polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
XXV Festiwal Muzyki Kameralnej „Kwartet Śląski i jego goście”
15–26 listopada 2017, Katowice
XII Międzynarodowy Festiwal im. Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego
17 listopada - 3 grudnia 2017
Konferencja Naukowa „(Od)głosy współczesności. Muzyka wokalno-instrumentalna początku XXI wieku”
17 listopada 2017, Szczecin
Jubileuszowy AŻ Festiwal
24 listopada – 10 grudnia 2017, Łódź
Warszawska premiera oratorium „Znalezienie Świętego Krzyża” Feliksa Nowowiejskiego
24 listopada 2017, Warszawa
I Międzynarodowy Konkurs Duetów Organowych „Per organo a quattro mani”
15–20 kwietnia 2018, Nowy Sącz

kompozycje ()

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T V W X Z Ł


Antoni Szałowski , Michał Spisak , Roman Palester , Witold Lutosławski , Aleksander Tansman , Zygmunt Krauze

-Szałowski Antoni Trio na obój, klarnet i fagot
Spisak Michał Sonatina per oboe, clarinetto e fagotto
Palester Roman Trio d’Anches
Lutosławski Witold Trio na obój, klarnet i fagot
Tansman Aleksander Trio d’Anches
Krauze Zygmunt Trio stroikowe na obój, klarnet i fagot

Wyk.: Krakowskie Trio Stroikowe: Marek Mleczko - obój, Roman Widaszek - klarnet, Paweł Solecki - fagot
* DUX / PWM Edition 2005 - DUX 0493/PWM10374, DDD 63'40"
Sześć triów stroikowych prezentowanych na niniejszej płycie, skomponowanych przez sześciu polskich kompozytorów XX wieku, składa się na ciekawy przegląd repertuaru współczesnego przeznaczonego na taki zespół. Mimo, iż twórcy kompozycji reprezentują różne generacje, utwory ich powstały w 30-letnim okresie dominacji stylistyki neoklasycznej: najwcześniejsze Trio Antoniego Szałowskiego pochodzi z 1936 roku, najpóźniejsze – Romana Palestra z 1967 roku. Jednakże, choć wszystkie kompozycje posiadają wspólne cechy, takie jak motoryka, czy tradycyjny 3- lub 4-częściowy układ z wolnym ogniwem środkowym, to w każdym z utworów obecne są również elementy charakterystyczne dla stylu kompozytorskiego jego autora, jak np. specyficzne zwroty melodyczne w Triu Witolda Lutosławskiego (z lat 1944-45), nawiązania do folkloru podhalańskiego w Triu Michała Spisaka (z 1946 roku), subtelny liryzm w Triu Aleksandra Tansmana (1949), aforystyczność wypowiedzi w Triu Zygmunta Krauzego (1958), czy żywiołowe imitacje w finale Tria Palestra.
Wykonawcami nagranych kompozycji są członkowie Krakowskiego Tria Stroikowego: Marek Mleczko – obój, Roman Widaszek – klarnet i Paweł Solecki – fagot, będący czołowymi muzykami orkiestry kameralnej Capella Cracoviensis.