21 lipca 2017
English (United Kingdom)Polish (Poland)
Witold Maliszewski

postać

dnia

Witold

Maliszewski

- Zofia Adamska. Solo i Kameralnie

płyta

dnia

-

Zofia Adamska. Solo i Kameralnie

Gwizdalanka  Danuta, Meyer  Krzysztof Lutosławski. Tom I. Droga do dojrzałości

książka

dnia

Gwizdalanka Danuta, Meyer Krzysztof

Lutosławski. Tom I. Droga do dojrzałości

NOWA MUZYKA POLSKA

LogowanieJSTOR online

JSTOR
Chcesz wejść?
Skontaktuj się z nami!

 

indeks osób (N)
A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P Q R S Ś T U V W X Y Z Ź Ż
Feliks Nowowiejski, kompozytor, organista, dyrygent, pedagog i organizator życia muzycznego; ur. 7 lutego 1877, Wartembork (obecnie Barczewo na Warmii); zm. 18 stycznia 1946, Poznań. W latach 1887-93 uczęszczał do Szkoły Muzycznej w Świętej Lipce, w której uczył się harmonii oraz gry na fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, waltorni oraz organach. W 1893 przeniósł się wraz z rodziną do Olsztyna, gdzie grał w orkiestrze pułku grenadierów. W 1898 otrzymał I nagrodę stowarzyszenia The British Musician na konkursie kompozytorskim w Londynie za utwór Pod sztandarem pokoju. W tym samym roku udał się do Konserwatorium Sterna w Berlinie na półroczne studia (teoria, kontrapunkt, kompozycja, gra na organach i wiolonczeli). Po powrocie do Olsztyna, od 1898 do 1900 był organistą w kościele Św. Jakuba. W 1900 odbył trzymiesięczny kurs w Ratyzbonie, gdzie w szkole muzycznej pobierał naukę z zakresu chorału gregoriańskiego i polifonii. W tym samym roku został przyjęty do Meisterschule Königliche Akademie der Künste w Berlinie, w której do 1902 studiował kompozycję pod kierunkiem Maxa Brucha. Równolegle odbywał studia z zakresu muzykologii i estetyki w Friedrich Wilhelm Universität. W 1902 otrzymał nagrodę im. Giacomo Meyerbeera – Prix de Rome za oratorium Powrót syna marnotrawnego i Uwerturę romantyczną. Uzyskane fundusze przeznaczył na dwuletnią podróż artystyczną przez Niemcy, Czechy, Austrię, Włochy, Afrykę, Francję, Belgię, w czasie której spotkał się z Antoninem Dvořákiem, Gustawem Mahlerem, Camille Saint-Saënsem, Pietro Mascagnim, Ruggero Leoncavallem. Jeszcze w 1903 otrzymał nagrodę im. Ludwiga van Beethovena w Bonn (ufundowaną przez Ignacego Jana Paderewskiego) za uwerturę Swaty polskie, zaś w 1904 po raz drugi nagrodę im. Giacomo Meyerbeera – za Symfonię a-moll (później wycofaną) oraz za Symfonię h-moll nr 1. Również w 1904 wrócił do Maxa Brucha, u którego kontynuował studia do 1906.
Po zakończeniu nauki prowadził ożywioną działalność kompozytorską i wirtuozowską. W 1907 otrzymał I nagrodę na konkursie kompozytorskim we Lwowie za utwór Żałobny pochód Kościuszki na Wawel. W 1909 powrócił do kraju i osiadł w Krakowie. Pełnił tu funkcję dyrektora artystycznego Towarzystwa Muzycznego, występował jako dyrygent na koncertach symfonicznych oraz jako organista. W 1910 na konkursie kompozytorskim we Lwowie zorganizowanym z okazji 100. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina przyznano mu nagrodę za pieśń solową Zagasły już. W 1911 zawarł związek małżeński z Elżbietą Mironow-Mirocką. Z tego związku urodziło się pięcioro dzieci. W 1914 otrzymał I nagrodę na konkursie lwowskiego „Echa” za utwór chóralny Danae.
Po wybuchu I wojny światowej, przez cały okres jej trwania, kompozytor chronił się przed frontem w orkiestrze berlińskiej. Po wojnie osiadł w Poznaniu i czynnie włączył się w nurt odradzającego się życia kulturalnego miasta – organizował koncerty symfoniczne i chóralne, występował z recitalami organowymi (wykonywał muzykę baroku, utwory współczesnych kompozytorów francuskich oraz własne improwizacje). Od 1920 wykładał w Państwowym Konserwatorium w Poznaniu, gdzie prowadził klasę organów i dyrygował orkiestrą. W 1927 zrezygnował z pracy pedagogicznej i całkowicie poświęcił się kompozycji oraz działalności koncertowej. W 1931 został honorowym członkiem The Organ Music Society w Londynie. W 1935 grono muzyków warszawskich przyznało mu Państwową Nagrodę Muzyczną. W latach 1935-39 prowadził w Poznaniu Miejską Orkiestrę Symfoniczną, propagując muzykę współczesną (Maurice’a Ravela, Alberta Roussela, Florenta Schmitta, Igora Strawińskiego, Tadeusza Zygfryda Kasserna, Tadeusza Szeligowskiego). We wrześniu 1939 w obawie przed aresztowaniem, ukrył się w szpitalu sióstr Elżbietanek; następnie wyjechał do Krakowa, a do Poznania powrócił w sierpniu 1945. Tu zmarł i został pochowany na Skałce Poznańskiej, w Krypcie Zasłużonych kościoła Św. Wojciecha.

aktualizacja: czerwiec 2007


WAŻNIEJSZE KOMPOZYCJE:
Mazurek op. 1 nr 6 na harfę solo
Krakowiak op. 1 nr 7 na harfę solo
Łatwe tańce dla dzieci op. 2 nr 3 na fortepian
Uwertura romantyczna op. 3
Powrót syna marnotrawnego op. 3, oratorium na alt, tenor, bas, chór mieszany, orkiestrę symfoniczną i organy
Ballada o Gdańsku op. 4 nr 6 na chór mieszany z fortepianem lub orkiestrą
Śpiewnik gwiazdkowy op. 5, 15 kolęd na chór mieszany
Swaty polskie op. 6, uwertura
Konrad Wallenrod op. 6, uwertura
Z malborskiej wieży op. 6 nr 6 na chór mieszany a cappella
Fantazja polska I op. 9 nr 1 na organy *
Wstęp do hymnu Veni Creator Spiritus op. 9 nr 8 na organy
Wstęp do sekwencji Victimae Paschali Laudes op. 9 nr 9 na organy
Symfonia h-moll nr 1 op. 12
Quo Vadis op. 13, oratorium na sopran, baryton, bas, chór mieszany, orkiestrę symfoniczną i organy
Znalezienie św. Krzyża op. 14, oratorium na alt, baryton, chór mieszany, orkiestrę symfoniczną i organy
Przyjdź śnie op. 15 na chór męski a cappella *
Fala op. 15 nr 1 na chór męski a cappella
O, nie mów o mnie op. 15 nr 1 na chór męski a cappella
Tam w moim kraju op. 15 nr 5 na chór męski a cappella
W Artusowym dworze op. 15 nr 11 na chór męski a cappella
Przekleństwo op. 16 na głos z fortepianem
Moja pieszczotka op. 16 na głos z fortepianem
Kołysanka polska op. 16 na głos z fortepianem
Zagasły już op. 16 nr 1 na głos z fortepianem
Którędy Jasiu op. 16 nr 2 na sopran lub tenor i orkiestrę
Kujawiak, Pamiętasz, Janku op. 16 nr 2 na sopran lub tenor i orkiestrę
Czarne oczki op. 16 nr 2 na sopran lub tenor i orkiestrę
Cztery pieśni polskie op. 16 nr 2 na głos z fortepianem
Dzień zaduszny (Melancholia) op. 16 nr 3 na głos z fortepianem
Pieśń swatki z „Balladyny” op. 16 nr 4 na głos z fortepianem
Rozumiem fal mowę op. 16 nr 5 na głos z fortepianem
Gdy szedłem wśród doliny op. 16 nr 6 na głos z fortepianem
Jabłoneczka op. 16 nr 8 na sopran i orkiestrę
Osypała jabłoneczka op. 16 nr 8 na głos z fortepianem
Eros i pszczoła (Anakreontyki) op. 16 nr 9 na głos z fortepianem
Beatrice op. 17 nr 1, poemat symfoniczny wg Boskiej komedii Dantego
Nina i Pergolesi op. 17 nr 2, fantazja symfoniczna na temat pieśni Tre Giorni G. B. Pergolesiego
Pożegnanie Ellenai op. 17 nr 3, poemat symfoniczny wg Juliusza Słowackiego na klarnet solo i zwiększony kwintet smyczkowy *
Na Kujawach rżną skrzypice (Kujawiak) op. 18 na chór mieszany z fortepianem lub orkiestrą *
Dzwony nieszporne op. 18 nr 2, ballada na chór mieszany z fortepianem lub organami
Piotr Skarga op. 18 nr 3 na chór męski z orkiestrą i organami
Motet Ave mundi spes Maria op. 18 nr 5 na chór męski a cappella
Motet Ave Maria op. 18 nr 6 na chór mieszany a cappella
Dwa madrygały op. 19 na chór mieszany a cappella
Improwizacja op. 19 nr 1 na puzon i fortepian
Ballada op. 20 nr 1 na fortepian
Cztery ballady op. 20 nr 2 na fortepian
Treny op. 20 nr 3 na fortepian
Treny op. 20 nr 3 na wiolonczelę, harfę i organy
Pięć mazurków op. 20 nr 5 na fortepian
Kartka z albumu op. 20 nr 7 na fortepian
Dziesięć kolęd op. 21 na głos z fortepianem
Warmijskie pieśni ludowe op. 21 nr 2, 5 pieśni na chór mieszany
Dwadzieścia kolęd op. 21 nr 4 na głos z fortepianem
Pięć pieśni z Podbeskidzia śląskiego op. 21 nr 7 na głos z fortepianem
W polu ogródeczek op. 21 nr 8 na sopran lub tenor i orkiestrę
Dwadzieścia pięć polskich pieśni z Warmii op. 21 nr 8 na głos z fortepianem
Sobótka w Czarnym Lesie op. 23 nr 3 na chór mieszany a cappella
Do ojczyzny op. 24 nr 1 na chór mieszany a cappella
Słowiczku mój op. 24 nr 2 na chór mieszany a cappella *
Na gody op. 24 nr 3 na chór mieszany a cappella
Na gody op. 24 nr 3 na chór żeński a cappella
Zagrzmiał mazur op. 24 nr 3 na chór mieszany a cappella
Legenda op. 25 [wersja I] na skrzypce i orkiestrę symfoniczną
Legenda op. 25 [wersja II] na skrzypce i fortepian *
Wizja op. 25 na skrzypce i fortepian *
Taniec świętojański op. 25 na skrzypce i małą orkiestrę
Żałobny pochód Kościuszki na Wawel op. 25 nr 2 na chór męski a cappella
Polska msza Bogu Rodzica op. 25 nr 5 na sopran, chór i orkiestrę
Oberek, Tu dolina op. 26 nr 4 na sopran lub tenor i orkiestrę
Biały dom op. 26 nr 7 na głos z fortepianem
Wieczność dwugłosem śpiewa op. 26 nr 8 na głos z fortepianem
Liście jesieni op. 26 nr 11 na głos z fortepianem
Śpiewam wiośnie op. 27 nr 3 na głos z fortepianem
Kazał mi mama op. 27 nr 4 na sopran lub tenor i orkiestrę
Hej żeglarzu op. 28 na sopran lub tenor i orkiestrę *
Legenda Bałtyku op. 28, uwertura *
Legenda Bałtyku op. 28, opera
Fantazja op. 28 na wiolonczelę i fortepian
Święty ogień op. 29 na chór męski a cappella
Danae op. 29 nr 3 na chór męski a cappella
Psalm 43 op. 29 nr 3 na chór żeński a cappella
Tren VI op. 29 nr 4 na chór męski a cappella
Epitafium (Cieniom Jana Galla) op. 29 nr 5 na chór męski a cappella
Jeremiasz op. 29 nr 7 na chór męski a cappella
Bitwa pod Racławicami op. 29 nr 8 na chór męski a cappella
Rapsod op. 29 nr 9 na chór męski a cappella
Baśń op. 29 nr 10 na chór żeński a cappella
Maraton op. 29 nr 12 na chór męski a cappella
Malowanki ludowe op. 30, opera-balet
Fantazja polska II. Boże Narodzenie w Kościele Mariackim op. 31 nr 3 na organy
Fantazja polska III. Boże Narodzenie w Polsce op. 31 nr 4 na organy
Grajek – Wariacje na temat ludowy op. 32 na sopran koloraturowy i orkiestrę symfoniczną
Na ściernisku op. 33 nr 1 na chór mieszany a cappella
Lot Idzikowskiego op. 33 nr 3 na chór mieszany a cappella
Hołd Gdańska op. 33 nr 4 na chór męski a cappella
Psalm 136 (Jeruzalem-Ojczyzna) op. 36 na chór mieszany, orkiestrę symfoniczną, dętą lub organami
Król wichrów (Tatry) op. 37, opera-balet
Śpiewnik Zjednoczona Polska op. 38, pieśni na chór mieszany
Śpiewnik górnośląski op. 39, pieśni na chór mieszany
Nowy śpiewnik polski op. 40, pieśni na chór mieszany
Sobótka w Czarnym Lesie op. 40 na głos z fortepianem
Śpiewnik Orła Białego op. 41, 30 pieśni na chór mieszany
Śpiewnik morski op. 42, 34 pieśni na chór mieszany
Symfonia organowa nr 1 a-moll op. 45 nr 1
Symfonia organowa nr 2 g-moll op. 45 nr 2
Symfonia organowa nr 3 a-moll op. 45 nr 3
Symfonia organowa nr 4 d-moll op. 45 nr 4
Symfonia organowa nr 5 e-moll op. 45 nr 5
Symfonia organowa nr 6 a-moll op. 45 nr 6
Symfonia organowa nr 7 A-dur op. 45 nr 7
Symfonia organowa nr 8 C-dur op. 45 nr 8 *
Symfonia organowa nr 9 F-dur op. 45 nr 9
Obieżysasy op. 46, opera, sł. Arno Herolaska
Ondraszek op. 47, opera, sł. Gustaw Morcinek
Kaszuby op. 47, opera, sł. ludowe
Doliny op. 47 na sopran lub tenor i orkiestrę
Pastereczka op. 47 nr 4 na sopran lub tenor i orkiestrę
Odejdź, Jasiu op. 47 nr 6 na sopran lub tenor i orkiestrę *
Testament Bolesława Chrobrego op. 48 na tenor solo, chór mieszany z fortepianem
Kantata o młodości i pracy (Śląska) op. 48 nr 3 na baryton solo, chór męski z fortepianem lub orkiestrą
Missa Mariae Claromontanae op. 49 nr 1 na chór mieszany a cappella
Missa de Lisieux op. 49 nr 2 na chór męski i organy
Missa pro pace op. 49 nr 3 na chór męski i organy *
Missa Stella Maris op. 49 nr 4 na chór i organy
Suita wielkopolska op. 50 na sopran solo, chór męski i orkiestrę
Sześć pieśni op. 50 na głos z fortepianem
Barkarola op. 50 nr 3 na chór żeński z fortepianem
Fiołek to słowik op. 51 na głos z fortepianem
Fletnia tajemna op. 51 na głos z fortepianem
Róże dla Safo op. 51 nr 1 [wersja I] na sopran i orkiestrę symfoniczną *
Róże dla Safo op. 51 nr 1 [wersja II] na sopran i fortepian *
Erotyk op. 51 nr 2 na głos z fortepianem
Zakochani op. 51 nr 3 na głos z fortepianem
Wiosna (Pamiętasz, jak to było) op. 51 nr 4 na głos z fortepianem
Noce op. 51 nr 5, trzy nokturny na głos z fortepianem
Wieczór op. 51 nr 6 na głos z fortepianem
Pod niebem Persji op. 51 nr 7 na głos z fortepianem
Dziewczyna i jesień op. 51 nr 8 na głos z fortepianem
Westchnienie op. 51 nr 10 na głos z fortepianem
Symfonia nr 2 „Rytm i praca” op. 52
Symfonia nr 3 op. 53
Kantata o bohaterze (Pogrzeb generała Bema) op. 54 na mezzosopran solo, chór męski z fortepianem
Zwiastowanie op. 54 na głos z fortepianem
W Czerwujewie op. 54 nr 1 na chór mieszany a cappella
Jeno będzie słońce i pogoda op. 54 nr 2 na chór mieszany a cappella
Kołysanka op. 54 nr 3 na chór mieszany z fortepianem
Kołysanka op. 54 nr 3 na chór żeński z fortepianem
Oberek op. 54 nr 4 na chór mieszany a cappella
Koncert na wiolonczelę i orkiestrę symfoniczną op. 55
Teka Białowieska op. 56 na chór mieszany a cappella *
Koncert organowy nr 1 op. 56 nr 1
Koncert organowy nr 2 op. 56 nr 2
Koncert organowy nr 3 op. 56 nr 3
Koncert organowy nr 4 op. 56 nr 4
Dwa preludia op. 57 na fortepian
Obrazki słowiańskie op. 57 nr 3 na fortepian *
Symfonia Pokoju nr 4 op. 58 na 3 głosy solowe, recytatora, chór mieszany i orkiestrę
Pod gwiazd zaklęciem op. 59 na głos z fortepianem
Kołysanka op. 59 nr 1 na sopran i orkiestrę
Kołysanka op. 59 nr 1 na głos z fortepianem
Księżyc osrebrza brzozy op. 59 nr 2 na głos z fortepianem
Muzyka mojej duszy op. 59 nr 3 na głos z fortepianem
Koncert na fortepian i orkiestrę symfoniczną „Słowiański” op. 60
Elegie op. 61 nr 1-7 na organy
literatura wybrana
Kozub Zbigniew Feliks Nowowiejski, Ars Nova, Poznań 1994
Kłaput-Wiśniewska Aleksandra Feliks Nowowiejski w Bydgoszczy.w: Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004
Milewska Hanna Feliks Nowowiejski - podróż do Polski, "Hi-Fi i Muzyka" 2009 nr 3, s. 94-97
Nowicki Ryszard Nieznany list Feliksa Nowowiejskiego.w: Muzyka w instytucjach i stowarzyszeniach na Pomorzu i Kujawach, Akademia Muzyczna w Bydgoszczy, Bydgoszcz 2004
Nowowiejski Feliks M., Nowowiejski Kazimierz Dookoła kompozytora. Wspomnienia o ojcu, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1968
Tatarska Janina Nowowiejski Feliks.w: Encyklopedia Muzyczna PWM (część biograficzna pod red. Elżbiety Dziębowskiej), t. „n-pa”, PWM, Kraków 2002
o naskontaktnasi mecenasi

Copyright © 2002-2011 Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.

Informujemy, że strona polmic.pl korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z polityką prywatności. Użytkownicy naszego serwisu mogą określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w swojej przeglądarce. Korzystając z naszej strony, wyrażają oni zgodę na używanie cookie.

Akceptuję pliki cookie z tej strony.

EU Cookie Directive Module Information