28 kwietnia 2017
English (United Kingdom)Polish (Poland)
Katarzyna Szwed

postać

dnia

Katarzyna

Szwed

Bembinow, Borzym Jr, Szwed, Janiak, Kościów, Zamuszko, Zubel, Szmytka real life song

płyta

dnia

Bembinow, Borzym Jr, Szwed, Janiak, Kościów, Zamuszko, Zubel, Szmytka

real life song

Logowanie


szkoły (A)
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż

Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku


ul. Łąkowa 1/2

80-743 Gdańsk

tel.: (+48 58) 300 92 01

faks: (+48 58) 300 92 10

e-mail: muzyczna@amuz.gda.pl

www: www.amuz.gda.pl


Celem działalności Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku jest kształcenie wysoko kwalifikowanych artystów muzyków: instrumentalistów, wokalistów, kompozytorów, teoretyków muzyki, dyrygentów chórów, pedagogów sztuki muzycznej, nauczycieli wychowania muzycznego, nauczycieli rytmiki, instruktorów zespołów wokalno-instrumentalnych, organizatorów życia muzycznego. Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów i tytuł magistra sztuki. Akademia Muzyczna w Gdańsku jest aktywnym członkiem programu edukacji Unii Europejskiej Socrates/Erasmus. Dzięki niemu studenci począwszy od drugiego roku studiów mają szansę odbyć do dwóch semestrów zajęć – w czasie trwania studiów – w jednej z dziesięciu partnerskich uczelni w krajach Unii Europejskiej: w Belgii, Danii, Finlandii, Francji, Holandii, Niemczech i Portugalii.

Wydział Kompozycji i Teorii Muzyki
Studia trwają 5 lat. Absolwenci Kompozycji przygotowywani są do samodzielnej pracy w zakresie twórczości muzycznej. Specjalność Teoria Muzyki przygotowuje do podejmowania badań naukowych, pracy w charakterze organizatora życia muzycznego, prelegenta i publicysty muzycznego. Dyplom ukończenia studiów ze specjalności kompozycja lub teoria muzyki wraz ze świadectwem ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego uprawnia do pracy pedagogicznej w zakresie umuzykalnienia, zasad muzyki, kształcenia słuchu, harmonii i ćwiczeń harmonicznych, kontrapunktu, instrumentacji, czytania partytur, współczesnych technik kompozytorskich, form muzycznych, historii muzyki, literatury muzycznej, folkloru muzycznego w szkolnictwie muzycznym I i II stopnia, na wszystkich wydziałach w akademiach muzycznych i w zakładach kształcenia nauczycieli.

Wydział Instrumentalny
Studia trwają 5 lat. Specjalność: gra na instrumencie przygotowuje do działalności koncertowej solowej oraz do pracy w zespołach orkiestrowych i kameralnych. Dyplom ukończenia Wydziału Instrumentalnego wraz ze świadectwem ukończenia Studium Przygotowania Pedagogicznego uprawnia do pracy pedagogicznej w szkołach muzycznych I i II stopnia, akademiach muzycznych, uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych. Specjalność: pedagogika instrumentalna kształci nauczycieli instrumentu głównego dla szkół muzycznych I i II stopnia.

Wydział Wokalno-Aktorski
Studia trwają 6 lat. Przygotowują do podjęcia pracy w charakterze aktora scen muzycznych (opera, operetka) i działalności koncertowej (oratorium, kantata, recitale wokalne). Studia kończą się dwoma egzaminami: solowym recitalem dyplomowym z towarzyszeniem fortepianu i dyplomowym spektaklem operowym. Po napisaniu i obronie pracy magisterskiej absolwent otrzymuje tytuł magistra sztuki w zakresie wokalistyki w specjalności śpiew solowy. Dyplom Wydziału Wokalno-Aktorskiego wraz z zaświadczeniem ukończenia studium pedagogicznego uprawnia absolwenta do pracy pedagogicznej.

Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki
Studenci kształceni są w trzech zakresach: chóralistyki – dla potrzeb zawodowych instytucji muzycznych i społecznego ruchu muzycznego, akademii muzycznych, zakładów kształcenia nauczycieli, szkolnictwa muzycznego I i II stopnia, szkolnictwa ogólnokształcącego i zawodowego; rytmiki – nauczycieli przedmiotów kierunkowych w specjalności „rytmika” w akademiach muzycznych, szkołach muzycznych I i II stopnia, szkołach baletowych i teatralnych, prowadzących zajęcia muzyczno ruchowe w zakładach kształcenia nauczycieli, placówkach oświatowo-wychowawczych i społecznego ruchu artystycznego; edukacji artystycznej – nauczycieli umuzykalnienia i nauki o muzyce dla potrzeb szkół muzycznych I stopnia oraz metodyków dla potrzeb zakładów kształcenia nauczycieli.
o naskontaktnasi mecenasi

Copyright © 2002-2011 Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Informujemy, że strona polmic.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Użytkownicy naszego serwisu mogą określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce. Korzystając z naszej strony, wyrażają oni zgodę na używanie cookie.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information