polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
III Festiwal Kwadrofonik
14–15 grudnia 2017, Warszawa
III Międzynarodowy Festiwal Chóralny Muzyki Adwentowej i Świątecznej „Mundus Cantat Sopot”
15–17 grudnia 2017 roku, Sopot
II Album muzyki współczesnej dla młodych wykonawców
16 grudnia 2017, Wrocław
I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych „Per organo a quattro mani”
15–20 kwietnia 2018, Nowy Sącz

organizacja (S)

A B C D F G H I J K L M O P R S T W Z Ł

Stoart - Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców


Biuro Zarządu
ul. Chmielna 20

00-020 Warszawa

tel. (+48 22) 827 83 71

fax (+48 22) 827 39 26

e-mail: stoart@stoart.org.pl

www: www.stoart.org.pl


Związek Stowarzyszeń Artystów Wykonawców STOART powstał w 1995 roku z inicjatywy trzech stowarzyszeń działających w Polsce od ponad 40 lat, reprezentujących wszystkie gatunki muzyki: Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków SPAM, Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego i Stowarzyszenia Muzyków Rozrywkowych w Polsce STOMUR.
Na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych STOART uzyskał zezwolenie Ministra Kultury na działanie jako organizacja zbiorowego zarządzania i zarejestrowany został w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie w 1995 roku.
Obecne zezwolenie STOART-u obejmuje ochronę oraz pobór i podział wynagrodzeń na następujących polach (rodzajach korzystania):
  • utrwalanie
  • zwielokrotnienie określoną techniką egzemplarzy artystycznych wykonań, w tym zapisu magnetycznego oaz techniką cyfrową
  • wprowadzenie do obrotu
  • najem oraz użyczenie
  • odtwarzanie
  • nadawanie
  • reemitowanie
  • publiczne udostępnianie artystycznego wykonania w taki sposób aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
STOART jest największą organizacją na tym polu i zajmuje się pobieraniem wynagrodzeń z tytułu wykorzystywania artystycznych wykonań przez nadawców (radio, telewizja) i innych użytkowników (hotele, markety, dyskoteki...).
Na terenie Polski STOART utworzył 16 przedstawicielstw terenowych, które obejmują swym zasięgiem cały kraj. Inwestycja ta przynosi już wymierne rezultaty w postaci podpisanych ok.12.000 umów z użytkownikami, co zapewnia efektywny pobór wynagrodzeń dla naszych członków skutkujący znacznym wzrostem wysokości wypłat.
Aktywność międzynarodowa oraz aktywny udział w pracach AEPO (Association of European Performers’ Organizations) oraz SCAPR (Societies Council for the Administration of Performers Rights) zaowocowały podpisaniem umów o wzajemnej reprezentacji z wszystkim niemal pokrewnymi organizacjami europejskimi co skutkuje ochronią naszych artystycznych wykonań w tych krajach.