Polmic - FB

news

Poznań | Gala Concert – Premiere of Zbigniew Kozub's "Te Deum"

AM Poznań

A gala concert to celebrate the 100th anniversary of the Ignacy Jan Paderewski Music Academy in Poznań will take place on 3 March 2020 at 8:00 p.m. in the Poznań Fara Basilica, premiering Zbigniew Kozub's Te Deum.

The university began operating in 1920 as the State Academy of Music and School, renamed in 1922 to the State Music Conservatory. The first director was the composer Henryk Opieński. The conservatory was not only a valued educational institution, but also an important center of Poznań's musical life. After the war, in October 1945, the university resumed its activity at its current headquarters at St. Marcin street, from 1947 functioning as the State College of Music, and from 1981 as the Ignacy Jan Paderewski Academy of Music. The Poznań Academy is associated with outstanding artistic personalities: Walerian Bierdiajew, Stanisław Wisłocki, Raul Koczalski, Stanisław Szpinalski, Andrzej Koszewski, Tadeusz Szeligowski, Jadwiga Kaliszewska, and Edward Statkiewicz.

On the occasion of the 100th anniversary of the Academy, its authorities commissioned Te Deum for soprano, alto, tenor, reciter, mixed choir, organ and symphony orchestra from Prof. PhD Habil. Zbigniew Kozub. The work will be premiered by the ensembles of the Poznań Academy of Music, the Volantes Soania Choir of the Poznań University of Technology and the Dysonans Chamber Choir conducted by Jakub Chrenowicz in the Poznań Fara Basilica, using all the sound qualities of this magnificent Baroque temple. Marzena Michałowska (soprano), Małgorzata Woltmann-Żebrowska (alt), Tomasz Zagórski (tenor) and Adam Ferency (reciter) will perform as soloists. The organ part will be performed by Sławomir Kamiński on the famous Ladegast instrument.

More information athttps://amuz.edu.pl/ 

Wrocław | String vs. Wind Instruments

NFM

On 3, 4 and 8 March 2020, the National Music Forum in Wrocław invites you to a series of concerts for young music lovers 'String versus wind instruments'. A battle of sounds, a fight of phrases. Struggles and performances of two groups of instruments: string and wind. Who will turn out to be the winner of this spectacular duel? Or maybe the strings and brass will "reconcile" musically and start playing harmoniously?

The repertoire of the series is a solid dose of music education based on valuable chamber music pieces. Both groups of instruments will be presented in an interesting and accessible way. Young listeners will learn about their construction, differences between them, their strengths and weaknesses. They will also learn what function these instruments perform in a symphony orchestra. As many as 10 performers – the largest ensemble without a conductor, so-called decet – will play together at the climactic moments. The most valuable information will be recorded using a multimedia glossary.

The programme was created from the passion of instrumental chamber music, the one that does not need a conductor, singers or dancers. We will listen to the works written by such composers as Georg Friedrich Händel, Wolfgang Amadeus Mozart, Sergei Prokofiew and Grażyna Bacewicz.

More information athttps://www.nfm.wroclaw.pl/ 

Częstochowa | 2nd Wanda Wiłkomirska Violin Competition of Polish Music

Konkurs Wiłkomirskiej

The Marcin Józef Żebrowski Music School Complex in Częstochowa invites you to the 2nd Wanda Wiłkomirska Violin Competition of Polish Music, which will take place in Częstochowa between 22 February and 1 March 2020.

The main goal of the Competition is to popularise Polish violin literature and to promote young performers. This idea is guided by the figure of prof. Wanda Wiłkomirska – an outstanding Polish violinist, propagator of Polish music, an amazing artistic and pedagogical personality. The participants in the three age groups will compete for financial prizes as well as scientific and artistic support in the form of numerous accessories necessary in the work of a young violinist, and above all invitations to perform concerts in many renowned cultural institutions. The Competition will be attended by violinists born in 2000-2009, pupils of music schools and students from Poland and abroad. The participants will perform chosen works by Polish composers – one-part or cyclical, for solo violin or for violin and piano.

The inaugural concert will take place on 22 February 2020 at 6:00 p.m. at the Regional Culture Centre in Częstochowa. It will feature the members of the jury of the competition: Eliseu Silva, Aleksandra Szwejkowska-Belica, Maria Magdalena Kaczor, as well as the violinist Maria Belica, who will perform, among others, works by Ryszard Borowski, Grażyna Bacewicz and Romuald Twardowski. Prizes and honorable mentions will be awarded during the Winners' Concert – the ceremonial closing of the competition on 1 March 2020 at the Częstochowa Town Hall. All concerts and auditions will be open to the public.

In addition, as part of the Competition, there will be workshops, an exhibition of violin and sting instruments made by Marcin Mazur, lectures and discussion panels, as well as a musical and book fair of the PWM Edition.

Media patronage: Polish Music Information Centre POLMIC.

Filharmonia Narodowa: przesłuchania na stanowisko Muzyk Solista–Zastępca Koncertmistrza (I Skrzypce – Pełny Etat)

FNFilharmonia Narodowa ogłasza przesłuchania na stanowisko Muzyk SolistaZastępca Koncertmistrza (I Skrzypce – Pełny Etat). Przewidywany termin przesłuchań: 25 maja 2020 g. 9:00 – I etap oraz 26 maja 2020 g. 16:00 – II etap.

Organizator prosi o złożenie podania oraz życiorysu artystycznego w Sekretariacie Filharmonii Narodowej – pok. 109, pocztą na adres: ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, faksem: 22 55 17 200 lub pocztą elektroniczną na adres: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. w nieprzekraczalnym terminie do 11 maja 2020.

Wskazane jest doświadczenie w specjalności skrzypce solista. Filharmonia zastrzega sobie prawo zaproszenia na przesłuchanie wybranych kandydatów. Osoba zakwalifikowana do przesłuchania otrzyma indywidualne zaproszenie, zawierające szczegółowe informacje. Filharmonia zapewnia akompaniatora /strój fortepianu a 442 Hz/ – niezbędna jest informacja, które koncerty skrzypcowe wybiera kandydat.

Program do przesłuchań: 1. W. A. Mozart – Koncert skrzypcowy D-dur KV 218 lub A-dur KV 219, I cz. z kadencją J. Joachima; 2. Koncert skrzypcowy I cz. z kadencją do wyboru: Czajkowski, Beethoven, Brahms, Sibelius, Wieniawski (Nr 1 fis-moll i Nr 2 d-moll), Karłowicz lub Szostakowicz (I koncert, I i II cz. kadencja); 3. J. S. Bach – 2 kontrastujące części lub Tempo di ciaccona na skrzypce solo BWV 1001-1006; 4. Sola orkiestrowe: Rimski-Korsakow – Szeherezada J. S. Bach – Msza h-moll R. Strauss – Ein heldenleben Szostakowicz – Symfonia nr 6 Beethoven – Missa solemnis; 5. Fragmenty orkiestrowe: W. A. Mozart – Wesele figara, uwertura Karłowicz – Stanisław i Anna Oświecimowie Beethoven – Symfonia nr 6, scherzo, takty 1-84 Prokofiew – Romeo i Julia, śmierć Tybalda Schumann – Symfonia nr 2, scherzo, takty 1-97.

W dokumentach rekrutacyjnych należy zamieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę, aby Filharmonia Narodowa, ul. Jasna 5, 00-950 Warszawa, przetwarzała moje dane osobowe, umieszczone w dokumentach przedstawionych przeze mnie podczas procesu rekrutacji w celu przeprowadzenia przesłuchania. Wiem, że w każdej chwili mogę cofnąć udzieloną zgodę. Wiem, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

Więcej informacji można uzyskać w Sekretariacie Filharmonii Narodowej, tel. 22 55 17 102 lub 103.

ZAŁĄCZNIKI: Materiał orkiestrowy na przesłuchania; Obowiązek informacyjny dla Kandydata

Professor Hieronim Feicht Awards 2019 granted!

Feicht

On 28 February 2020 the Jury of the Professor Hieronim Feicht Competition awarded the authors of musicological works written in 2018–2019.

The ex aequo award went to Marek Bebak for the book Franciszek Lilius. Życie i twórczość na tle epoki, Krakow 2018 and Weronika Nowak for the work „Outis” i „Cronaca del Luogo” Luciana Beria w perspektywie kategorii przestrzeni performatywnej i heterotopicznej (unpublished doctoral dissertation, UAM Poznań 2019).

The Jury of the Competition decided to award three honorable mentions:

Jolanta Bujas – Twórczość Antoniego Milwida (1755–1837) w kontekście działalności kapeli kanoników regularnych w Czerwińsku (unpublished master's thesis, IM UJ, Kraków 2019); Marta Dziewanowska-Pachowska – Dzieło w ruchu. Instalacje dźwiękowe Zygmunta Krauzego, Krzysztofa Knittla i Marka Chołoniewskiego (unpublished doctoral dissertation, IM UW, Warsaw 2018); Hubert Szczęśniak – Działalność jawnych instytucji muzycznych w okupowanym Krakowie: 1939-1945 (unpublished master's thesis, IM UJ, Kraków 2019).

We warmly congratulate all  the winners!

„Polski Rocznik Muzykologiczny” 2019: Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji

PRMTematem przewodnim „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” 2019 (t. XVII) jest „Przeszłość w muzyce – muzyka wobec tradycji”.

W dziewięciu artykułach, będących pokłosiem 47. Ogólnopolskiej Konferencji Muzykologicznej ZKP, która odbyła się w dniach 25–27 października ubiegłego roku w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, zróżnicowana grupa autorów analizuje różne formy obecności muzyki przeszłości w kulturze wszystkich muzycznych epok oraz bada relacje muzyki do tradycji reprezentowanej przez rozmaite gatunki muzyczne, ośrodki i regiony czy grupy społeczne. Na tom składają się ponadto dwa artykuły dotyczące prowadzonych współcześnie w Polsce badań historyczno-muzycznych oraz komunikat zawierający uzupełnienia i poprawki do opublikowanego w „Polskim Roczniku Muzykologicznym” z 2012 roku artykułu (wraz z katalogiem) na temat gdańskiej tabulatury lutniowej D-B Danzig 4022 z początku XVII wieku. Osobną sekcję „Rocznika” tworzą dwa teksty (w języku angielskim) dotyczące historii Sekcji Muzykologów ZKP i najważniejszych zakresów jej 70-letniej działalności, które były prezentowane na konferencji pt. „Musicological Societies as Intermediaries between Society, Musical Life and Academia” zorganizowanej w listopadzie 2018 roku w Utrechcie z okazji 150-lecia istnienia holenderskiego Królewskiego Towarzystwa Historii Muzyki, najstarszego stowarzyszenia muzykologicznego na świecie.

Publikacja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na promocję i upowszechnianie nauki na podstawie umowy 730 / P-DUN / 2019.

Od 2019 roku "Polski Rocznik Muzykologiczny" udostępniany jest pod nowym adresem strony internetowej: polskirocznikmuzykologiczny.pl

Warsaw | Oratorio Concert: Beethoven 2020 / Górecki 2020

FN

This year marks the 250th anniversary of the birth of Ludwig van Beethoven, as well as the 10th anniversary of the death of Henryk Mikołaj Górecki. On this occasion, on 28 February 2020 at 7:30 p.m. the National Philharmonic Orchestra and Choir conducted by Bartosz Michałowski will present Miserere and Ad Matrem by Henryk Mikołaj Górecki and the only oratorio in Ludwig van Beethoven's oeuvre – Christ on the Mount of Olives.

Ad Matrem for solo soprano, choir and orchestra from 1972 marks a noticeable turning point in the work of Henryk Mikołaj Górecki, who died ten years ago. A great deal of his music written in the years that followed is – to a greater or lesser extent – religious in tone. Another distinct feature of his post-1972 oeuvre is the use of the human voice, which was absent from his previous pieces. Penned in the memory of his late mother, the evocative Ad Matrem marked the beginnings of a more contemplative-repetitive style, which Górecki went on to fully develop in his famous Symphony No. 3 four years later.

In terms of expression, the monumental Miserere for mixed a capella choir stands even closer to the Symphony of Sorrowful Songs. This piece, which is over thirty minutes long and maintained in a lento tempo, can be defined as “mystical minimalism”.

Ludwig van Beethoven’s only oratorio – Christ on the Mount of Olives – has never been one of the core works in the concert repertoire, but the 250th anniversary of his birth is an ideal occasion to remind audiences of its existence. There are those who claim, perhaps with some justice, that it is not the most outstanding achievement of the composer of the Emperor Concerto; nevertheless it contains several fragments that instantly testify to his genius. Beethoven himself confessed that he composed the oratorio in great haste, and therefore was unable to come up with anything innovative and instead turned to familiar forms from Händel’s and Haydn’s oratorios that he admired. On hearing the piece for the first time, the listener would not be mistaken in thinking that he is dealing with some kind of early-Romantic German opera or even a singspiel by Mozart! After all, it features the rhythm of marching soldiers, St Peter’s interventions in the form of a rage aria, and many phrases that sound as if they were taken directly from Fidelio.

Press Materials of the Warsaw Philharmonic

More information at: http://www.filharmonia.pl/ 

„Musicology Today” 2019 – Women Composers in Poland

MT

The 16th volume of the "Musicology Today" – a double-blind peer reviewed journal published by the Institute of Musicology, University of Warsaw and the Polish Composer’s Union, has been published. It is entirely devoted to Polish women composers.

“The present volume of “Musicology Today” contributes, on the one hand, to the global trend of ‘feminist musicology’, while on the other it provides us with a unique opportunity to present some outstanding but not always sufficiently well-known Polish women-composers. The seven papers published in the present volume include the profiles of women-composers spanning the period of nearly three centuries, from Maria Antonia Walpurgis (1724-1780) to Justyna Kowalska-Lasoń (b. 1985), a talented Polish composer of the youngest generation.” – wrote Sławomira Żerańska-Kominek in the editorial.

The main objective of „Musicology Today” is to provide an intellectual platform for international scholars and to promote interdisciplinary studies in musicology. The journal publish articles in the fields of historical musicology, ethnomusicology, music theory, and other sub-disciplines of musicology. It distinctly promotes studies on Central and Eastern European music and aims to become a leading musicological journal in this part of the world.

The publication has been financed from the funds of the Ministry of Science and Higher Education allocated for the promotion and dissemination of science under agreement 730/P-DUN/2019.

All the articles are available online at: https://content.sciendo.com/muso 

Olsztyn | With French Mastery

FWM

Two outstanding French soloists – clarinetist Michel Lethiec and flutist Patrick Gallois –  will perform on 28 February 2020 at 7:00 p.m. at the Warmian-Masurian Philharmonic, showoing how the wind instruments have been used in the last two centuries and how extremely different emotions they can convey.

Saverio Mercadante wrote all his flute concerts before he was twenty-two. The classical three-movement Concerto in E minor, Op. 57 requires virtuoso skills from the soloist. The flute part includes beautiful melodies as well as many ornaments, fast chromatic runs, octave jumps and arpeggios. The work is full of classic elegance and grace as well as the pastoral charm that is attributed to the sound of the flute.

One of the iconic works of the 20th century is George Gershwin's opera Porgy & Bess. The clarinet, with its sobbing, full of complaints and also witty tone, became one of the instruments characteristic of the era of traditional jazz, next to the saxophone and trumpet. It is the solo instrument in the opera suite arranged by the French composer Franck Villard.

Double Concerto for clarinet, flute and orchestra by Krzysztof Penderecki is the original arrangement of the Double Concerto for viola, violin and orchestra of 2012. The whole work is based on contrasting lyrical elements (which can be attributed to the flute) and ludic or even demonic elements (which bring connotations with the clarinet tone). The climax of the composition is the solemn Passacaglia.

More information at: https://filharmonia.olsztyn.pl/koncert/z-francuska-maestria/