Polmic - FB

aktualności

Rekrutacja do projektu MyOrchestra

MyOrchestraFundacja MyWay oraz Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego zapraszają studentów i absolwentów polskich uczelni muzycznych do nowego prestiżowego projektu MyOrchestra.

Aplikować do udziału w projekcie mogą muzycy w wieku od 18 do 28 lat grający na skrzypcach, altówce, wiolonczeli, kontrabasie, fagocie/kontrafagocie, waltorni, puzonie / puzonie basowym, tubie, instrumentach perkusyjnych oraz fortepianie.

Wyłoniony w ramach rekrutacji zespół zaproszony zostanie do przygotowania premierowego materiału „Radzimir Dębski Hommage Krzysztof Penderecki”. Projekt obejmie rezydencję i warsztaty w Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach, a także cykl koncertów w całej Polsce pod batutą maestro Macieja Tworka oraz kompozytora Radzimira Dębskiego: w Lusławicach (17 maja), we Wrocławiu (19 maja), w Krakowie (20 maja), w Warszawie (21 maja), w Gdańsku (23 maja) oraz w Szczecinie (25 maja).

Organizatorzy biorą pod uwagę dynamiczną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 i reagują na nią na bieżąco. Gdyby jednak z powodów niezależnych od organizatorów terminy majowych koncertów były zagrożone, planowana jest produkcja tej trasy jesienią 2020.

Aby zgłosić swój udział w rekrutacji należy przesłać poprawnie wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z nagraniami najpóźniej do dnia 6 kwietnia 2020, a także zaakceptować regulamin projektu oraz wyrazić zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz wykorzystania wizerunku do celów związanych z naborem oraz Projektem.

Lista dokumentów dostępna jest na stronie: https://bit.ly/3b2WoGr 

ZAiKS i Filharmonia w Szczecinie ogłaszają konkurs kompozytorski

KarlowiczStowarzyszenie Autorów ZAiKS wraz z Filharmonią w Szczecinie ogłaszają I Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Mieczysława Karłowicza. Pula nagród to 100 000 złotych.

Przedmiotem konkursu jest kompozycja na orkiestrę symfoniczną, nie krótsza niż 9 minut, jednak nie dłuższa niż 12 minut. Zalecane jest wykorzystanie pełnego składu orkiestry. Do konkursu mogą zostać zgłoszone tylko utwory dotychczas nieopublikowane i niewykonane oraz nienagradzane w innych konkursach.

Konkurs ma charakter otwarty, jest skierowany do kompozytorów wszystkich narodowości, bez ograniczeń wiekowych. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2020 roku. Po 1 kwietnia zostanie ogłoszony skład jury. Najpóźniej do 28 września zostaną ogłoszone wyniki I etapu konkursu. Wytypowane do finału kompozycje będą miały swoje prawykonania 20 listopada podczas koncertu w Filharmonii w Szczecinie. Utwory wykona Orkiestra Symfoniczna Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza pod dyrekcją Szymona Bywalca. Dopiero po wysłuchaniu prawykonań jury ustali ostateczny werdykt i ogłosi wyniki. Przewidywaną nagrodą za I miejsce jest 50 000 złotych, za II miejsce – 30 000 złotych, za III – 20 000 złotych. Dodatkowo zostaną przyznane Nagroda Publiczności i Nagroda Orkiestry.

Zgłoszenia będą przyjmowane tylko drogą online.

Regulamin konkursu jest dostępny na stronie www.karlowiczcompetition.pl 

Gdańsk | Marcowe koncerty carillonowe

CarillonyW dniach 6–28 marca 2020 roku w gdańskim Kościele Św. Katarzyny (ul. Profesorska 3) i w Ratuszu Głównym Miasta (ul. Długa 46/47) odbędzie się osiem koncertów carillonowych nawiązujących tematycznie do Dnia Kobiet, kalendarzowej wiosny, urodzin Jana Sebastiana Bacha oraz zbliżających się Świąt Wielkanocnych.

Koncerty odbywać się będą w każdy piątek o 17.00 z wieży kościoła św. Katarzyny i w sobotę o 12.05 z wieży Ratusza Głównego Miasta. Każdy kto wybierze się w tym czasie na spacer po Głównym Mieście będzie miał okazję do usłyszenia kompozycji, zagranych przez Monikę Kazmierczak, Annę Kasprzycką i Wojciecha Lauera na carillonach, z których słynie Gdańsk.

W programie znajdą się koncerty z repertuarem pasyjnym (m. in. arie i fragmenty bachowskich pasji, fragmenty kantat Dietricha Buxtehudego). Podczas wiosennego koncertu zabrzmią Przybywaj, piękna wiosno W. A. Mozarta, Pieśń wiosenna F. Mendelssohna-Bartholdy'ego, Wiosenny poranek G. D'hollandera, Wiosenne marzenia F. Schuberta, Wiosna z Pór roku A. Vivaldiego i Pozdrowienie wiosny R. Schumanna. Z okazji Dnia Kobiet usłyszymy utwory takich kompozytorek, jak Katarzyna Szwed, Magdalena Cynk-Mikołajewska, Katarzyna Kwiecień-Długosz, Barbara Strozzi, Klara Schumann, Alice Gomez, Julie Zhu i Olesya Rostovskaya.

Szczegółowy program – na stronie https://muzeumgdansk.pl/wydarzenia-i-wystawy/szczegoly/news/marcowe-koncerty-carillonowe/ 

MKIDN: „Tarcza Antykryzysowa” obejmie ludzi i instytucje kultury

MKiDNWsparcie państwa dla twórców i artystów, pracowników sektora kultury, a także firm i organizacji pozarządowych zajmujących się kulturą, których działalność nie może być kontynuowana w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, wzrost środków na pomoc socjalną dla artystów oraz dodatkowe wsparcie na rozwój nowych form udostępniania kultury w sieci i aktywizację po przywrócenia działalności – to elementy przedstawionej 18 marca 2020 roku przez prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Mateusza Morawieckiego Tarczy Antykryzysowej, z których mogą skorzystać ludzie i instytucje kultury.

Przedsiębiorstwa zajmujące się kulturą, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą w sektorze kultury oraz zatrudnione na podstawie umów cywilno-prawnych mogą skorzystać z proponowanych dla nich w specjalnej ustawie rozwiązań. Tarcza Antykryzysowa obejmuje m.in. wsparcie państwa na pokrycie 40 proc. wynagrodzenia pracowników do wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce krajowej, a dla osób prowadzących własną działalność gospodarczą oraz pracujących na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło będzie możliwość jednorazowej wypłaty środków do wysokości 80 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Powstały dwa nowe programy dotacyjne: „Twórczość w Internecie” i „Dodatkowy program rekompensujący straty dla kultury w związku z epidemią”.

Ponadto specjalne rozwiązania w obszarze kultury obejmują elastyczne podejście do realizacji i rozliczania zadań w Programach Ministra; zmiany w ustawie o zachętach audiowizualnych wydłużające terminy oraz upraszczające procedury składania wniosków o wsparcie finansowe na produkcje audiowizualne; zwiększenie zakresu pomocy socjalnej (zapomóg) dla ludzi kultury; rozwiązania dla organizacji pozarządowych, obejmujący również organizacje działające w sektorze kultury, a wprowadzające m.in. uelastycznienie w zakresie realizacji i rozliczania projektów.

Więcej – na stronie https://linkd.pl/22up 

Przestrzeń dla młodych twórców – Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. H.M. Góreckiego

Filharmonia SlaskaNa rok 2020 przypada 10. rocznica śmierci Henryka Mikołaja Góreckiego. By upamiętnić postać tego kompozytora oraz dać miejsce młodym twórcom na prawykonanie i promocję ich dzieł, Filharmonia Śląska organizuje konkurs kompozytorski imienia swojego Patrona, połączony z tegoroczną 8. edycją Międzynarodowych Dni H.M. Góreckiego.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby poniżej 40. roku życia. Przedmiotem Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. H.M. Góreckiego jest skomponowanie utworu na chór a cappella o czasie trwania od 5 do 10 minut. Termin nadsyłania prac upływa 1 października 2020 roku, a oceniać je będzie Jury złożone z uznanych autorytetów: Eugeniusza Knapika, Mikołaja Góreckiego, Pawła Mykietyna, Jarosława Wolanina oraz Adama Wesołowskiego.

Nagrodą w konkursie będzie premierowe wykonanie zwycięskiego utworu w trakcie wspomnianych Międzynarodowych Dni Henryka Mikołaja Góreckiego, corocznie organizowanych przez Filharmonię Śląską oraz profesjonalna rejestracja audiowizualna prawykonania.

Patronat medialny nad Konkursem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Szczegóły Konkursu, jego regulamin oraz niezbędne formularze dostępne są na stronie Filharmonii Śląskiej: https://filharmonia-slaska.eu/projekty/konkurs-kompozytorski/ 

Konkurs video o stereotypach wokół twórczych talentów kobiet w ramach europejskiego projektu „Musique est une femme”

FemmeFundacja TAK – Temat Aktualny Kultura – otwiera konkurs video będący częścią europejskiego projektu „Musique est une femme” współfinansowanego przez program europejski Kreatywna Europa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Termin nadsyłania filmów upływa 5 kwietnia 2020.

Temat konkursu jest szeroki: może to być refleksja na temat stereotypów dotyczących możliwości twórczych kobiet, podzielenie się osobistym odkryciem muzyki kompozytorek działających do pierwszej polowy XX wieku lub przedstawienie ciekawych detali ich biografii. Film może mieć formę memu lub bardziej poważną.

Pomimo faktu, że tuziny utalentowanych kobiet skomponowały przed 1. połową XX wieku wiele cennych dziel muzycznych, niestety były one zawsze wykonywane znacznie rzadziej niż kompozycje ich kolegów po fachu i w konsekwencji popadały często w niesłuszne zapomnienie. „Musique est une femme” próbuje zmierzyć się z konsekwencjami tego problemu.

Najciekawsze zgłoszenia konkursowe zostaną nagrodzone:

  • Nagroda publiczności – 650€
  • I miejsce – 550 €
  • II miejsce – 450 €
  • III miejsce – 350 €

Konkurs przewiduje również nagrodę internautów. 9 kwietnia zostanie otwarty konkurs online na nagrodę publiczności, który trwać będzie do 8 maja 2020.

Pozostali partnerzy projektu to Handelsbeurs Concert Hall (Belgia), Molyvos International Music Festival (Grecja), Cesis Concert Hall (Łotwa) oraz dodatkowo w Polsce Fundacja Nowa Orkiestra Kameralna i Meakultura.

Patronat medialny nad konkursem „Musique est une femme" objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Regulamin konkursu „Musique est une femme” dostępny jest na stronie: https://fundacjatak.pl/ 

ZOBACZ: trailer Konkursu

62. Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda 2020

ZKPZwiązek Kompozytorów Polskich ogłasza 62. Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda 2020. Konkurs jest organizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy polscy (posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka), którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

Ideą Konkursu jest inspirowanie młodych twórców do nawiązywania na różne sposoby w swej kameralnej twórczości do wartości obecnych w dziełach Patrona. Wybierając postawę twórczą inspirowaną działaniami Bairda, można sięgnąć bardziej lub mniej bezpo¬śred¬nio do Jego idei kompozytorskich.

Przedmiotem Konkursu w roku 2020 jest utwór na cztery takie same instrumenty z następujących: 4 skrzypiec lub 4 klarnety (w stroju B) lub 4 trąbki (w stroju B). Czas trwania 8’-15’.

Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie jury wyłoni utwory, które następnie zostaną wykonane podczas publicznej prezentacji. Jego wyniki zostaną ogłoszone do dnia 28 lutego 2021 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu (II etap) nastąpi po publicznej prezentacji zakwalifikowanych utworów. Jury zdecyduje wówczas o podziale nagród. Publiczna prezentacja odbędzie się w czerwcu 2021 roku.

Nagroda im. Tadeusza Bairda wynosi 10 000 zł. Ponadto jury przyzna dwa wyróżnienia (hotel i abonament na wszystkie koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej "Warszawska Jesień") ufundowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich.

Jury Konkursu będzie obradować pod przewodnictwem Olgi Hans.

Partytury opatrzone godłem należy nadsyłać mailem w terminie do dnia 30 listopada 2020 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

POBIERZ: Regulamin Konkursu

Warszawa | 11. Interdyscyplinarny Festiwal Nowe Epifanie

NE11. edycja interdyscyplinarnego Festiwalu Nowe Epifanie organizowanego przez Centrum Myśli Jana Pawła II rozpocznie się w Warszawie 26 lutego i potrwa czterdzieści dni, do 5 kwietnia 2020 roku. W programie znajdą się m.in. utwory Szymona Godziemba-Trytka oraz Pawła Łukaszewskiego.

Podstawowym celem Festiwalu Nowe Epifanie jest poszukiwanie nowych, współczesnych epifanii piękna oraz inicjowanie twórczego dialogu artystów z tradycyjną sztuką religijną w duchu Listu do artystów Jana Pawła II. Maria Magdalena to postać, wokół której koncentruje się program 11. edycji Festiwalu Nowe Epifanie. Z kanonicznych ewangelii nie dowiadujemy się o niej zbyt wiele. Informacje tam zawarte pojawiają się głównie w formie wzmianek. Zostawiają pole do spekulacji, ale i przestrzeń do artystycznych wyobrażeń. Tegoroczny program muzyczny Festiwalu będzie okazją do przeżycia religijnego zachwytu. Koncerty Graindelavoix, Adama Struga, Monodii Polskiej, Qvinta Essençia, Carine Tinney, Lucasa Henninga, Dziczki i Cataliny Vicens, chórów Centrum Myśli Jana Pawła II i VRC – wprawią w stan uniesienia nawet najbardziej opornych.

28 marca, podczas koncertu "Lontano", odbędzie się prawykonanie utworu napisanego specjalnie na festiwal przez Szymona Godziemba-Trytka – Nel mezzo del cammin di nostra vita (W życia wędrówce, na połowie czasu). To kompozycja na biały głos, chór mieszany oraz zespół kameralny i tancerza, dla której inspirację stanowiła Boska komedia Dantego Alighieri. Koncert odbędzie się w nietypowym układzie sali – publiczność zostanie ustawiona na podestach po dwóch stronach sceny; a zza publiczności we fragmentach kompozycji zaśpiewają dwa kameralne chóry, których głos będzie dochodził lontano, czyli z oddali.

31 marca wysłuchamy natomiast mszy Pawła Łukaszewskiego złożonej w hołdzie Janowi Pawłowi II z okazji 15 rocznicy śmierci – Missa de Maria a Magdala na sopran, baryton, chór mieszany, organy i orkiestrę. Tekst utworu stanowi kompilację tekstów liturgicznych (Nieszpory o Marii Magdalenie, sekwencja wielkanocna) oraz fragmentów Nowego i Starego Testamentu – zarówno Apokalipsy i Ewangelii, jak również miłosnej Pieśni nad Pieśniami. Monumentalne dzieło Łukaszewskiego bazujące na formie cyklu mszalnego, poprzez rozbudowaną obsadę, solistów i chór, wprowadza słuchacza w charakterystyczną dla kompozytora przestrzeń muzycznego sacrum, rozpiętego między motywami Bliskiego Wschodu a współczesną harmonią i ekspresją.

Szczegółowy program festiwalu oraz informacje na temat biletów: https://noweepifanie.pl/

Koronawirus: Zawieszenie działalności instytucji kultury i placówek szkolnictwa artystycznego

MKiDNW związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-CoV-2 sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 marca 2020 roku instytucji kultury, filharmonii, oper, operetek, teatrów, muzeów, kin, domów kultury, bibliotek, galerii sztuki oraz szkół, uczelni wyższych i placówek szkolnictwa artystycznego.

Komunikaty i zarządzenia w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 zostały wydane przez wszystkich wojewodów. Minister kultury i dziedzictwa narodowego wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni artystycznych. Szkoły artystyczne zostały objęte rozporządzeniem ministra edukacji narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Oznacza to zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych z udziałem publiczności, w tym koncertów, spektakli, wernisaży oraz wydarzeń specjalnych, zamknięcie muzeów dla zwiedzających, ograniczenie dostępności instytucji dla interesantów zewnętrznych oraz zawieszenie zajęć w placówkach szkolnictwa artystycznego wszystkich stopni.

Szczegółowe informacje: https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-szkolnictwa-artystycznego