20 października 2016
English (United Kingdom)Polish (Poland)
Elżbieta Sikora

postać

dnia

Elżbieta

Sikora

Sikora Elżbieta Wyrywacz serc, opera kameralna według powieści Borisa Viana

kompozycja

dnia

Sikora Elżbieta

Wyrywacz serc, opera kameralna według powieści Borisa Viana "l'Arrache-coeur"

 Warszawska Jesień w zwierciadle polskiej krytyki muzycznej. Antologia tekstów z lat 1956-2006

książka

dnia

Warszawska Jesień w zwierciadle polskiej krytyki muzycznej. Antologia tekstów z lat 1956-2006

Logowanie


szkoły (A)
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi


ul. Gdańska 32

90-716 Łódź

tel.: (+48 42) 662 16 00

tel.: (+48 42) 633 69 52

e-mail: rektorat@amuz.lodz.pl

www: www.amuz.lodz.pl


Historia Akademii Muzycznej w Łodzi sięga początków XX wieku. Powstało wówczas Konserwatorium Muzyczne Heleny Kijeńskiej-Dobkiewiczowej, skupiające grono wybitnych muzyków i pedagogów. Po II wojnie światowej łódzka uczelnia została reaktywowana, początkowo jako Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna (od kwietnia 1946 roku). Jej siedzibą stał się pałac wzniesiony przez łódzkiego przemysłowca Izraela Kalmanowicza Poznańskiego przy ulicy Gdańskiej 32. Pierwszym rektorem szkoły został prof. Kazimierz Wiłkomirski, a prorektorem – prof. Helena Kijeńska-Dobkiewiczowa. W tym czasie istniały cztery wydziały: I. Teorii, Kompozycji i Dyrygentury (dziekan – prof. Kazimierz Sikorski), II. Instrumentalny (dziekanem – prof. Maria Wiłkomirska), III. Wokalny (dziekan – prof. Adela Comte-Wilgocka) i IV. Pedagogiczny (dziekan – prof. Mieczysław Kacperczyk).
W roku 1982 Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna w Łodzi otrzymała nazwę Akademii Muzycznej, która w 1999 roku przyjęła imię Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.
Intensywny rozwój artystyczny i naukowy uczelnia zawdzięcza znakomitym muzykom, wybitnym pedagogom i niezwykłym osobowościom swoich kolejnych rektorów. Byli to kolejno: prof. Kazimierz Wiłkomirski (1945-1947), prof. Kazimierz Sikorski (1947-1954), prof. Mieczysław Drobner (1954-1957), prof. Kiejstut Bacewicz (1957-1969), prof. Zenon Płoszaj (1969-1981), prof. Zygmunt Gzella (1981-1987), prof. Aleksander Kowalczyk (1987-1993), prof. Bogdan Dowlasz (1993-1999) i prof. Anna Wesołowska-Firlej (1999-). Przez 21 lat obowiązki prorektora pełnił prof. Franciszek Wesołowski.
Senat Akademii Muzycznej nadał tytuł doktora honoris causa sztuki muzycznej sześciu wysoko cenionym artystom – znaczącym postaciom życia muzycznego: w 1986 roku – Aleksandrowi Tansmanowi, w 1993 roku – prof. Kiejstutowi Bacewiczowi, w 1996 – prof. Zenonowi Płoszajowi, w 1999 – prof. Franciszkowi Wesołowskiemu, w 2005 - prof. Teresie Kubiak i w roku 2006 - prof. Wandzie Wiłkomirskiej.
Wśród wielu jej wybitnych absolwentów uczelni są artyści tej miary, co Jan Krenz, Urszula Kryger, Teresa Kubiak, Dominik Połoński, Piotr Pławner, Kazimierz Serocki, Wanda Wiłkomirska, Teresa Żylis-Gara.

Ofertę edukacyjną Akademii Muzycznej w Łodzi, z 26 specjalnościami w ramach studiów stacjonarnych, wzbogacają niestacjonarne studia płatne (zaoczne i podyplomowe). O wysokim poziomie kształcenia w uczelni świadczą liczne nagrody zdobywane przez jej studentów i absolwentów w renomowanych konkursach muzycznych. Rezultatem naukowej i artystycznej działalności prowadzonej przez poszczególne katedry są wydawane przez Akademię publikacje: książki, nuty i płyty CD.
Uczelnia jest członkiem stowarzyszenia CHAIN of Music and Dance, zrzeszającego ponad 20 europejskich uczelni oraz AEC (Europejskiego Stowarzyszenia Konserwatoriów i Akademii Muzycznych). Aktywnie uczestniczy również w programie Socrates-Erasmus.
Imprezy cykliczne organizowane przez Akademię: Imprezy współorganizowane przez Uczelnię to m.in.:

Studia stacjonarne:

WYDZIAŁ I: KOMPOZYCJI, TEORII MUZYKI, RYTMIKI I EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Specjalność: kompozycja. Absolwenci uzyskują dyplom licencjata lub magistra sztuki (po studiach magisterskich) oraz uprawnienia: do pracy w dziedzinie twórczości kompozytorskiej, do obejmowania stanowisk redaktorów, publicystów, prelegentów muzycznych, a także nauczycieli - teoretyków w szkołach muzycznych. W ramach struktur wydziału funkcjonuje Studio Komputerowe.
Specjalność: teoria muzyki. Absolwenci uzyskują dyplom licencjata lub magistra sztuki (po studiach magisterskich) oraz uprawnienia do obejmowania stanowisk redaktorów, publicystów, prelegentów muzycznych, a także nauczycieli - teoretyków w szkołach muzycznych.
Specjalność: rytmika. Absolwenci uzyskują dyplom licencjata lub magistra sztuki (po studiach magisterskich) oraz uprawnienia do: nauczania przedmiotu rytmika, zajęcia muzyczno-ruchowe, kompozycja ruchu i improwizacja fortepianowa we wszystkich typach szkół, kształcenia słuchu w szkołach muzycznych I stopnia, techniki ruchu i tańca w szkołach muzycznych II stopnia; prowadzenia zespołów rytmiki w placówkach kulturalno-oświatowych i rytmikoterapii w placówkach rehabilitacyjnych; pracy akompaniatora-improwizatora.
Specjalność: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej. Absolwenci uzyskują dyplom licencjata lub magistra sztuki (po studiach magisterskich) oraz wiedzę muzyczną wraz z praktycznymi umiejętnościami pedagogicznymi odpowiednimi do: prowadzenia chórów i zespołów muzycznych, działalności naukowej i dydaktycznej w szkołach wyższych i zakładach kształcenia nauczycieli prowadzących kierunek edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej, prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkolnictwie muzycznym, w szczególności w zakresie zespołów muzycznych, prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie edukacji artystycznej szkolnej, działalności muzycznej w instytucjach kulturalnych i mediach, działalności w obsłudze konkursów, imprez muzycznych oraz animacji kultury muzycznej.

WYDZIAŁ II: FORTEPIANU, KLAWESYNU I ORGANÓW
Specjalności: fortepian, klawesyn, organy, kameralistyka. Absolwenci otrzymują dyplom licencjata lub magistra sztuki (po studiach magisterskich) w zakresie gry na określonym instrumencie, dający uprawnienia do działalności koncertowej (solowej, kameralnej, w zespołach orkiestrowych) oraz pedagogicznej.

WYDZIAŁ III: INSTRUMENTALNY
Specjalności: skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara, harfa, flet, obój, klarnet, fagot, saksofon, róg, trąbka, puzon, tuba, perkusja, akordeon, kameralistyka.
Absolwenci otrzymują dyplom licencjata lub magistra sztuki (po studiach magisterskich) w zakresie gry na określonym instrumencie, dający uprawnienia do działalności koncertowej (solowej, kameralnej, w zespołach orkiestrowych) oraz pedagogicznej.

WYDZIAŁ IV: WOKALNO-AKTORSKI
Specjalność: wokalno-aktorska. Studia mają na celu przygotowanie artysty śpiewaka pod względem wokalnym i aktorskim do pracy w charakterze solisty filharmonii, opery, operetki lub teatru muzycznego. Absolwenci Wydziału otrzymują tytuł licencjata lub magistra sztuki (po studiach magisterskich) w zakresie wokalno-aktorskim. Kandydaci zdają egzamin konkursowy z dyspozycji wokalnych i aktorskich.

Kwalifikacje pedagogiczne dla Wydziałów I – IV
Absolwenci wszystkich wydziałów (z wyłączeniem specjalności edukacja artystyczna) uzyskują kwalifikacje pedagogiczne poprzez równoległą naukę w Międzywydziałowym Studium Pedagogicznym, zgodnie z wymaganiami określonymi przez MEiN.

Studia niestacjonarne (płatne):

Instrumentalistyka - studia licencjackie 3-letnie
Muzykoterapia - studia zaoczne licencjackie 3-letnie
Muzykoterapia w rehabilitacji - studia magisterskie 2-letnie
Wokalistyka - studia licencjackie 4-letnie

Studia podyplomowe (płatne):

Podyplomowe Studia Animacja kultury i promocja sztuki
Podyplomowe Studia Emisji Głosu
Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki i Wokalistyki
Podyplomowe Studia z zakresu Rytmiki, Solfeżu i Improwizacji
o naskontaktnasi mecenasi

Copyright © 2002-2011 Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Informujemy, że strona polmic.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Użytkownicy naszego serwisu mogą określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce. Korzystając z naszej strony, wyrażają oni zgodę na używanie cookie.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information