polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XXV Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”
15–26 listopada 2017, Katowice
XII Międzynarodowy Festiwal im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
17 listopada - 3 grudnia 2017
Jubileuszowy AŻ Festiwal
24 listopada – 10 grudnia 2017, Łódź
Nadzwyczajny koncert z okazji Roku Feliksa Nowowiejskiego „Profesor Mieczysław Nowakowski in memoriam”
24 listopada 2017, Warszawa
I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych „Per organo a quattro mani”
15–20 kwietnia 2018, Nowy Sącz

konkurs (K)

D K L M N O W

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (dawniej: Konkurs Młodych Związku Kompozytorów Polskich)


Związek Kompozytorów Polskich


Rynek Starego Miasta 27

00-272 Warszawa

tel. (+48 22) 831 16 34

fax (+48 22) 831 17 41

tel./fax


Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (dawniej zwany Konkursem Młodych Związku Kompozytorów Polskich) organizowany jest corocznie od 1958 roku. Ma on na celu umożliwienie startu młodym kompozytorom polskim oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy. Do 1990 roku regulamin imprezy określał, że przedmiotem konkursu ma być dowolny utwór trwający ponad 5 minut. Uczestnicy otrzymywali na jego skomponowanie 3-miesięczne stypendium z Ministerstwa Kultury i Sztuki. Pierwszą nagrodą na konkursie był wyjazd na stypendium do jednego z krajów zachodnich, drugą – wyjazd na festiwal muzyczny organizowany w jednym z krajów bloku wschodniego, a wyróżnieniem – bezpłatny pobyt na festiwalu „Warszawska Jesień”. Od 1990 roku Ministerstwo zaprzestało przydzielać stypendia twórcze. Od tego czasu główną nagrodę – Nagrodę im. Tadeusza Bairda – w wysokości 2500 dolarów z przeznaczeniem na dalsze studia kompozytorskie ufundowała Alina Sawicka-Baird, żona zmarłego kompozytora – Tadeusza Bairda. Wyróżnienia są finansowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich.
Od 1990 roku Konkurs im. Bairda jest otwarty dla wszystkich polskich kompozytorów, którzy w dniu jego zamknięcia nie ukończyli 35 lat (wcześniej przeznaczony był tylko dla absolwentów klas kompozycji Państwowych Wyższych Szkół Muzycznych). Przedmiot konkursu jest każdego roku inny.
Od 2003 roku konkurs jest dwuetapowy. Utwory, które zostały przez jury zakwalifikowane do II etapu, wykonywane są podczas publicznego koncertu, po którym ogłaszany jest ostateczny werdykt. Wtedy też podawane są nazwiska laureatów.