29 czerwca 2017
English (United Kingdom)Polish (Poland)
Tadeusz Majerski

postać

dnia

Tadeusz

Majerski

Majerski Tadeusz  Tadeusz Majerski

płyta

dnia

Majerski Tadeusz

Tadeusz Majerski

Amnestia polega na niepobieraniu naliczonych opłat za zwrot przetrzymanych książek, nut i czasopism

książka

dnia

Amnestia polega na niepobieraniu naliczonych opłat

za zwrot przetrzymanych książek, nut i czasopism

NOWA MUZYKA POLSKA

LogowanieJSTOR online

JSTOR
Chcesz wejść?
Skontaktuj się z nami!

 

indeks osób (C)
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Marek Chołoniewski,

kompozytor i wykonawca; ur. 23 października 1953, Kraków. Studiował teorię muzyki i kompozycję pod kierunkiem Bogusława Schaeffera, muzykę elektroniczną u Józefa Patkowskiego oraz grę na organach w klasie Leszka Wernera w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie. Od 1976 pracuje w Studiu Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie, gdzie od 2000 pełni funkcję kierownika. W 2011 roku nadano mu tytuł profesora sztuki.

W 1977 założył Stowarzyszenie Artystyczne „Muzyka Centrum”, prowadzące szeroką działalność koncertową (do końca 2006 485 koncertów). Od 1979 jest członkiem „Grupy Krakowskiej”. Jest również założycielem i współtwórcą wielu zespołów: Pociąg Towarowy, Studia MCH, Studia Ch&K (z Krzysztofem Knittlem), grupy CH&K&K (z Knittlem i Włodzimierzem Kiniorskim), mc2 duo (z Marcelem Chyrzyńskim), Double Mark (z Markiem Polishookiem), Inifinity Quartett (z Keirem Neuringerem, Ryanem Zawelem, Rafałem Mazurem), Natural Plastic (z Amy Knoles), Kinetic Trio (z Kiniorskim i Mazurem), dizzy kinetics – zespołów prowadzących działalność koncertową i nagraniową.

Marek Chołoniewski pisze muzykę instrumentalną i elektroakustyczną, dla radia i telewizji oraz do filmu. Jest autorem instalacji dźwiękowych i wideo, projektów audiowizualnych, przestrzennych i sieciowych. Od 1984 koncertuje, prowadzi kursy i wykłady w wielu krajach Europy, Azji, Ameryki Północnej i Południowej.

Jest inicjatorem, dyrektorem artystycznym, koordynatorem i partnerem wielu międzynarodowych projektów artystycznych: seria Audio Art (1987), Festiwal Audio Art (1993), Międzynarodowe Warsztaty Muzyki Współczesnej Kraków/Stuttgart (z Matthiasem Hermannem, 1993), Internationale Akademie für Neue Komposition und Audio Art w Tyrolu (z Marianne Penz van Stappershoef w latach 1993-99), Filmy Nieme z Muzyką Live (1994), GlobalMix (1998), Statek Artystów (2000), GPS-Art (2000), Ensemble Spiel (ze Stephanem Meierem i Musik für heute, Hanower, 2003), Bridges i European Modern Orchestra (z Krzysztofem Kwiatkowskim, 2003-2007), Polskie Stowarzyszenie Muzyki Elektroakustycznej (polska sekcja CIME/ICEM, 2005), Polska Sztuka Dźwiękowa w Chinach, Chińska Sztuka Dźwiękowa w Polsce, Polska Sztuka Dźwiękowa w Tybecie (z Dicksonem Dee i Zenialem 2006-2008), PAFME (z Benem Boretzem i Dorotą Czerner, 2006), European Course for Musical Composition and Technologies (z IRCAM, 2006-2008), Dni Kultury Polskiej w Luksemburgu (z Marcinem Wierzbickim, 2008).

Marek Chołoniewski w 2006 otrzymał Nagrodę Honorową Związku Kompozytorów Polskich, Nagrodę Ministra Kultury oraz Independent Project Grant fundacji CEC ArtsLink w Nowym Jorku.
Od 2008 pełni funkcję sekretarza, zaś od 2011 prezesa Międzynarodowej Konfederacji Muzyki Elektroakustycznej (CIME/ICEM).

aktualizacja: czerwiec 2016 (wa)

 

Strona internetowa kompozytora: www.studiomch.art.pl

twórczość

Marek Chołoniewski należy do grona twórców „poszukujących”. Nie na darmo studiował kompozycję u guru polskiej nowej muzyki – Bogusława Schaeffera i nie na darmo do jego najbliższych przyjaciół artystycznych zalicza się Krzysztof Knittel. Z tym ostatnim Chołoniewski współpracował przy wielu najrozmaitszych przedsięwzięciach muzycznych, z których najbardziej spektakularny pozostaje „Pociąg towarowy” – rodzaj kontynuowanego wciąż i przyjmującego stale inny kształt performansu. Ta właśnie dziedzina współczesnej muzyki wydaje się być Chołoniewskiemu bardzo bliska, podobnie jak kompozycja audiowizualna czy muzyka elektroakustyczna, którą uprawia od 1976 roku w Studiu Muzyki Elektroakustycznej Akademii Muzycznej w Krakowie, pełniąc w nim od roku 2000 funkcję kierownika. Ponadto prowadził kursy i wykłady z muzyki komputerowej w wielu krajach Europy, w Stanach Zjednoczonych i w Kanadzie, także koncertuje – głównie jako wykonawca live computer music.
Podczas „Warszawskiej Jesieni” w 2001 roku odbyło się prawykonanie „kompozycji audiowizualnej na ośmiu wykonawców” o tytule Passage, niezwykle charakterystycznej dla artystycznych ideałów Chołoniewskiego. Kompozytor określił ją również jako „oktet interaktywny na instrumenty i komputer”. W książce programowej Festiwalu wyjawił swoje twórcze i zarazem „technologiczne” credo, pisząc między innymi:
Idea
W kompozycji Passage wybór materiału dźwiękowego opiera się na wstępnym przygotowaniu określonych sposobów selekcji (algorytmów), które w istocie pozbawiają twórcę (w pozytywnym tego słowa znaczeniu) możliwości podejmowania indywidualnych decyzji w odniesieniu do poszczególnych parametrów dzieła muzycznego. Wybór wynika zatem z metody, która, stosowana ze ścisłą konsekwencją, tworzy określone struktury dźwiękowe. W ten sposób twórca wyzwala się częściowo od własnych indywidualnych preferencji; wkracza w obszar eksperymentu, który w przypadku kompozycji Passage został poddany ścisłej kontroli. Kompozycja jest sumą doświadczeń z wieloletniej pracy nad komputerowymi kompozycjami algorytmicznymi, w których zniesiony został podział na muzykę instrumentalną i komputerową, zniesione zostały również granice stylistyczne i materiałowe w odniesieniu do podstawowych elementów dzieła muzycznego.
Forma utworu
Kompozycja składa się z czterech części: I. Wstęp, II. Teatr Gestów, III. Partytura, IV. Film. Pierwsze dwie części to performance, w których muzycy poprzez akcje parateatralne sterują muzycznym systemem komputerowym, tworzącym «na żywo» wielopłaszczyznową strukturę dźwiękową. Każdy z muzyków realizuje niezależną partię. System komputerowy tworzy równocześnie partyturę, stanowiącą podstawowy materiał nutowy do wykonania III i IV części utworu. Muzycy wykonują partie instrumentalne pojawiające się przed nimi na ekranach monitorów. Dodatkowo ruch instrurmentów i zmiana pozycji muzyków w III części wpływa na przetwarzanie dźwięków instrumentów akustycznych. Ostatnia, IV część utworu przyjmuje formę audio-wizualnego spektaklu, gdzie do interaktywnej transformacji dźwięków instrumentalnych dołączona zostaje projekcja filmowa (animacja komputerowa), sterowana przez ruch muzyków i ich gesty.
Obsada
Passage wykonuje oktet składający się z dwóch kwartetów: dętego drewnianego (flet, obój, klarnet i fagot) i smyczkowego (skrzypce, altówka, wiolonczela i kontrabas). Ponieważ wszyscy muzycy są równocześnie «performerami», wykonującymi specyficzny «teatr gestów», ich fizyczne powiązanie z instrumentami, możliwość ruchu wraz z instrumentem jest jednym z podstawowych założeń technicznych realizowanego utworu.
A vista
Przejście (Passage) z II do III części utworu związane jest z poważnym problemem natury technicznej. Materiał w postaci tradycyjnie skomponowanej partytury pojawia się na ekranach monitorów przed muzykami po raz pierwszy podczas wykonywania utworu. Kompozycja jest poliwersyjna. Materiał «komponuje się» za każdym razem w nieco inny sposób. Muzycy wykonują zatem III i IV część a vista. Przybliżone wykonanie graficznej partytury gestu jest temperowane i uśredniane rytmicznie przez interaktywny system komputerowy. Koncepcja utworu wyklucza wcześniejsze przygotowanie indywidualnych partii przez poszczególnych muzyków.
Wykonanie odbywa się z pomocą dyrygenta lub systemu słuchawek z impulsem metronomu przekazywanym z komputera indywidualnie do każdego z muzyków (zasada ta była wielokrotnie stosowana w utworze Like Breathing).
Gest
Wyjściowym materiałem źródłowym dla kompozycji Passage jest gest, który przyjmuje dwie podstawowe formy:
- figur geometrycznych
- ekspresji muzycznych.
Gest wykonany bliżej (wyżej) źródła światła (high) oznacza wyższą wartość - dźwięk wyższy. Gest bliżej podłogi, oddalony od źródła światła (low) oznacza wartość niższą - dźwięk niższy. Interaktywny optyczny system komputerowy reaguje na zmianę położenia ręki oraz na jej pozycję.”

kompozycje
Citroblage-assemblage z cytry preparowanej na słuchawki solo (1975)
...a due tempi... na dwa fortepiany (1975)
Kompozycja elektroniczna I, partytura graficzna (1975)
Wycinek z większej całości na dwa flety (1975)
Kwartet smyczkowy (1975)
Sny ostatnie przechodzą przez włosy na sekstet smyczkowy (1975)
Red kompozycja na taśmę (1975)
Assemblages, muzyka graficzna dla konkretnych wykonawców i taśmę stereo (1975)
Concierto de Aranjuez – Muzyka do nieistniejącego filmu animowanego na wibrafon solo (1976)
...blank..., kompozycja na taśmę (1976)
Pizza na zespół instrumentalny (1976)
Papuć w pościeli na orkiestrę i taśmę 4-kanałową (1976)
ID list otwarty do Olgi Szwajgier, muzyka do czytania na głos (1976)
Soprano Quartet na saksofon sopranowy i 3 soprany (1977)
a Beethoven-synthiblage na taśmę 4-kanałową (1977)
gmb 78 na violę da gamba (1978)
Amput na kontralt, flet mały, saksofon sopranino Es, obój Es, kornet Es, przekształcenia elektroniczne i taśmę wielokanałową (1979)
Collectiv 4 na organy, fagot, dzwonki, skrzypce i fortepian (1979)
Refleksje na taśmę 4-kanałową (1979)
Process (dla K.) na taśmę (1980)
La Cumparsita I na 4 instrumenty smyczkowe i obój * (1980)
La Cumparsita (hki 290880) na taśmę (1980)
La Cumparsita II na obój, kwartet smyczkowy i taśmę (1981)
Kadencja na violę da gamba i orkiestrę kameralną * (1981)
Rag, Rag, Rag na taśmę (1983)
Kadencja II na violę da gamba, syntezatory i taśmy (1983)
Swinging Parameters na obój, skrzypce, syntezator i taśmę (1984)
Dla wszystkich ten sam ogień na taśmę (1985)
Tu i tam na fortepian, syntezator i komputer * (1986)
Pilot automatyczny na taśmę [wspólnie z Krzysztofem Knittlem, Marcinem Krzyżanowskim i Markiem Nędzińskim] (1986)
Follow Me II na syntezatory i komputer (1987)
Go-Go Beuys Band [wspólnie z Krzysztofem Knittlem, Marcinem Krzyżanowskim i Markiem Nędzińskim] (1987)
Uszy, nos, oczy, instalacja dźwiękowa (1988)
Follow Salzach, instalacja-performance na instrumenty, otoczenie naturalne i komputer (1988)
Follow, Follow, koncert potrójny na kwartet obojowy, orkiestrę, transformacje i komputer (1988)
Wysyg na światło i komputer (1989)
Switched On..., teatr na obiekty i komputer (1990)
Switched Off... na instrumenty i komputer (1990)
Dwa słońca na instrumenty i komputer (1990)
Like Breathing [wersja I] na komputer (1991)
Like Breathing [wersja II] na flet, obój, saksofon sopranowy, fagot, altówkę, kontrabas i fortepian * (1991)
Piękna i bestia na głos i komputer (1992)
Picture Reading, performance interaktywny (1993)
Doubles na głos, światło i komputer (1993)
Silber na orkiestrę dętą, zespół kameralny, tancerzy, światło i komputer (1994)
Sha’ba del’mana, balet (1994)
Lighting, instalacja interaktywna (lub performance) (1995)
River Dart na głos, światło, smyczki i komputer (1995)
Hypermeable Objects, instalacja dźwiękowa (1996)
Lighting II, projekt audiowizualny (1997)
Upside Down, performance (1997)
GlobalMix, internetowa kompozycja zbiorowa (1998)
Brightening, projekt interaktywny [wspólnie z Michaelem Svobodą] (1998)
One piece of table, performance (1999)
Dark & light Zone, projekt interaktywny na kwartet smyczkowy, balet i różnych solistów (1999)
plus Brightening 2 [wspólnie z Mark Polishook] (1999)
Face, interaktywny projekt audiowizualny (2000)
Garage, instalacja na orkiestrę kameralną i samochody (2000)
Passage, oktet interaktywny na instrumenty i komputer (2000)
Opera Installation für Tiere und Miniaturstadt [wspólnie z Markiem Chlandą] (2000)
Art Boat, Open-Air Projekt am Vistula-Fluß, Bootsinstallation (2000)
GPS Trans 1, dźwiękowa mapa miasta, kompozycja interaktywna na 16 telefonów komórkowych (2000)
Aelita, muzyka do filmu niemiego wspólnie z zespołem Pociąg Towarowy (2000)
GPS-Trans 2, dźwiękowa mapa miasta Krakowa, transmisja internetowa (2001)
etwas anderes na perkusję i komputer (2001)
Stuttgart Tunnel na gitarę basową i komputer (2001)
Passage, partytura interaktywna na zespół (2001-2013)
GPS-Trans 3, audiowizualna mapa miasta Krakowa, transmisja internetowa (2002)
Last Minute Grooves na saksofon i komputer (2002)
face 2, performance (2002)
GPS-Trans 4, audiowizualna mapa miasta Krakowa na kompozytora, zespół, tancerza i publiczność (2003)
dizzy, dizzy na zespół (2003)
Physical Modelling na instrument i taśmę (2004)
Assemblages 2 na zespół (2004)
GPS-Trans 5 Net Brigde, projekt internetowy (Luksemburg, Kraków) na nonet i system interaktywny (2005)
Nostalgija na duet „Natural Plastic” [wspólnie ze Stojanem Stojkowem] (2005)
Wieliczka Salt Mine, instalacja dźwiękowa Expo 2005 (2005)
GPS-Trans 6, projekt audiowizualny na zespół i miasto Warszawa (2005)
Dizzy Kinetics, projekt interaktywny (2005)
Nortus Farae na wiolonczelę, partyturę wideo i ścieżkę dźwiękową (2006)
GPS-Trans 7 dla miasta Chicago i zespołu You Must and You Can (2007)
GPS-Trans 8 dla 4 miast: Kraków, Warszawa, Luksemburg, Chicago i zespół (2007)
iPhone Brass na iPhone i orkiestrę dętą (2008)
GPS-Trans 9 w ramach projektu COOP (2009)
IterEter, instalacja interaktywna [wspólnie z P. Sychem, M. Pączkowskim i J. Chołoniewskim] (2009)
GPS-Trans 10 w ramach projektu Multiplace (2009)
iPhonic na telefon komórkowy (2010)
qub, instalacja audiowizualna [wspólnie z K. Knittlem, M. Walczakiem i P. Sychem] (2010)
Mimoid, muzyka do instalacji video Miłosza Łuczyńskiego (2010)
Pecs Derive/GPS-Trans 11 [wspólnie z European Bridges Ensemble] (2010)
Miejsca Miłosza, instalacja immersive video [wspólnie z Miłoszem Łuczyńskim] (2011)
Behind the Wall, instalacja (2013)
Waves na komputer i środki elektroniczne z multimediami (2014)
blink na elektronikę (2014)
Kłącza, instalacja (2014)
Fotrus Narrae na zespół instrumentów i elektronikę (2014)
Interaktywny utwór na orkiestrę szkolną (2016)
La Cumparsita na obój/rożek angielski, saksofony, elektronikę i wideo (2016)
Double Brain [we współautorstwie z Franciszkiem Araszkiewiczem] na sieciowo połączone fale mózgowe (2016)
Wiatrofale instalacja na orkiestrę kameralną i instrumenty audiowizualne (2016)
literatura wybrana
Dźwięk, technologia, środowisko..., muzyka?.[wywiad, rozmawiał Tomasz Misiak] "Kultura Współczesna: teoria, interpretacje, krytyka" 2012 nr 1
Mówi Marek Chołoniewski: co słychać?."Ruch Muzyczny" 2006 nr 8
Niektórzy mają warsztat,.[wywiad, rozm. Angieszka Kwiecień, Krzysztof Siatka] "Fragile" 2015 nr 1
O laptopach, "ogrodach dźwiękowych", teledyskach i "orkiestrze wertykalnej",.[wywiad, rozmawiał Tomasz Gregorczyk] "Fragile" 2008 nr 2
Jabłoński Maciej Chołoniewski Marek.w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „cd – suplement”, PWM, Kraków 2001
publikacje
artykuły

Cisza, w: John Cage: człowiek, dzieło, paradoks, red. M. Chołoniewski, B. Bogunia, Akademia Muzyczna, Kraków 2014
o naskontaktnasi mecenasi

Copyright © 2002-2011 Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Informujemy, że strona polmic.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Użytkownicy naszego serwisu mogą określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce. Korzystając z naszej strony, wyrażają oni zgodę na używanie cookie.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information