuchania do Filharmonii Zielonogórskiej PDF Drukuj Email

fFilharmonia Zielonogórska organizuje przesłuchania skrzypków 30 maja 2017 oraz 13 czerwca 2017 roku.

Program przesłuchania:

1. J.S.Bach – jedna część dowolnej sonaty lub partity BWV 1001-1006

2. W.A.Mozart – I część Koncertu G-dur, D-dur lub A-dur z kadencją

3. utwór dowolny na skrzypce solo lub z towarzyszeniem fortepianu

Partie orkiestrowe:

 • J.Brahms – I Symfonia c-moll
 • P.Czajkowski – V Symfonia e-moll
 • W.A.Mozart – Symfonia nr 39 Es-dur KV 543 cz. III i IV
 • G.Rossini – Uwertura do opery Wilhelm Tell
 • C.M.Weber – Uwertura do opery Euryante

 

Termin przesłuchania: 30 maja 2017 oraz 13 czerwca 2017 roku.

Zgłoszenia przyjmuje i bliższych informacji udziela inspektor orkiestry: +48/728-316-406, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Szczegóły na: http://filharmoniazg.pl

Share on Facebook
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 10
o naskontaktnasi mecenasi

Copyright © 2002-2011 Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Informujemy, że strona polmic.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Użytkownicy naszego serwisu mogą określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce. Korzystając z naszej strony, wyrażają oni zgodę na używanie cookie.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information