13 lutego 2016
English (United Kingdom)Polish (Poland)

LEGENDA

Gwiazdki * przy tytułach kompozycji oznaczają, że partytura utworu (wydana lub kserokopia rękopisu) znajduje się w zbiorach bibliotecznych Polskiego Centrum Informacji Muzycznej.

Anna Malewicz-Madey

postać

dnia

Anna

Malewicz-Madey

Karol Szymanowski -

płyta

dnia

Karol Szymanowski

-

Szymanowski Karol Demeter op. 37bis

kompozycja

dnia

Szymanowski Karol

Demeter op. 37bis

Chylińska Teresa (oprac.) Karol Szymanowski. Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora / Karol Szymanowski. Correspondence. A complete edition of extant letters from and to the composer

książka

dnia

Chylińska Teresa (oprac.)

Karol Szymanowski. Korespondencja. Pełna edycja zachowanych listów od i do kompozytora / Karol Szymanowski. Correspondence. A complete edition of extant letters from and to the composer

NOWA MUZYKA POLSKA

LogowanieJSTOR online

JSTOR
Chcesz wejść?
Skontaktuj się z nami!

 

kompozytorzy (T)
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Romuald Twardowski, kompozytor i pedagog; ur. 17 czerwca 1930, Wilno. W latach 1952-57 studiował fortepian i kompozycję w klasie Juliusa Juzeliunasa w Państwowym Konserwatorium Litewskiej SRR w Wilnie. Studia kompozytorskie kontynuował w latach 1957-60 w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie u Bolesława Woytowicza. W 1963 i 1966 studiował chorał gregoriański i polifonię średniowiecza pod kierunkiem Nadii Boulanger w Paryżu.
Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień. Utwór Antifone per tre gruppi d’orchestra (1961) zdobył w 1961 I nagrodę Konkursu Młodych Związku Kompozytorów Polskich, a w 1963 zajął II miejsce na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu; w 1966 za Sonetti di Petrarca per tenore solo e due cori a cappella (1965) otrzymał I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Pradze; dwukrotnie – w 1965 za balet-pantomimę Posągi czarnoksiężnika (1963) i w 1973 za dramat muzyczny Lord Jim (1970-73) – zdobył I nagrodę na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim im. księcia Rainiera w Monako. Ponadto w 1994 otrzymał nagrodę AGEC – Zachodnioeuropejskiej Federacji Towarzystw Chóralnych oraz doroczną nagrodę Związku Kompozytorów Polskich, w 2006 – Nagrodę im. Ignacego Jana Paderewskiego w Baltimore.
Romuald Twardowski od 1971 jest profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej w Warszawie.
twórczość
Romuald Twardowski nie był nigdy wyznawcą awangardy, wykorzystywał jednak elementy nowych technik kompozytorskich do tworzenia własnego języka muzycznego, w którym znaczną rolę odgrywają reminiscencje muzyki dawnych epok. Taka postawa wiąże się zapewne ze studiami nad chorałem gregoriańskim i polifonią średniowiecza, które kompozytor odbył w latach 1963 i 1966 w Paryżu pod kierunkiem Nadii Boulanger. W twórczości Romualda Twardowskiego charakterystyczny jest nurt muzyki religijnej, reprezentowany przez takie utwory, jak Psalmus 149 per coro misto (1962), Mała liturgia prawosławna na zespół wokalny i 3 grupy instrumentów (1968), Laudate Dominum, dialog na 2 chóry mieszane (1976), Sequentiae de ss. Patronis Polonis na baryton, chór i zespół instrumentalny (1977), Chwalitie Imia Gospodina na chór mieszany (1990), Tu es Petrus na baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1991), Hosanna I na chór mieszany (1992), Pieśni Maryjne na sopran i małą orkiestrę symfoniczną (1993), Canticum Canticorum na sopran, flet, klarnet i smyczki (1994), Regina coeli na chór mieszany (1996) i Hosanna II na chór mieszany (1997). Szczególną uwagę wśród tych kompozycji zwraca Mała liturgia prawosławna nawiązująca do muzyki cerkiewnej. Twórczość Romualda Twardowskiego jest wszakże bardzo różnorodna pod względem gatunków, a sam kompozytor w swoich wspomnieniach Było, nie minęło, wydanych w roku 2000 w Warszawie, tak ją charakteryzuje:
„W odróżnieniu od zwariowanych apologetów nowości za wszelką cenę, doceniałem rolę i znaczenie tradycji, znajdując w niej inspirację do mojej muzyki. Wychodząc z założenia, że skrajności się stykają, w głębokim średniowieczu, w chorale gregoriańskim szukałem wątków, które w połączeniu ze zdobyczami XX-wiecznej techniki kompozytorskiej (aleatoryzm, klaster) dałyby upragnioną syntezę Nowego i Starego. Ta idea przyświecała mi w tworzeniu muzyki w latach sześćdziesiątych, do momentu, kiedy to u progu lat siedemdziesiątych pogrążyłem się w pracy nad Lordem Jimem, wymagającym innej muzyki, innego rodzaju wyrazu i ekspresji. Muzyka moja wyzwoliła się wtedy z gorsetu różnych ograniczeń, jakie narzucał „neoarchaizm” i przybrała charakter wypowiedzi bardziej osobistej, pełnej gwałtownych wyładowań i dramatycznych spięć. Ciekawe, że te dwa nurty nie dzieliła wyraźna cezura czasu - w latach sześćdziesiątych powstał przecież bardzo ekspresyjny i mocno dodekafoniczny Cantus antiqui, jak też nader „warszawsko-jesienna” Nomopedia. Bardzo zaś hieratyczne i bizantyjskie Trzy freski pojawiły się w latach osiemdziesiątych. Oba te kierunki czy style od początku, jak widać, współżyły ze sobą...”
kompozycje
Oberek [wersja I] na skrzypce i fortepian * (1955)
Oberek [wersja II] na orkiestrę smyczkową * (1955)
Suita w dawnym stylu na orkiestrę (1957)
Siedem pieśni ludowych na głos i fortepian * (1957)
Mała sonata na fortepian (1958)
Mała symfonia na fortepian, smyczki i perkusję * (1959)
Pieśń o białym domu, kantata na chór mieszany, 2 fortepiany i perkusję (1959)
Pieśni o wiośnie [wersja I] na chór żeński lub chłopięcy * (1959)
Pieśni o wiośnie [wersja II] na chór męski (1959)
Jaworowe pieśni na chór mieszany (1960)
Nokturny na chór mieszany (1960)
Kołysanki na chór mieszany (1960)
Nagi książę, balet-pantomima (1960)
Suita warmińska na chór mieszany * (1960)
Kołysanka warmińska na głos i fortepian * (1960)
Carmina de mortuis per coro misto * (1961)
Bukoliki na chór mieszany (1962)
Cantus antiqui na sopran, klawesyn, fortepian i perkusję * (1962)
Cyrano de Bergerac, opera romantyczna (1962)
Nomopedia Cinque movimenti per orchestra * (1962)
Psalmus 149 per coro misto * (1962)
Mała suita na skrzypce i fortepian * (1962)
Kwietniowe pieśni na chór mieszany (1963)
Posągi czarnoksiężnika (Rzeźby mistrza Piotra), balet-pantomima * (1963)
Miniatury na chór mieszany (1964)
Oda 64 na orkiestrę (1964)
Parabola, pantomima (1964)
Dwie pieśni murzyńskie na chór mieszany (1965)
Tragedya albo Rzecz o Janie i Herodzie, opera-moralitet (1965)
Sonetti di Petrarca per tenore solo e due cori a cappella * (1965)
Tre studi secondo Giotto per orchestra da camera * (1966)
Impressioni fiorentini per quattro cori strumentali * (1967)
Capricci per pianoforte * (1967)
Mała liturgia prawosławna na zespół wokalny i 3 grupy instrumentów * (1968)
Oda do młodości na głos recytujący, chór mieszany i orkiestrę * (1969)
Upadek ojca Suryna, radiowy dramat muzyczny (1969)
Lord Jim, dramat muzyczny * (1970-73)
Trzy sonety pożegnalne [wersja I] na bas-baryton i orkiestrę kameralną * (1971)
Trzy sonety pożegnalne [wersja II] na bas-baryton i fortepian * (1971)
Dwie pieśni żartobliwe [wersja I] na chór mieszany (1972)
Dwie pieśni żartobliwe [wersja II] na chór żeński lub chłopięcy * (1972)
Preludium, toccata i chorał na orkiestrę symfoniczną (1973)
Tryptyk Mariacki na orkiestrę smyczkową * (1973)
Preludio e toccata per coro misto * (1974)
Studium in a na orkiestrę * (1974)
Improvvisazione e toccata per due pianoforti * (1974)
Dwa pejzaże na orkiestrę symfoniczną (1975)
Impresje morskie na chór mieszany (1975)
Krajobraz polski [wersja I] na bas-baryton i orkiestrę smyfoniczną (1975)
Krajobraz polski [wersja II] na bas-baryton i fortepian * (1975)
Laudate Dominum, dialog na 2 chóry mieszane * (1976)
Sequentiae de ss. Patronis Polonis na baryton, chór i zespół instrumentalny (1977)
Ręka mi miecz, trzy poematy na tenor solo i chór mieszany (1977)
Maria Stuart, dramat muzyczny (1978)
Capriccio in blue na skrzypce i orkiestrę (lub fortepian) * (1979)
Lamentationes per coro misto * (1979)
Oblicze morza, 5 pieśni na bas-baryton i fortepian * (1979)
Preludio, recitativo ed aria con variazioni per cembalo (pianoforte) * (1979)
Sonata breve per cembalo (pianoforte) * (1979)
Koncert wiejski na chór mieszany * (1980)
Musica concertante na fortepian * (1980)
Mały koncert na fortepian i zespół instrumentalny * (1980)
Na czterech strunach na skrzypce i fortepian * (1980)
Trzy pieśni kurpiowskie na chór mieszny * (1980)
Historya o św. Katarzynie, moralitet muzyczny (1981)
Fantazja na organy * (1982)
Fantazja polska na dwoje skrzypiec * (1982)
Salve Regina na chór żeński i organy * (1982)
Trzy utwory na organy * (1982)
Ave Maris Stella [wersja I] na chór męski i organy (lub fortepian) (1982)
Erotyki na głos i fortepian * (1983)
Joannes Rex, kantata na baryton, chór mieszany i orkiestrę * (1983)
Koncert na fortepian i orkiestrę * (1984)
Wesołe miasteczko na fortepian * (1984)
Fantazja hiszpańska [wersja I] na skrzypce i orkiestrę (lub fortepian) * (1985)
Fantazja hiszpańska [wersja II] na wiolonczelę i fortepian * (1985)
Mały tryptyk na kwintet dęty * (1986)
Trzy freski na orkiestrę symfoniczną * (1986)
Allegro rustico na obój i fortepian * (1986)
Wariacje symfoniczne na temat George’a Gershwina na perkusję solo i orkiestrę (1986)
Kotek i smok, 7 piosenek na głos i fortepian * (1986)
Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian * (1987)
Koncert staropolski na orkiestrę smyczkową (1987)
Trzy pieśni do słów Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego na baryton i fortepian * (1987)
Mały koncert na orkiestrę wokalną (1988)
Wariacje litewskie na flet, obój, klarnet, róg i fagot * (1988)
Sonety Michała Anioła na baryton i fortepian * (1988)
Album włoski na orkiestrę (1989)
Taniec staropolski na 3 gitary * (1989)
Espressioni per violino e pianoforte * (1990)
Alleluja na chór mieszany (1990)
Chwalitie Imia Gospodina [wersja I] na chór mieszany * (1990)
Trzy sonety do Don Kichota na bas-baryton i fortepian * (1990)
Znad Willi na baryton i fortepian * (1990)
Niggunim, melodie chasydów na skrzypce i orkiestrę symfoniczną (lub fortepian) * (1991)
Tu es Petrus na baryton, chór mieszany i orkiestrę symfoniczną (1991)
Hosanna I na chór mieszany * (1992)
Plejady na skrzypce i fortepian * (1993)
Trio młodzieżowe na skrzypce, wiolonczelę i fortepian * (1993)
Pieśni Maryjne na sopran i małą orkiestrę symfoniczną (1993)
Sonatina na dwoje skrzypiec * (1993)
Canticum Canticorum na sopran, flet, klarnet i smyczki (1994)
Koncert na wiolonczelę i orkiestrę (1995)
Wsjakoje dychanije na chór mieszany (1996)
Inwokacja i capriccio na dwie wiolonczele (1996)
Regina coeli na chór mieszany (1996)
W gaiku zielonym, 5 miniatur na fortepian na 4 ręce * (1996)
Hosanna II na chór mieszany * (1997)
Concerto breve na orkiestrę smyczkową (1998)
K Tiebie Władyka na chór mieszany (1998)
O gloriosa Domina na chór mieszany (1999)
Hommage à J. S. Bach, cykl utworów na fortepian (2000)
Dwie kolędy na chór chłopięcy (2000)
Wo carstwii Twojem na chór mieszany (2000)
Chwali dusze moja na chór mieszany (2000)
Intermezzo na fortepian (2000)
Introdukcja i Allegro na skrzypce i fortepian (2001)
Missa „Regina caeli” na chór mieszany (2001)
Capriccio na skrzypce i fortepian (2001)
O salutaris na chór mieszany (2001)
Jubilate Deo na chór mieszany (2001)
Ave Maris Stella [wersja II] na chór męski (2002)
Pastorale i Humoreska na obój i fortepian (2002)
Chwalitie Imia Gospodina [wersja II] na chór męski (2002)
Musica festiva na organy (2002)
W chińskim ogrodzie na zespół perkusyjny (2002)
Toccata i chorał na organy (2002)
Jezu ufam Tobie. Misterium o Miłosierdziu Bożym na sopran, baryton, 2 głosy recytujące, chór mieszany i orkiestrę (2002)
Im ZOO na skrzypce i fortepian (2002)
Jeż elegant i Dudek na głos i fortepian (2002)
Trzy szkice na skrzypce, altówkę i wiolonczelę (2003)
Serenada na orkiestrę smyczkową (2003-2004)
Trzy intermezza na organy (2004)
Lato z tatą na głos i fortepian (2004)
Tango na wiolonczelę i fortepian (2004)
Medytacja na wiolonczelę i fortepian (2004)
Campane IV z cyklu Symfonie dzwonów na fortepian (2004)
Orzeł Biały na głos i fortepian (2004)
Pater noster na chór mieszany (2005)
Tryptyk paschalny na organy (2005)
Trio na skrzypce, wiolonczelę i fortepian nr 2 (2005)
Otcze nasz na chór mieszany (2005)
literatura wybrana
Muzyka przyjazna słuchaczowi.Rozmowa z Romualdem Twardowskim, "Kwarta" 2006 nr 15, s.4-6
Romuald Twardowski, "Kwarta" 2006 nr 15, s.3
Maciejewski Bogusław M. Romuald Twardowski.w: Twelve Polish Composers, Allegro Press, London 1976
Markuszewski Paweł Twardowski Romuald.w: Almanach Kompozytorów Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, t. II, Akademia Muzyczna w Warszawie, Warszawa 2004
Samson Jim, Adrian Thomas Twardowski Romuald.w: The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Second Edition (ed. Stanley Sadie), vol. 25, Macmillan Publishers Limited, London 2001
Twardowski Romuald Było, nie minęło. Wspomnienia kompozytora, Wydawnictwo „Pani Twardowska”, Warszawa 2000
o naskontaktnasi mecenasi

Copyright © 2002-2011 Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Informujemy, że strona polmic.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Użytkownicy naszego serwisu mogą określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce. Korzystając z naszej strony, wyrażają oni zgodę na używanie cookie.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information