polmic logo 2009 250

newsletter
FB 50
130. lat Akademii Muzycznej w Krakowie
25 lutego 2018, Kraków
Muzyczne dedykacje – kiedy głos bywa inspiracją
28 lutego 2018, Warszawa
Ogólnopolski Konkurs Orkiestr Smyczkowych
27-28 marca 2018, Bydgoszcz

archiwum

Filtr

Prawykonania utworów Dariusza Przybylskiego i Ignacego Zalewskiego w Rosji

Dariusz PrzybylskiUtwór Alleluia! Cantata(2012)Dariusza Przybylskiego (na zdjęciu) oraz Scratch-Cantata(2012)Ignacego Zalewskiego na sopran, DJ-a, VJ-a, chór chłopięcy, 3 saksofony, perkusję i orkiestrę smyczkową prawykonane zostaną 7 września 2012 roku podczas Międzynarodowego Festiwalu Scratch-Cantatas w Niżnym Nowgorodzie w Rosji.

Wśród wykonawców znajdą się Municipal Chamber Orchestra "Soloists of Nizhni Novgorod", Chór Chłopięcy w Niżnym Nowgorodzie. Całość poprowadzi dyrygent Evgeny Kirillov. Do udziału w tym wydarzeniu zaproszony został DJ Xolkin z Jekaterinburga oraz niemiecki VJ Lillevan Pobjoy. Obok polskich kompozytorów do udziału w koncercie finałowym zaproszonych zostało 6 kompozytorów: Henning Fuchs i Kat Kaufmann z Niemiec, Jan Jirucha z Czech, Alexander Zhemchuzhnikov, Oleg Paiberdin i Olga Shaidullina z Rosji. U kompozytorów zamówiono kantaty, w których dużą rolę odgrywać miały elementy muzyki hip-hop oraz muzyki klubowej połączone z instrumentarium klasycznym.

Organizatorem wydarzenia jest Miasto Niżny Nowgorod, Narodowe Centrum Sztuki Współczesnej oraz Centrum Klutury Niemieckiej w Niżnym Nowgorodzie. Partnerami festiwalu są: Instytut Goethego w Moskwie, Ambasada Niemiec w Moskwie, Instytut Polski w Moskwie, Instytut Czeski, Instytut Fizyki Rosyjskiej Akademii Nauk.

Prof. Mieczysław Tomaszewski Honorowym Obywatelem Miasta Krakowa

Mieczysław TomaszewskiRadni zdecydowali o przyznaniu tytułu Honorowego Obywatela Miasta KrakowaProf. Mieczysławowi Tomaszewskiemu - wybitnemu muzykologowi i teoretykowi muzyki, znakomitemu badaczowi twórczości Chopina.

W uzasadnieniu czytamy: "Występując o nadanie mu tytułu Honorowego Obywatela Królewskiego Stołecznego Miasta Krakowa chcemy oddać hołd jego wybitnym osiągnięciom, zaangażowaniu w pracę naukową, wydawniczą, dydaktyczną i popularyzatorską. (...) Sześćdziesiąt lat temu Profesor Tomaszewski wybrał Kraków na miejsce swojego życia, pracy naukowej i wydawniczej. Ta decyzja zaważyła nie tylko na życiu pana Profesora lecz także na kulturalnym i akademickim rozwoju naszego miasta".

Uroczystość wręczenia tytułu odbędzie się w czwartek, 27 września 2012 rokuo godz. 12:00 w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa.

Prof. Mieczysław Tomaszewskijest autorem około 250 tekstów naukowych i eseistycznych w tym 24 książek. Główny obszar jego działalności naukowej stanowi muzyka XIX i XX wieku, szczególnie w zakresie chopinologii, pieśni romantycznej oraz polskiej muzyki współczesnej. W latach 1952-1988 był redaktorem i dyrektorem naczelnym Polskiego Wydawnictwa Muzycznego. Od 1959 roku związany jest z Akademią Muzyczną w Krakowie.
W 2011 roku nakładem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego ukazała się książka o Profesorze: Odczytywanie na nowo. Rozmowy z Mieczysławem Tomaszewskim autorstwa Krzysztofa Droby.

Sukces płyty Krzysztofa Kaczki

Nostalgy (AP 0256)Polski flecistaKrzysztof Kaczka i perkusista Nicholas Reed otrzymali amerykańską nagrodę fonograficzną Award of Excellence przyznawaną przez Global Music Awards za płytę Nostalgy z transkrypcjami utworów Fryderyka Chopina na flet i marimbę / wibrafon. Jury konkursu doceniło nowatorskość i oryginalność nagrań dokonanych dla Wydawnictwa Acte Prealable. Nagranie płyty możliwe było dzięki stypendialnym artystycznemu Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Krzysztof Kaczką wrócił niedawno z tournée po Brazylii, gdzie na zaproszenie Ambasad Republiki Federalnej Niemiec i Polski, wraz z Perrym Schackiem (DuoArtus), zadebiutował w Teatrze Narodowym w Brasili. Artysta obecnie mieszka w Kantonie, gdzie zatrudniony jest na stanowisku pierwszego flecisty Guangzhou Symphony Orchestra - będącej jedną z trzech głównych orkiestr w Chinach. Nicholas Reedjest absolwentem klasy perkusji Wyższej Szkoły Muzycznej we Freiburgu.

Więcej informacji o Global Music Awards – na stronie: www.thegma.net

Program MKiDN "Lutosławski 2013 - Promesa"

Witold LutosławskiW środę, 18 lipca 2012 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nowy program: „Lutosławski 2013 – Promesa”.Jego celem jest przygotowanie się do obchodów setnej rocznicy urodzin kompozytora. Instytucją zarządzającą programem jestInstytut Muzyki i Tańca. Termin składania wniosków mija 30 września 2012 roku.

Zadaniem programu jest przygotowanie na rok 2013, w którym obchodzić będziemy stulecie urodzin kompozytora, jak największej liczby przedsięwzięć artystycznych, naukowych, edukacyjnych, dokumentacyjnych oraz popularyzatorskich, związanych z postacią i twórczością Witolda Lutosławskiego w kontekście muzyki, historii i kultury XX wieku. Ważną rolę w Promesie odgrywają projekty o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim, zmierzające do pozyskania nowych słuchaczy dla twórczości Lutosławskiego i muzyki współczesnej, co w efekcie ma doprowadzić do przełamania stereotypu o hermetyczności muzyki współczesnej. Istotne jest także, aby podjęte działania w roku 2013 miały charakter trwały i były kontynuowane w dalszych latach. Celem Programu jest:

  • podkreślenie znaczenia i roli twórczości Witolda Lutosławskiego w panoramie muzyki XX wieku, z uwzględnieniem rangi zamówień i prawykonań utworów Twórcy, dokonanych przez najwybitniejszych światowych dyrygentów, artystów i zespoły,
  • promocja sylwetki Lutosławskiego jako wszechstronnego kompozytora (muzyka współczesna, muzyka dla dzieci, piosenki), wielowymiarowego artysty (pianista, kompozytor, dyrygent) oraz wielkiego autorytetu moralnego,
  • promocja polskiej muzyki XX wieku i muzyki współczesnej jako wyrazistego, ciekawego, złożonego i rozpoznawalnego zjawiska kulturowego z emblematyczną postacią Lutosławskiego,
  • ukazanie polskiego środowiska kompozytorskiego i polskich uczelni muzycznych jako ciekawych, dynamicznych i rozwojowych ośrodków kształcących profesjonalnie młodych twórców z całego świata,
  • ukazanie zmian historycznych w Polsce w XX wieku na przykładzie biografii Witolda Lutosławskiego.
    Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem programu dostępne są na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Programy Ministra/Lutosławski 2013 – Promesa oraz na stronie Instytutu Muzyki i Tańca w zakładce programy.

„Muzyczne białe plamy” - wyniki konkursu II edycji programu

Instytut Muzyki i TańcaW dniu 18 lipca 2012 roku w siedzibieInstytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach II edycji programu IMIT „Muzyczne białe plamy”.

W skład komisji weszli eksperci rekomendowani przez Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk – prof. Barbara Przybyszewska-Jarmińska i Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich - prof. Ryszard Wieczorek oraz przedstawiciel Instytutu Muzyki i Tańca - Brygida Błaszczyk. Program "Muzyczne białe plamy" dotyczy badań nad zaniedbanymi i mało znanymi obszarami polskiej muzyki, a jego celem jest wypełnianie luk w stanie tych badań w szerokim ujęciu chronologicznym i gatunkowym. Spośród 22 zgłoszonych wniosków komisja wybrała do dofinansowania w ramach programu IMiT następujące projekty badawcze:
1. Emil Młynarski – życie i działalność muzyczna, w szczególności w Warszawie i na terenie Wielkiej Brytanii– Elżbieta Szczepańska-Lange
2. Ludowe pieśni religijne na Podlasiu- Tetiana Zachykievich, Julita Charytoniuk
3. Przygotowanie do wydania Sześciu pieśni młodzieńczychna głos i fortepian Konstantego Regameya z rękopisu odkrytego w Bibliotece Kantonalnej i Uniwersyteckiej w Lozannie– Jerzy Stankiewicz, Wanda Gładysz, Anna Bednarczyk.

W uzasadnieniu wyboru komisja podkreśliła, że wyłonione wnioski dotyczą dokumentacji i interpretacji źródeł coraz trudniej dostępnych wraz z upływem czasu, niewątpliwie zaniedbanych obszarów szeroko pojętej polskiej kultury muzycznej oraz zróżnicowanej tematyki badawczej Ponadto, badania są dobrze zaplanowane i dają nadzieję na dostarczenie wymiernych, wskazanych we wnioskach efektów w założonym czasie, wszyscy autorzy projektów mają doświadczenie badawcze i reprezentują różne ośrodki w Polsce.

Protokół obrad komisji oraz szczegóły dotyczące programu dostępne są na stronie www.imit.org.pl w zakładce programy.

Nagrody Honorowe Związku Kompozytorów Polskich

W dniu 11 lipca 2012 rokuZarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich przyznał trzy tegoroczne Nagrody Honorowe Związku Kompozytorów Polskich za zasługi w dziele promocji polskiej muzyki współczesnej. Nagrody otrzymali:
  • Dyrektor Opery Wrocławskiej i dyrygent Ewa Michnik – za liczne, w tym premierowe, wykonania współczesnych oper polskich, Festiwale Opery Współczesnej organizowane przez Operę Wrocławską oraz wkład w odnowę muzycznych form scenicznych
  • Śpiewaczka Olga Pasiecznik – za wybitne kreacje wykonawcze muzyki polskich kompozytorów XX i XXI wieku
  • Jan Topolski i zespół redakcyjny magazynu o muzyce współczesnej "Glissando" - za niezłomność w prowadzeniu czasopisma, poszerzanie kręgu odbiorców nowej muzyki, promocję twórczości kompozytorskiej i pobudzanie ruchu intelektualnego w środowisku artystycznym.
Nagroda Honorowa Związku Kompozytorów Polskich przyznawana jest od 1971 roku. Wśród jej laureatów są postaci, instytucje i inicjatywy artystyczne z Polski i zagranicy. Uroczystość wręczenia Nagród odbędzie się w czasie 55. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”.

Forum Musicum - Uniwersum tańca

Forum Musicum 2012Koncerty wrocławskiegoForum Musicum odbędą się w dniach 23-26 sierpnia 2012 roku pod hasłem „Uniwersum tańca”.

Temat tegorocznej edycji festiwalu zogniskuje jego program wokół elementu, stanowiącego ważną siłę napędową w rozwoju muzyki europejskiej dawnych wieków. Do połowy XVI wieku tańce stanowiły jedyne niezależne formy instrumentalne, muzyka instrumentalna dopiero powstawała na bazie utworów wokalnych. Czasy baroku przyniosły bogactwo form instrumentalnych i wokalnych opartych na tańcach. Taniec w owych czasach nie stanowił jedynie przyjemności i towarzyskiej rozrywki – był ważną formą życia społecznego różnych sfer, stanowił element rytuałów, także religijnych, a nawet formę sprawowania władzy.

Tegoroczny festiwal przyniesie kilka wejrzeń w ową sferę, koncentrując się na muzyce instrumentalnej średniowiecza, renesansu i baroku. Muzykę piszczków miejskich z XVI i XVII wieku wykona Cappella de la Torre z Lipska– zespół grający na rozmaitych głośnych instrumentach dętych, cynkach, puzonach i bombardach. Przeniesiemy się w świat renesansowych miast, w których muzykę towarzyszącą przepychowi życia bogatych mieszczan grali piszczkowie zorganizowani w cechach rzemieślniczych. Czasy te to jednocześnie złoty wiek gry na instrumentach dętych.
Ciekawy koncertowy wieczór przygotowują dla nas zespoły młodzieżowe uhonorowane nagrodami podczas kaliskiego festiwalu Schola Cantorum: wybitny zespół Euterpe z Gdyni, wykonujący instrumentalne tańce z XIV wieku i taneczne pieśni pielgrzymów oraz zespół Carmen Alacrez Dobroszyc, błyskotliwie grający muzykę dojrzałego baroku na fletach prostych.

Festiwal zamknie koncert zespołu Altaz Wrocławia i Warszawy, który zagra program złożony z francuskiej i włoskiej muzyki tanecznej z XIV wieku.Wydarzenia festiwalu nie ograniczają się do nurtu ściśle koncertowego. Mniej formalny wieczórbędzie miał miejsce w Mleczarni, gdzie zespół Orkiestra Wczorajszego Fasonu z Olsztyna stworzy atmosferę przedwojennego dansingu.

Patronat medialny nade Festiwalem objęło m.in. Polskie Centrum Informacji Muzycznej.

ZOBACZ: program Festiwalu

Kalejdoskop Form Muzycznych w Sopocie

Kalejdoskop Form Muzycznych 2012XIII Międzynarodowy Festiwal „Kalejdoskop Form Muzycznych” odbędzie się w Sopocie w dniach 11-26 sierpnia 2012 roku. Organizatorem Festiwalu jest Stowarzyszenie Przyjaciół Teatru Otwartego w Gdańsku, a dyrektorem artystycznym - Dariusz S. Wójcik.

Kalejdoskop Form Muzycznych przez media i publiczność uznawany jest za jedno z ciekawszych, cyklicznych wydarzeń artystycznych, mających swoje ważne miejsce na Mapie Kulturalnej Pomorza. Festiwal kontynuuje tradycję zapoczątkowanego w 2000 roku cyklu koncertowego pod wspólnym tytułem „Geniusz Jana Sebastiana Bacha”, zrealizowanego w ramach Roku Bachowskiego. Orędowniczką Teatru Otwartego jest Maria Fołtyn, która wielokrotnie patronowała sopockiemu Festiwalowi.

Koncerty XIII edycji Festiwalu odbywać się będą w 3 zabytkowych obiektach na terenie Sopotu, które charakteryzują się dobrą lokalizacją, znakomitą akustyką i pięknem architektonicznym: Kościół Ewangelicko - Augsburski p.w. Zbawiciela, Sala Herbowa Urzędu Miasta Sopotu i Kościół Garnizonowy p.w. św. Jerzego.

Popularność Festiwalu zainspirowała jego twórców do zainicjowania cyklu
„Promocja młodych”, który wspiera rozwój młodych utalentowanych adeptów sztuki i promuje ich twórczość na międzynarodowej scenie muzycznej. Podczas dwu pierwszych festiwalowych koncertów zaprezentują się uczniowie pomorskich szkół muzycznych.

Patronat medialny nad Festiwalem objęło m.in. Polskie Centrum Informacji Muzycznej.

ZOBACZ: program Festiwalu

"Harnasie” pod Wielką Krokwią

Muzyka na Szczytach - Zakopane 2012W sobotę, 4 sierpnia 2012 roku o godz. 20.00 na Placu Pod Wielką Krokwią wystawione zostanie plenerowe Widowisko taneczne Harnasie do muzykiWojciecha Kilara iKarola Szymanowskiego. Wydarzenie jest zwiastunem odbywającego się we wrześniu w ZakopanemIV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach”.

Dwa dzieła klasyki muzycznej inspirują do refleksji nad tradycją, folklorem i możliwościami ich nowego odczytania. KrzesanyKilara inspirowany jest tradycją tańców góralskich, których energia i dynamika przekształcone zostały w budzące do dziś wiele entuzjazmu i emocji współczesne brzmienia. HarnasieKarola Szymanowskiego natomiast to jedno z najznakomitszych dzieł symfoniki baletowej, wykorzystujące unikalne właściwości melodyki Podhala. Osnową są góralskie obrzędy weselne i echa ludowych opowieści o czynach tatrzańskich zbójników.

W oparciu o pierwszy szkic partytury i oryginalne libretto kompozytora, choreografka Kaya Kołodziejczyktworzy spektakl czerpiący z autentycznego folkloru, również tego najbardziej współczesnego. Do projektu zaproszeni zostali wykonawcy z całej Polski, prezentujący różne estetyki i style taneczne. Są wśród nich artyści związani z Polskim Teatrem Tańca, Baletem Poznańskim, Śląskim Teatrem Tańca, Bałtyckim Teatrem Tańca sceną niezależną jak i rdzenni artyści podhalańscy, rodzinny zespół Trebunie –Tutki, a także Magda Ciszewska-Rząsa i Marcin Rząsa, projektant Maldoror/Grzegorz Matląg, Ada Bystrzycka, Marcin Słodyczka i lokalni tancerze.

Plenerowe wydarzenie, łączące muzykę na żywo z tańcem, to ilustracja obecnych tendencji poszukiwań interdyscyplinarnych, spotkanie różnych artystów i widza w momencie refleksji nad znaczeniem tradycji. Tym widowiskiem organizatorzy chcą także uczcić Jubileusz osiemdziesięciu lat Wojciecha Kilara oraz 135. rocznicę urodzin i 75 rocznicę śmierci Karola Szymanowskiego.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło m.in. Polskie Centrum Informacji Muzycznej.

ZOBACZ: ulotka o widowisku - plik pdf

Więcej…

Mistrzowski Festiwal Muzyki 2012 - V Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie "Pro Bono Musicae" w Bielsku-Białej

V Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie Pro Bono Musicae w Bielsku-BiałejW dniach od 26 lipca do 5 sierpnia 2012 roku w Bielsku-Białej odbędą się V Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie "Pro Bono Musicae", w tym roku organizowane jako otwarty festiwal muzyki klasycznej.

Na szczególną uwagę zasługuje zapowiedź przyjazdu do Bielska-Białej Hansjörga Schellenbergera- wieloletniego pierwszego oboisty Berliner Philharmoniker, wybitnego pedagoga oboistyki i uznanego na świecie dyrygenta, oraz Henryka Kowalskiego- jednego z najwybitniejszych polskich mistrzów wiolinistyki, który po przymusowym wyjeździe z Polski w 1968 roku objął klasę po legendarnym profesorze Tadeuszu Wrońskim na prestiżowej Jacobs School of Music w Bloomington (USA).
Wykonawcami recitali i koncertów będą wybrani uczestnicy Kursów oraz profesorowie i zaproszeni goście, m.in.: Zvi Carmeli (Berlin/Jerozolima) - altówka, Michał Dmochowski (Madryt) - wiolonczela, Hansjörg Schellenberger (Madryt/Manchester) - obój, dyrygentura, Piotr Borkowski (Filharmonia Gorzowska - Centrum Edukacji Artystycznej) - dyrygentura oraz Andreu Riera (Palma de Mallorca) - fortepian.

Patronat medialny nad Kursami objęło m.in. Polskie Centrum Informacji Muzycznej.

Więcej...

V Letni Festiwal Nowego Miasta - Warszawa 2012

V Letni Festiwal Nowego Miasta – Warszawa 2012Już po raz piąty w Warszawie w dniach od 28 lipca do 12 sierpnia 2012 roku odbędzie sięLetni Festiwal Nowego Miasta.

Festiwal zyskał wielką sympatię publiczności i każdego roku powiększa grono miłośników muzyki polskiej. Wydarzenie organizowane od 2008 roku, od drugiej edycji dedykowane jest wyłącznie muzyce polskiej, szczególnie kompozycjom zapomnianym, a jednak niezwykle ciekawym, takim jak na przykład Concertinona obój, skrzypce i orkiestrę J. B. Kleczyńskiego czy muzyka z czasów bitwy pod Grunwaldem.

W ciągu trzech weekendów tegorocznego Festiwalu odbędzie się 9 imprez, w tym: 3 plenerowe koncerty edukacyjne, 3 spotkania z twórcami polskiej kultury, które będą realizowane podczas trzech kolejnych festiwalowych sobót oraz 3 koncerty niedzielne, odbywające się w nowomiejskich kościołach. W festiwalu wezmą udział:lutnista Jerzy Żak, orkiestra Warsaw Camerata,zespół wokalny Favola in Musica,zespół muzyki dawnej Sabionetta,kwartet klarnetowy Poco Leggiero,kwartet Merlooraz troje gości specjalnych w cyklu Przyjaciele Letniego Festiwalu Nowego Miasta:kompozytor i pisarz Aleksander Kościów,etnomuzykolog i wokalistka Weronika Grozdew-Kołacińskaoraz reżyser teatralny Sylwester Biraga.

Każdy z niedzielnych koncertów festiwalu będzie poświęcony muzyce polskiej z różnych epok. Koncert zespołu Favola in Musica to polska muzyka wokalna m.in. Wacława z Szamotuł, Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego i Mikołaja Zieleńskiego. Lutnista Jerzy Żak wraz z kwintetem Warsaw Camerata wykona rekonstrukcję koncertu lutniowego Silviusa Leopolda Weissa, muzykę Aleksandra Tansmana oraz chaconnę koncertową Marka Pasiecznego. W tym roku podczas festiwalu odbędzie się również koncert specjalny pt. KONCERT WARSZAWSKI, podczas którego zabrzmią utwory kompozytorów związanych ze Stolicą, należących do różnych muzycznych generacji i reprezentujących odmienne gatunki stylistyczne takich, jak: Alicja Gronau, Sławomir Czarnecki, Krzesimir Dębski i Bartosz Kowalski.

Letni Festiwal Nowego Miasta dzięki zróżnicowaniu warstwy muzycznej i tematyki poszczególnych wydarzeń, co rok zaprasza w rejon warszawskiego Nowego Miasta publiczność w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. Do tej pory zyskał liczne grono publiczności, która regularnie uczestniczyła w poszczególnych edycjach tego przedsięwzięcia i wszedł do kalendarza stołecznych imprez wakacyjnych.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Patronat medialny nad Festiwalem objęło m.in. Polskie Centrum Informacji Muzycznej.

ZOBACZ:program Festiwalu

Sukces Katarzyny Zdybel w Stanach Zjednoczonych

Katarzyna ZdybelPolska fagocistka Katarzyna Zdybel (na zdjęciu) zajęła I miejsce na Gillet-Fox Basson Competition.

Konkurs odbywał się w ramach Konferencji IDRS, organizowanej w dniach 7-11 lipca 2012 roku na Miami University w Oxfordzie (Ohio) w Stanach Zjednoczonych. Muzyków oceniało Jury w składzie: Carolyn Beck (USA, University of Redlands), Leonardo Dean (Wenezuela, Simon Bolivar Orchestra), Anders Engström (Szwecja, Royal Opera of Stockholm), Leonard Hindell (USA New York Philharmonic) i Karen Pierson (USA, Ohio State University). Oprócz Polki w gronie laureatów znaleźli się: nagrodzona II miejscem Amanda Swain oraz wyróżnieni Bogdan Dumitriu, Ingrid Hagan i Laura Miller.

Muzyczny sierpień w TVP Kultura

TVP KulturaPrzed pasmem Tydzień z Gwiazdą w dni powszednie codziennie koncerty muzyczne. Znalazło się tu miejsce na muzykę bluesową, klezmerską, poezję śpiewaną i muzykę etniczną. Propozycje muzyczne rozszerzone zostały w weekendy: cyklem dokumentalnym „Witamy w latach 80.” o godzinie 19.15 w soboty oraz koncertami gwiazd światowego formatu po głównej pozycji filmowej. Znalazły się wśród nich koncerty B.B. Kinga, Raya Charlesa, Salifa Keity, Gary’ego Burtona i Makoto Ozone’a. Przed południem w niedzielę TVP Kultura zaprasza natomiast na opery i widowiska taneczne. Przypomniane zostanąm.in. opery Mozarta„Idomeneusz, król Krety” oraz „Zaide - Adama”, „Chopin4” – unikatowe widowisko taneczno-muzyczne przygotowane w ramach obchodów Roku Chopina 2010 oraz wyjątkowe widowisko w reżyserii Joni Mitchellz jej muzyką „The Fiddle and the Drum” w wykonaniu Alberta Ballet Company.
Codziennie w dni powszednie o godz. 10.00 pasmo filmów dokumentalnych przygotowanych przez poszczególne redakcje TVP Kultura. Środy to muzyka klasyczna (m.in. filmy „Pieśń o nocy” i „Bronisław Huberman – czyli zjednoczenie Europy i skrzypce”).
Niedziele z osobistościami polskiego życia kulturalnego, wybrane spośród programów nagranych od września 2011 do maja 2012 będą kończyć letnie tygodnie. W sierpniu przypomniane zostaną m.in. Niedziele z Janem A.P. Kaczmarkiemoraz Januszem Olejniczakiem.


SIERPIEŃ Z MUZYKĄ W TVP KULTURA

1.08.
Emisja 9.55: Pamięci Romana Padlewskiego, reż. Aleksandra Osadowska-Padlewska (1995)
Film dokumentalny poświęcony polskiemu kompozytorowi, skrzypkowi i dyrygentowi, Romanowi Padlewskiemu, który zginął 16 sierpnia 1944 r. w Powstaniu Warszawskim. Większość jego kompozycji zaginęła podczas Powstania. Artystę wspominają Monika Żeromska, Jerzy Waldorff i Jan Krenz. W filmie wykorzystano fragmenty następujących kompozycji Padlewskiego: "O anielska pani", "Radości wam powiadam", "Stabat mater", "Sonata per violino solo".

Emisja 00.55: Noc jazzu – Tomasz Stańko klasycznie (2007)
Specjalny koncert najsłynniejszego polskiego trębacza jazzowego Tomasza Stańki oraz zaproszonych przez niego doskonałych muzyków (Alexi Toumarila - fortepian, Anders Jormin - kontrabas, Jon Falt - perkusja), który odbył się 3 czerwca 2007 roku na Rynku Głównym w Krakowie, w ramach obchodów Jubileuszu 750 - lecia Lokacji Krakowa.

2.08.
Emisja 18.35: Śpiewajmy poezję - Spotkania Zamkowe (Olsztyn 2011) – Koncert najskrytszych marzeń – Następne pokolenie
W Gali Zamkowych Spotkań - Koncercie Najskrytszych Marzeń - Następne pokolenie - wystąpili artyści, którzy są autorami wykonywanych przez siebie piosenek. Poetyckim gospodarzem wieczoru był Andrzej Poniedzielski. Do udziału w tym artystycznym wydarzeniu zostali zaproszeni m. in. Miłka Malzahn, Dzidka Muzolf, Basia Stępniak - Wilk, Basia Raduszkiewicz, Andrzej Garczarek, Robert Kasprzycki, Tomek Wachnowski, Szymon Zychowicz.

Emisja 00.20: Rufus Wainwright na Avo Session
Koncert Rufusa Wainwrighta na Avo Session z 2007 roku. Artysta wykonuje utwory ze
swojego albumu Release The Stars. Od czasu kontraktu z Metropolitan Opera w Nowym Jorku, jest jednym z najsławniejszych autorów piosenek. Rufus Wainwright jest także uzdolnionym piosenkarzem i pianistą.

3.08.
Emisja 18.35: Muzyczne Rozmaitości – zespół Ścianka
Koncert zarejestrowany w lutym 2003 w Teatrze Rozmaitości. Zespół Ścianka wyrósł na scenie trójmiejskiego undergroundu, ale jak przyznają sami muzycy, etos niezależności ich nie interesuje. Chcą dotrzeć ze swą muzyką do jak najszerszego kręgu odbiorców, choć nie oznacza to z ich strony żadnego kompromisu. Wręcz przeciwnie - od początku swojej muzycznej działalności zespół Ścianka uchodzi za najbardziej bezkompromisową kapelę w Polsce.

4.08.
Emisja 22.35: Ray Charles na festiwalu w Montreaux (1997)
Montreux Jazz Festival jest jednym z najbardziej prestiżowych wydarzeń jazzowych w Europie i drugim co do wielkości festiwalem jazzowym na świecie po kanadyjskim Montreal International Jazz Festival. Odbywa się co roku na początku lipca, począwszy od 1967 r. W 1971 r. podczas koncertu Franka Zappy zapaliło się kasyno, w którym odbywał się festiwal, o czym później Deep Purple napisał piosenkę "Smoke on the water". W latach 80. festiwal w Montreux zyskał na znaczeniu, dopuszczając już nie tylko muzyków jazzowych (chociaż jazz w dalszym ciągu pozostawał jednym z wiodących gatunków), lecz także przedstawicieli muzyki rock i pop. Od 2010 r. podczas festiwalu odbywa się również konkurs na najlepszych solistów - w 2011 r. tytuł najlepszego pianisty
jazzowego zdobył Polak Piotr Orzechowski. Ray Charles wystąpił na festiwalu w Montreux tylko raz, w 1997 roku. Urodzony 23 września w 1930 r. w Albany ciemnoskóry muzyk w wieku siedmiu lat stracił wzrok i do końca życia jego cechą rozpoznawczą były okulary przeciwsłoneczne. Niezwykle uzdolniony i pracowity, wyznaczał trendy w jazzie, country i muzyce popularnej. Na nim wzorował się Jimi Hendrix, a Frank Sinatra powiedział o nim: "jedyny prawdziwy geniusz w tym biznesie". Ray Charles wypromował w swojej karierze wiele piosenek jazzowych i popularnych, a jego album "Modern Sounds in Country and Western Music" z przebojami "Georgia on My Mind", "Hit the Road Jack" i "Unchain My Heart" wprowadził gatunek country to tzw. muzyki mainstreamowej.

5.08
Emisja 11.55: 22 opery Mozarta – Idomeneusz, król Krety, reż. Thomas Grimm, Ursel Herrmann, Karl-Ernst Herrmann (2006)
„Idomeneusz - król Krety” uznawany jest za pierwsze z siedmiu wielkich operowych dzieł Mozarta. Jego interpretacji w Salzburgu podjął się Sir Roger Norrington i Camerata Salzburg oraz reżyserzy: Ursel Hermann i Karl-Ernst Hermann. Utwór powstał w 1780 roku na zamówienie teatru dworskiego elektora bawarskiego Karla Theodora. Prapremiera miała miejsce 29 stycznia 1781 roku w Monachium i spotkała się z przychylnym przyjęciem krytyki. Mozart planował przerobić tę operę na bardziej nowoczesną, jednak nie zrealizował tego. Za jego życia opera została wykonana jeszcze raz, w pałacu książąt Auersperg w Wiedniu w 1786 (w wersji koncertowej). W wykonaniu uczestniczyli amatorzy, głównie arystokraci. Na tą okazję Mozart dopisał dwa numery: duet na sopran i tenor „Spiegarti non poss'io” KV 489 oraz recytatyw i arię na tenor (z koncertującą partią skrzypiec) „Non più. Tutto ascoltai - Non temer, amato bene” KV 490. Król Idomeneusz po wojnie trojańskiej wraca do domu - na Kretę. W czasie straszliwej burzy ślubuje, że jeśli szczęśliwie dobije do brzegu, złoży w ofierze Posejdonowi pierwszego napotkanego na lądzie człowieka. Ta osobą okazuje się jego syn - Idamantes. Król nie dotrzymuje obietnicy, więc rozzłoszczony Posejdon wysyła morskiego potwora, który nęka ludność Krety.

6.08.
Emisja 18.35: Rzeka dzieciństwa – koncert jubileuszowy Tadeusza Nalepy, cz. 2
Druga część koncertu zarejestrowanego w Rzeszowie w 2003 roku z okazji 60. rocznicy
urodzin i 40. rocznicy działalności estradowej Tadeusza Nalepy.

7.08.
Emisja 18.35: Przeklęte tango! Daniel Melingo na zamku w Janowcu (Festiwal Dwa Brzegi 2011)
Koncert otwarcia piątej edycji Festiwalu Filmu i Sztuki DWA BRZEGI 2011 - Kazimierz Dolny/Janowiec nad Wisłą, odbył się we wspaniałych ruinach zamku w Janowcu. Wystąpił Daniel Melingo - artysta argentyński. Do Melingo przylgnęła opinia, że jest latynoskim Tomem Waitsem. Argentyński artysta wystąpił w Polsce po raz pierwszy, wraz z z kilkuosobowym zespołem zagrał utwory ze swoich dwóch ostatnich płyt: "Santa Milonga" i "Maldito Tango". Krytycy są zgodni - Melingo czaruje dźwiękiem, umiejętnie zaciera granice między sacrum i profanum, nie przestając balansować na granicy szaleństwa i normalności. Długo współpracował z niezależną sceną teatralną w Buenos Aires, ale skrzydła rozwinął dopiero po zniesieniu dyktatury wojskowej, po wojnie o Falklandy. Związał się z grupami Twist oraz Los Abuelos de la Nada. Z każdej z kolejnych podróży przywoził nowe muzyczne inspiracje. Jednak dopiero po powrocie do Argentyny zaczął doceniać moc tanga to była miłość od pierwszej nuty. Melingo szybko zyskał prawo do tak zwanej gry z tangiem. Od tego momentu wszystkie drzwi na swojej artystycznej drodze otwierał już bez pukania.

Emisja 00.05: Joshua Bell – Verbier Festival 2007
Koncert skrzypcowy D-dur op. 35 Piotra Czajkowskiego wykonany przez Joshuę Bella oraz UBS Verbier Festiwal Orchestra pod dyrekcją Sir Andrew Davisa podczas festiwalu Verbier w 2007 roku. Joshua Bell uznawany jest za jednego z najzdolniejszych i najsłynniejszych skrzypków młodej generacji. Występuje z czołowymi orkiestrami i dyrygentami. Artysta słynie z różnorodnego repertuaru, który obejmuje m. in. Muzykę kameralną, filmową oraz bluegrass. Gra na skrzypcach Gibson ex Huberman z 1713 roku.

8.08.
Emisja 9.55: Skrzypce – osobliwości tworu doskonałego, reż. Janusz Sidor (2011 – 1 powtórka)
Film ten to kolejna próba wyjaśnienia, dlaczego skrzypce uchodzą za przedmiot doskonały. Jaka jest tajemnica tego instrumentu, który łączy w sobie dwa rodzaje sztuki plastyczną i muzyczną. Artysta tworzy je i są piękne, inny artysta ich używa - i musi być równie pięknie. Skrzypce niepiękne w kształcie - nie grają tak, by chciało się ich słuchać. Skrzypce - wszystkie - są bardzo podobne. Często, gdy nie wyglądają tak, jak przysłowiowe Stradivariusy, podnosi się krzyk muzyków: ależ Stradivarius tak nie robił i znów lutnicy robią je, jak 400, 300 lat temu. Dlaczego więc w świecie, w którym można wszystko zmierzyć, policzyć, zbadać tak wnikliwie, że określa się struktury atomowe materiałów i gdzie wszystko robią wszystko robiące komputery - skrzypiec, grających pięknie, nie udaje się zrobić w fabryce, kupuje się je u lutnika. Dlaczego w końcu w świecie, w którym tak trudno o ideał, w którym manifestuje się indywidualizm i nazywanie sztuką wszystkiego, co się komuś podoba - skrzypce robi się zawsze tak samo? Dlaczego każdy ich egzemplarz jest inny, choć bardzo podobny do sąsiedniego i dlaczego mówi się o jakiejś tajemnicy? A w końcu, że mają one to coś, co człowiecze i nieodgadnione - czyli mówi się o duchu instrumentu? Wydaje się też, że to doskonałość muzyki określa wartość instrumentu, którym są skrzypce. Choć dla wielu twórców biorących udział w filmie materiał, z którego powstają doskonałe instrumenty brzmi już jak muzyka, to struganie drewna, cisza prezentująca myśli lutnika są dodatkowym tworzywem muzycznym tego filmu.

Emisja 19.05: Szalom na Szerokiej 2008 – The Other Europeans
W 2008 roku w koncercie finałowym Festiwalu Kultury Żydowskiej Szalom na Szerokiej wystąpili m. in.: Konsonans Retro, Strauss/Warschauer Duo, La Mar Enfortune, charyzmatyczny bębniarz z Izraela Szlomo Bar, Hiszpanie: Marice El Miedoni i Roberto Rodriguez, Oy Division i ostatni żydowski klezmer Leopold Kozłowski; przyjaciele festiwalu, obecni tu od zawsze: Deborah Strauss, Michael Alpert, Paul Brody, zespół Kroke, wielki kantor Benzion Miller. Hitem tegorocznego finału był projekt, jakiego jeszcze nie było: Klezmerzy i Cyganie.

Emisja 23.55: Noc jazzu – Tomasz Stańko nowocześnie
Druga część specjalnego koncertu najsłynniejszego polskiego trębacza jazzowego Tomasza Stańki oraz zaproszonych przez niego gości: Piotr Waglewski (Emade), Maciej Goliński (Envee), Natalia i Paulina Przybysz (Sistars), Marcin Masecki. Koncert odbył się 3 czerwca 2007 roku na Rynku Głównym w Krakowie, w ramach obchodów Jubileuszu 750-lecia Lokacji Krakowa.

9.08.
Emisja 23.50: Jamiroquai na Avo Session
Koncert Jamiroquai na Avo Session w 2010 roku. Zespół wykonuje swoje dawne, znane całemu światu utwory, jak również nowe, ze swojego albumu Rock Dust Light Star. Brytyjska, jazzowo funkowa grupa Jamiroquai zaczynała w Londynie we wczesnych latach 90. W ich późniejszych albumach, prócz jazzu wykorzystywali też inne style muzyczne, jak pop, rock czy muzykę elektroniczną. Jamiroquai sprzedał ponad 35 milionów płyt na świecie i zdobył nagrodę Grammy w 1997 roku.

10.08.
Emisja 18.55: Muzyczne Rozmaitości – zespół Pogodno
Koncert zespołu Pogodno w warszawskim Teatrze Rozmaitości (luty 2003). Grupa zainteresowała publiczność poetyckimi tekstami piosenek oraz nowoczesną aranżacją nazwaną "natura big beat".

11.08.
Emisja 19.10: Witamy w latach 80. Post–punk i Nowa Niemiecka Fala, reż. Frank Jastfelder (2009)
Cykl filmów dokumentalnych opowiadających o trendach i gatunkach muzycznych jakie panowały w tamtym czasie w Europie i Stanach Zjednoczonych. Lata 80. to zróżnicowany świat muzycznych kultur rozmieszczonych pomiędzy mainstreamem, a undergroundem. Był to jeden z najważniejszych okresów w historii muzyki pop, a lata 80. mają nadal duży wpływ na nasze życie, muzykę i modę. Postpunk i Nowa Niemiecka Fala to odcinek, w którym gwiazdy zespołów punkowych oraz ludzie związani z tym gatunkiem opowiadają o początkach punku w Europie, jego dogmatach i stylu oraz tym, co nastąpiło po tym okresie. Postpunk stał się odwrotem od nihilistycznego punku, a w Niemczech zyskał nazwę Neue Deutsche Welle. W filmie zaprezentowano fragmenty muzyki takich zespołów jak The Specials, Davo, The Clash, czy Gang of Four, a komentarze artystów, m. in, Malcolma McLarena, przez lata związanego z Sex Pistols, czy Moritza R. , pozwalają zrozumieć ducha tamtych buntowniczych czasów.

Emisja 22.40: BB King
Koncert legendy muzyki bluesowej i jazzowej BB Kinga z 1997 roku, nagrany podczas festiwalu Jazz Open Stuttgart. Podczas występu BB King gościł wielu świetnych muzyków jazzowych i bluesowych, którzy wykonali jego największe przeboje. Główny bohater również udowodnił, że pomimo zaawansowanego wieku nic nie stracił z siły swego głosu i precyzji gry na gitarze. Riley B. King (ps. BB King) urodził się 16 września 1925 r. w Itta Bena w stanie Missisipi. Razem z Albertem Kingiem i Freddiem Kingiem jest zaliczany do trzech królów bluesa. Pierwszą płytę wydał w 1956 r. i od tego czasu jest niezwykle aktywny, niemal co roku ukazuje się jego album. Jako swoją inspirację wymienia często muzykę Franka Sinatry, ten muzyk też pomógł BB Kingowi w rozwoju kariery, zapewniając mu koncerty w znanych klubach Las Vegas. Jimi Hendrix zaliczał BB Kinga do jednego ze swoich ulubionych wykonawców.

12.08.
Emisja 11.50: Chopin4, reż. Jarosław Minkowski (2010)
Widowisko przygotowane specjalnie w ramach obchodów Roku Chopin 2010, to unikatowy projekt taneczno-muzyczny oparty na utworach Fryderyka Chopina. Spektakl łączy muzykę i specjalnie spreparowane obrazy wykreowane przez tancerzy, wizualizacje i światło.
Premiera spektaklu odbyła się 12 sierpnia 2010 roku podczas X Festiwalu Tańca w Kielcach. Widowisko wystawiono w najnowocześniejszej obecnie hali konferencyjno-wystawowej w Kielcach. W spektaklu wzięli udział wybitni polscy muzycy: pianista i kompozytor Włodek Pawlik z zespołem, wokalistki Aga Zaryan i Urszula Dudziak & Super Band, chór Voice Factory, wiolonczelista Łukasz Pawlik, tancerze Kieleckiego Teatru Tańca, Ballet Noir New York City, Ballet Arizona, Bayerisches Staatsballet Monachium, Polskiego Baletu Narodowego. Autorami idei artystycznej spektaklu byli: Jarosław Minkowicz - reżyser widowiska (nominowany do International Emmy Awards 2009 za Siedem bram Jerozolimy), Włodek Pawlik - kompozytor i pianista (nagrodzony za muzykę do filmu „Rewers”), Grzegorz Pańtak - tancerz i choreograf.

13.08.
Emisja 18.35: Blues 4 rano – koncert jubileuszowy Martyny Jakubowicz cz. 1
Koncert z 2011 roku okazji 20-lecia działalności artystycznej Martyny Jakubowicz, w którym wzięli udział jej przyjaciele, wokaliści i instrumentaliści lat 80. i 90., wykonując utwory własne oraz z repertuaru artystki.

Emisja 23.20: Męskie granie cz. 1 (2010)
Nowatorskie interpretacje, muzyczne konsolidacje, międzypokoleniowe spotkanie, artystyczne wyzwanie. Muzyka i sztuka tworzone przez największe autorytety. To jest Męskie Granie. Imponująca lista muzyków i twórców sztuk wizualnych zaangażowanych w projekt to zasługa dyrektora artystycznego projektu Wojciecha Waglewskiego, który zapraszając ich do współpracy kierował się tym, aby to były osobowości wyjątkowe, osoby przekonane do tego co robią i dlatego nie bojące się eksperymentów. Męskie Granie to ukazanie poprzez zderzenie wielu różnorodnych lecz zarazem mocnych, męskich osobowości o niebywałym talencie, siły twórczej tkwiącej w ich spojrzeniu na muzykę i sztukę. Siłę, która w oparciu o wierność przyjętym zasadom pozwala przełamywać schematy i wyznaczać nową jakość.

14.08.
Emisja 18.20: Przeklęte tango! – Daniel Melingo na zamku w Janowcu (Festwal Dwa Brzegi 2011)
Druga część koncertu otwarcia piątej edycji Festiwalu Filmu i Sztuki DWA BRZEGI 2011 - Kazimierz Dolny/Janowiec nad Wisłą, który odbył się we wspaniałych ruinach zamku w Janowcu. Wystąpił Daniel Melingo - artysta argentyński. Do Melingo przylgnęła opinia, że jest latynoskim Tomem Waitsem. Argentyński artysta wystąpił w Polsce po raz pierwszy, wraz z z kilkuosobowym zespołem zagrał utwory m.in. ze swoich dwóch ostatnich płyt: "Santa Milonga" i "Maldito Tango". Krytycy są zgodni - Melingo czaruje dźwiękiem, umiejętnie zaciera granice między sacrum i profanum, nie przestając balansować na granicy szaleństwa i normalności. Długo współpracował z niezależną sceną teatralną w Buenos Aires, ale skrzydła rozwinął dopiero po zniesieniu dyktatury wojskowej, po wojnie o Falklandy. Związał się z grupami Twist oraz Los Abuelos de la Nada. Z każdej z kolejnych podróży przywoził nowe muzyczne inspiracje. Jednak dopiero po powrocie do Argentyny zaczął doceniać moc tanga to była miłość od pierwszej nuty. Melingo szybko zyskał prawo do tak zwanej gry z tangiem. Na scenie jest aktorem, instrumentalistą, showmanem, pieśniarzem.

Emisja 00.45: Verbier Festival 2009 - Martha Argerich i Yuya Wang
Martha Argerich i Yuja Wang grają koncert z orkiestrą symfoniczną podczas Verbier Festival 2009. Artystki wykonały następujące utwory: Ludwig van Beethoven - II Koncert Fortepianowy B - dur, Op. 19 (Martha Argerich) Domenico Scarlatti - Sonaty K 427 i K 455 (Yuja Wang) Wolfgang Amadeusz Mozart - Marsz Turecki (Yuja Wang). Verbier Festival to prestiżowa impreza muzyki poważnej, odbywająca się co roku w malowniczym alpejskim kurorcie znanym jako świetny ośrodek narciarski. W lecie jednak najważniejszym wydarzeniem jest festiwal muzyki poważnej, który od 1994 r. odbywa się na przełomie lipca i sierpnia.

15.08.
Emisja 10.00: Pieśń o nocy, reż. Peter Maniura (1992)
Film dokumentalny o kompozytorze Karolu Szymanowskim, zrealizowany w koprodukcji BBC i TVP. Autorzy filmu dotarli do miejsc, które wywarły wpływ na twórczość kompozytora (Włochy, Sycylia, Zakopane). W filmie wykorzystano obszerny materiał ikonograficzny. O kompozytorze mówią wybitne osobistości mające związek z jego twórczością. Film otrzymał liczne prestiżowe nagrody,m.in. nagrodę festiwalu "Złota Praga" oraz nagrodę specjalną Midem 1994.

Emisja 18.40: Wojciech Kilar – koncert muzyki filmowej (2003)
Koncert muzyki filmowej Wojciecha Kilara, który zamykał Międzynarodowy Festiwal Teatralny - Malta 2003. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Jose Maria Florencio Juniora wykonała tematy do filmów, do których muzykę napisał Kilar, m.in. ''Portret damy'', ''Korczak'', ''Rejs'', ''Zazdrość i medycyna'', ''Dziewiąte wrota'', ''Śmierć i dziewczyna'', ''Drakula'', ''Pan Tadeusz'', ''Pianista'' i wiele innych.

Emisja 00.50: Jacek Kaczmarski na jazzowo (2009)
Koncert piosenek Jacka Kaczmarskiego w jazzowych interpretacjach. W programie koncertu znajdą się przede wszystkim utwory, które stały się hymnem pokoleniowym poprzedniej epoki, takie jak: Obława, Mury, Nasza Klasa, Źródło, Epitafium dla Włodzimierza Wysockiego, Szturm.
Wykonawcami będą: Anna Serafińska, Maria Sadowska i Janusz Szrom oraz laureaci konkursów jazzowych. Akompaniować będzie zespół jednego z najzdolniejszych polskich pianistów jazzowych młodego pokolenia - Pawła Tomaszewskiego - absolwenta Akademii Muzycznej w Katowicach, laureata konkursów jazzowych. Mimo młodego wieku dojrzałego kompozytora i aranżera, który wykona własne kompozycje i interpretacje fortepianowe utworów Kaczmarskiego.

16.08.
Emisja 18.35: Damy radę – piosenki Lecha Janerki (44. Studencki Festiwal Piosenki Kraków 2008)
Koncert piosenek Lecha Janerki - twórcy niezależnego, autora doskonałych tekstów i oryginalnej muzyki. Zamysłem koncertu "Damy Radę!" jest przypomnienie przynajmniej części twórczości artysty. To próba pokazania różnorodności dokonań muzycznych i literackich artysty. W koncercie wystąpią wykonawcy znani z doskonałej interpretacji utworów, z dużym dorobkiem artystycznym, indywidualnym stylem (Katarzyna Groniec, Renata Przemyk, Maciej Maleńczuk) oraz laureaci SFP (Iwona Loranc, Mariusz Orzechowski, Piotr Dąbrówka) pokazując jak twórczość Lecha Janerki emanuje na młodsze pokolenia. W finale koncertu nie zabraknie też samego mistrza - Lecha Janerki. Koncert zrealizowany w ramach 44. SFP poprowadzi Filip Łobodziński.Wystąpili: Renata Przemyk, Maciej Maleńczuk i Homo Twist, Katarzyna Groniec, Piotr Dąbrówka, Iwona Loranc, zespół Pogodno, Paulina Bisztyga, Mariusz Oziu Orzechowski, Wojciech Waglewski i Bartosz Łeczycki, Lech Janerka, Teatr tańca DF, zespól muzyczny pod kier. Sebastiana Bernatowicza.

Emisja 23.20: George Clinton & Parliament Funkadelic na Avo Session (2009)
Koncert George'a Clintona. Jako twórca legendarnej grupy Parliament Funcadelic wykonawca osiągnął status muzycznego satyryka a’la Frank Zappa. W latach 1967-1983 na Top 10, amerykańskiej liście przebojów R&B ukazało się trzynaście piosenek George’a Clintona i Parliament Funcadelic, w tym sześciokrotnie jako numer jeden.

17.08.
Emisja 18.35: Muzyczne Rozmaitości – Something Like Elvis (2003)
Zespół "Something Like Elvis" powstał w 1995 roku, w swoim dorobku ma trzy płyty "Personal Vertigo", "Shape", "Cigarette Smoke Phantom". Trudno jednoznacznie określić gatunek wykonywanej przez SLE muzyki. Ulega ona ciągłym przemianom i rozwojowi. Pierwsze nagrania to wyraźny wpływ klimatów spod znaku hardcore - noise. Kolejne charakteryzuje ciągła chęć poszukiwanianowych brzmień i penetrowania nowych rejonów muzycznych. Ostatni materiał to muzyczna podróż od hipnotyczno - transowych dźwięków do jazzowo -noisowych połamańców. Zespół ma na swoim koncie ok. 400 koncertów zagranych niemal w całej Europie oraz USA u boku takich tuzów jak: Fugazi, Nomeansno czy The Ex.

18.08.
Emisja 19.10: Witamy w latach 80. Synthpop i New Romantic, reż. Frank Jastfelder (2009)
Synthpop i New Romantic to odcinek, który rozpoczyna się od przypomnienia inwazji brytyjskiej muzyki, która przetoczyła się przez Amerykę w 1984 roku. Na jej czele stał zespół Duran Duran. Nadszedł czas modnych idoli, wystylizowanych, natapirowanych, z pełnym makijażem. Ludzie odwrócili się od punkowego brudu i zatęsknili za glamem lat 70. Rzesze fanów zyskał David Bowie, który stał się prawdziwym mistrzem. W Londynie triumfy święciły kluby takie jak Blitz, do których nie można było wejść bez odpowiedniego stroju i fryzury. Młodym idolem stał się Boy George. Komentarze artystów i ludzi związanych z tymi gatunkami pozwalają zrozumieć genezę tamtych trendów i oraz poznać historię tamtego okresu.

Emisja 22.20: Salif Keita „Les Ambassadeurs” (1995)
Koncert Salifa Keity na festiwalu Jazz Open z lipca 1995 roku. Pochodzący z Mali muzyk - albinos jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów afrykańskich, nazywany często "złotym głosem Afryki". Pochodzi z malijskiego rodu królewskiego, jego przodkiem miał być legendarny założyciel Imperium Mali w XIII wieku Sundiata Keita. Salif Keita urodził się 25 sierpnia 1949 roku w Djolibie w Mali. Rodzina wyparła się go, ponieważ według starych wierzeń w kulturze Mandinka człowiek - albinos był symbolem nieszczęścia. W 1967 roku przeniósł się do stolicy kraju Bamako i przystąpił do sponsorowanego przez rząd zespołu "Super Rail Band de Bamako". Sześć lat później Salif Keita przeszedł do "Les Ambassadeurs". W połowie lat 70. artysta wyjechał do Wybrzeża Kości Słoniowej z powodu trudnej sytuacji politycznej w Mali. W 1984 roku przeniósł się do Paryża, dzięki czemu jego twórczość stała się znana w Europie. Afrykański muzyk tworzy muzykę popularną, która jest mieszanką stylu zachodnioafrykańskiego z prądami europejskimi i afrykańskimi. Dużą rolę odgrywa styl muzułmański z wykorzystaniem ludowych instrumentów afrykańskich (djembe, balafon). Jego ostatnia płyta zatytułowana "La Diffrence" ukazała się w 2009 roku i przyniosła mu największy sukces w dotychczasowej karierze - została ona uznana za światowy album roku w prestiżowym francuskim plebiscycie "Victoires de la musique".

19.08.
Emisja 12.00: 22 opery Mozarta – Zaide – Adama, reż. Claus Guth (2006)
Na potrzeby festiwalu w Salzburgu izraelska kompozytorka Chaya Chernowin skomponowała operę, którą reżyser Claus Guth połączył z fragmentami „Zaidy” Mozarta. „Dziewczyna uprowadzona z haremu, szlachcic który ją ratuje, bezlitosny muzułmański władca” to historia opowiedziana w operze „Uprowadzenie z Seraju”, ale również w „Zaide”, która jest operą Mozarta napisana na krótko przed „Uprowadzeniem”. Niekompletna historia i wspaniała muzyka „Zaidy” zawsze zachęcała do tworzenia z niej kolaży, tak by nadawała się na scenę. Na potrzeby festiwalu w Salzburgu izraelska kompozytorka Chaya Chernowin skomponowała operę, którą reżyser Claus Guth połączył z fragmentami „Zaidy”. W „Zaidzie” mamy kochanków uwięzionych w haremie gdzieś w odległej, fikcyjnej przeszłości. W „Adama” mamy kobietę i mężczyznę, którzy tkwią w samym sercu politycznej i religijnej wojny na Bliskim Wschodzie. Według kompozytorki, „Adama” stanowi kontrapunkt do „Zaidy”, tak więc fragmenty opery Mozarta mieszają się z operą Chernowin. Muzykę Mozarta wykonuje Orkiestra Mozarteum pod dyrekcją Ivora Boltona, a za kulisami Österreichisches Ensemble für Neue Musik pod dyrekcją Johannesa Kalitzke wykonuje operę Chayi Chernowin. Opera jest odważnym i oryginalnym kolażem pełnym niepokoju, w pełni oddającym atmosferę tematu, którego podjęli się autorzy spektaklu.

Emisja od 17.15: Niedziela z… Janem A. P. Kaczmarkiem
Gościem programu Niedziela z… będzie znakomity kompozytor, twórca muzyki filmowej, laureat Oskara – Jan A.P. Kaczmarek. Z artystą o jego twórczości, życiu, zainteresowaniach, inspiracjach, doświadczeniach w pracy za granicą rozmawiać będzie Katarzyna Janowska. Do udziału w rozmowie zaproszenie zostali również przyjaciele i współpracownicy Jana A.P. Kaczmarka: Danuta Stenka, Leszek Mądzik, Wiesław Komasa i Paweł Potoroczyn. W ramach programu przypomniany zostanie również film dokumentalny „California In blue Jan. A.P. Kaczmarek” w reż. Magdaleny Łazarkiewicz o godz. 17.40, koncert muzyki Jana A.P. Kaczmarka z IV Festiwalu Dialog Czterech Kultur o godz. 18.55 oraz film fabularny z jego muzyką - "Kto nigdy nie żył" w reż. Andrzeja Seweryna o godz. 20.35. Pasmo zakończymy o godz. 22.20 „Muzyką na koniec – Orkiestra Ósmego Dnia” od współprayc z którym rozpoczęła się kariera kompozytora.

20.08.
Emisja 18.30: Blues 4 rano – koncert jubileuszowy Martyny Jakubowicz cz. 2 (2011)
Część druga koncertu z okazji jubileuszu 20 - lecia pracy artystycznej Martyny Jakubowicz, który odbył się w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. W koncercie uczestniczyli przyjaciele artystki.

Emisja 1.15: Męskie granie cz. 2 (2011)
Nowatorskie interpretacje, muzyczne konsolidacje, międzypokoleniowe spotkanie, artystyczne wyzwanie. Muzyka i sztuka tworzone przez największe autorytety. To jest Męskie Granie. Imponująca lista muzyków i twórców sztuk wizualnych zaangażowanych w projekt to zasługa dyrektora artystycznego projektu Wojciecha Waglewskiego, który zapraszając ich do współpracy kierował się tym, aby to były osobowości wyjątkowe, osoby przekonane do tego co robią i dlatego nie bojące się eksperymentów. Męskie Granie to ukazanie poprzez zderzenie wielu różnorodnych lecz zarazem mocnych, męskich osobowości o niebywałym talencie, siły twórczej tkwiącej w ich spojrzeniu na muzykę i sztukę. Siłę, która w oparciu o wierność przyjętym zasadom pozwala przełamywać schematy i wyznaczać nową jakość.

21.08.
Emisja 18.30: World Orchestra Grzecha Piotrowskiego – cz. 1 (2011)
W sierpniu 2011 roku odbywał się w Gdańsku Festiwal Solidarity of Arts. Wśród wielu wydarzeń muzycznych na szczególną uwagę zasługiwał niezwykły koncert World Orchestra Grzecha Piotrowskiego, która sięga do korzeni muzyki. Do muzyki świata, prastarej improwizacji z czasów gdy nie było zapisu nutowego. Kiedy ojcowie przekazywali wiedzę swoich ojców synom, kontynuując wielopokoleniowe muzyczne tradycje. Mimo rozwoju cywilizacji muzyka jest jedynym uniwersalnym językiem na ziemi. To język duszy, który podświadomie wszyscy znamy. Jej piękno jest w stanie poruszyć każdego, niezależnie od wieku, religii, kontynentu czy majętności. Grzech Piotrowski zgromadził sporą grupę utalentowanych muzyków, którzy nie tylko podbili słuchaczy wirtuozerią gry, ale przede wszystkim emanowali niesamowitą radością wspólnego muzykowania. Ten wulkan energii, połączony z różnorodnością strojów i instrumentów, charyzmatycznie poprowadzony przez Grzecha Piotrowskiego, to coś, co obecni na koncercie zapamiętają pewnie na długi czas.

Emisja 00.00: Verbier Festival 2010 – Martha Argerich
Trzy koncerty z Verbier Festival 2010. W pierwszym występuje Martha Argerich (fortepian) i David Guerrier (trąbka), którzy grają Dymitra Szostakowicza "Koncert na fortepian, trąbkę i orkiestrę
smyczkową c - moll", op. 35. Drugi koncert to Siergieja Prokofiewa "Uwertura żydowska na klarnet, fortepian i kwartet smyczkowy", op. 34. Na zakończenie pianista Daniel Harding gra "Koncert fortepianowy G - dur" (Andante) Wolfganga Amadeusza Mozarta. Verbier Festival to prestiżowa impreza muzyki poważnej, odbywająca się co roku w malowniczym alpejskim kurorcie, znanym jako świetny ośrodek narciarski. W lecie jednak najważniejszym wydarzeniem jest festiwal muzyki poważnej, który od 1994 r. odbywa się na przełomie lipca i sierpnia.

22.08.
Emisja 10.00: Bronisław Huberman, czyli zjednoczenie Europy i skrzypce, reż. Piotr Szalsza (2010)
Śledząc koleje życia Bronisława Hubermana można stwierdzić, że było ono podzieloną na szereg etapów, rozłożoną na kilkadziesiąt lat wędrówką przez kilka krajów. Każdemu z tych krajów Huberman coś zawdzięczał, z kolei każdy z nich, dzięki obecności i różnorodnej aktywności wielkiego artysty, wiele zyskał. Film przebiega chronologicznie i opowiada o życiu i działalności wybitnego skrzypka w następujących krajach: Polska, Niemcy, Austria, Izrael, Szwajcaria i USA.

Emisja 18.20: Szalom na Szerokiej 2009 – Balkan Beat Box
Fragmenty z finałowego koncertu Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie "Szalom na Szerokiej". W programie zespół Balkan Beat Box.

Emisja 18.45: Szalom na Szerokiej 2006 – Sanda Weigl
Ulica Szeroka to serce żydowskiego Kazimierza, jest miejscem, które podczas koncertów finałowych gromadzi wielotysięczną międzynarodową publiczność słuchającą, śpiewającą i tańczącą w rytm klezmerskiej muzyki. Raz do roku Ulica Szeroka, przedwojenny żydowski Broadway, zmienia się w największą scenę z której płyną nieprzerwanie dźwięki żydowskiej muzyki. Tym razem mamy okazję obejrzeć koncert zespołu Sanda Weigl, który wystąpił na festiwalu w 2006 roku.

Emisja 00.40: Polski Jazz w TVP Kultura – Zbigniew Wegehaupt
Rejestracja koncertu jazzowego, który odbył się 14 grudnia 2009 roku w Palladium. Wystąpiły trzy zespoły jazzowe - Zbigniew Wegehaupt, Freeyo /Wojtczak/ Mazolewski/Gos/ oraz Krzysztof Urbański Quartet. W programie prezentujemy występ Zbigniewa Wegehaupta z zespołem. ZBIGNIEW WEGEHAUPT to jeden z najlepszych basistów w Polsce. Z udziałem muzyków młodego pokolenia tworzy muzyczny świat, w którym zacierają się granice między jazzem a muzyką współczesną.

23.08.
Emisja 18.20: Panowie Dwaj czyli Satan z Grzywką (43 Studencki Festiwal Piosenki – koncert galowy) – 2007
Na ringu na przeciw siebie stanęli dwaj Panowie - znakomici kompozytorzy - Jerzy Satanowski i Janusz Grzywacz. "Starcia" w ringu nie obyły się na pięści, ale na kompozycje. Ten muzyczny pojedynek zakończył się remisem. Muzycznych "przeciwników" reprezentowali: Hanna Banaszak, Ewa Błaszczyk, Magdalena Piotrowska, Stanisław Sojka, Marian Opania, Mariusz Kilian, Mirosław Czyżykiewicz. Sędzia głównym w muzycznym ringu był Jan Wołek.

Emisja 00.15: Hugh Maseakala na Avo Session
Koncert Hugh Masekeli z udziałem chóru żeńskiego Mahotella Queens na festiwalu Avo Session w Bazylei w 2008 r. Hugh Masekela to jeden z najsławniejszych muzyków południowoafrykańskich. Kiedy w wieku 14 lat zobaczył film "Młody człowiek z trabką" (z Kirkiem Douglasem w roli głównej), oparty na biografii przedwcześnie zmarłego muzyka jazzowego Bixa Beiderbecke, rozpoczął naukę gry na trąbce. Po wyjeździe do Stanów Zjednoczonych spotykał się z największymi sławami jazzu – Louis Armstrong podarował mu swoją trąbkę, Harry Belafonte zaprosił na studia muzyczne w Nowym Jorku, gdzie trafił pod skrzydła Milesa Davisa i Dizzy Gillespiego. W 2008 r. blisko 70 - letni artysta wybrał się w trasę koncertową po Europie, której punktem kulminacyjnym był koncert na Avo Session, świetnie przyjęty przez publiczność. Mahotella Queens to żeński chór z Republiki Południowej Afryki założony w 1964 r. Działa do dzisiaj, skład zmieniał się kilka razy.

24.08.
Emisja 18.40: Muzyczne Rozmaitości – zespół 13.12 (2003)
13.12 to eksperymentalny projekt kwartetu NON STOP Roberta Matery "Robala" z Dezertera. W repertuarze 13.12 znajdziemy utwory instrumentalne, ale też nowe aranżacje utworów Dezertera z wokalno-instrumentalnym udziałem Roberta Matery.

25.08.
Emisja 14.25: Piosenki Władysława Szpilmana
Widowisko artystyczne prezentujące między innymi największe przeboje autorstwa Władysława Szpilmana: "W małym kinie", "Tych lat nie odda nikt", "Pójdę na Stare Miasto", "Trzej przyjaciele z boiska". Fragmenty filmu dokumentalnego o artyście, Władysław Szpilman opowiada o swojej pracy i dramatycznych przejściach podczas okupacji.

Emisja 19.15: Witamy w latach 80. – Rap, breakdance i graffiti, reż. Frank Jastfelder (2009)
Kolejny odcinek, który opowiada o jednej z najważniejszych subkultur powstałych w latach 80 - tych. W Nowym Jorku rodzi się nowa kultura młodzieżowa. Pojawia się breakdance, nowy taniec, który do dziś jest jednym z najważniejszych stylów. Na pociągach i klatkach schodowych coraz częściej można podziwiać graffiti. Hip-hop małymi krokami rozszerza swój zasięg na cały świat, kiedy awangarda nowojorska odkrywa nowe zjawiska artystyczne z najuboższych przedmieść miasta. Film przedstawia nam historię powstania takich hip-hopowych zespołów jak Sugarhill Gang, Public Enemy, czy grupy Zulu Nation, która łączyła w sobie wszystkie aspekty hip-hopu.

Emisja 22.30: Gary Burton & Makoto Ozone na festiwalu w Montreaux
Gary Burton urodził się 23 stycznia 1943 w Anderson w stanie Indiana. Studiował w Berklee College of Music, gdzie obecnie jest wykładowcą. Jest jednym z najbardziej znanych wirtuozów wibrafonu na świecie, posiadł umiejętność gry czterema pałkami na tym instrumencie (po dwie w każdej
ręce). Był w dużej części samoukiem, w wieku 17 lat zadebiutował swoim nagraniem w Nashville (Tennessee) z gitarzystami Hankiem Gerlandem oraz Chetem Atkinsem. Przerwał studia i założył ze Stanem Getzem "Getz's Quartet", który działał w latach 1964 - 1966. Od 1967 roku Burton zaczął
działać na własne konto i szybko dorobił się grupy fanów swojej muzyki. Wystąpił w 1971 roku na festiwalu jazzowym po raz pierwszy i w tym samym roku dostał pierwszą nagrodę Grammy. Od lat 70. uczy muzyki w Berklee College of Music w Bostonie, gdzie został doktorem honoris causa. Jest także aktywny twórczo, wydaje dużo płyt (ostatnia z 2011 roku) i współpracuje z różnymi artystami, czego przykładem jest choćby ten koncert z japońskim pianistą Makoto Ozone. Japoński pianista jazzowy Makoto Ozone urodził się 25 marca 1961 r w Kobe. Według relacji rodziców, w wieku dwóch lat zaczął grać na organach, jako siedmiolatek tworzył już własne melodie. Rozpoczął koncertowanie jeszcze w szkole średniej w Japonii, w 1980 roku rozpoczął studia w Berklee College of Music w Bostonie na Wydziale Kompozycji i Aranżacji Jazzowej. Tam poznał Gary'ego Burtona, który był jego nauczycielem i zaprosił go do swojego kwartetu.

26.08.
Emisja 11.50: Joni Mitchell – The Fiddle and the Drum, reż. Joni Mitchell (2008)
Widowisko baletowe do muzyki i w scenografii kanadyjskiej artystki Joni Mitchell. Choreografię dla zespołu Alberta Ballet Company stworzył Jean Grand-Mitre. Spektakl dotyka problemów, które zawsze interesowały artystkę: stosunek człowieka do środowiska i dzika strona jego natury. W przedstawieniu wykorzystano między innymi piosenki: „For the Rose”, „Passion Play”, „Slouching Towards Bethlehem”, „The Beat of Black Wings”, „Sex Kills”, „The Three Great Stimulants” i „The Fiddle and The Drum”.

Emisja 17.15: Niedziela z… Januszem Olejniczakiem
Gościem TVP Kultura będzie polski pianista, pedagog i aktor, ceniony głównie jako znakomity interpretator muzyki Fryderyka Chopina. Z artystą porozmawia Teresa Torańska. W studiu pojawią się również goście zaproszeni przez Janusza Olejniczaka. Wszystko zaczęło się od Chopina. Jego muzyka całe życie fascynuje pianistę. „Jest jak rajski ptak, który wciąż się wymyka z rąk. Tylko czasami udaje się uchwycić jej istotę, zbliżyć się do niej. Oferuje nieskończoną możliwość interpretacji” – mówi o muzyce Chopina Janusz Olejniczak. VI nagroda na VIII Konkursie Chopinowskim w 1970 roku otworzyła Olejniczakowi drogę do kariery. Był wówczas jego najmłodszym laureatem. Dwa lata później został nagrodzony na Międzynarodowym Konkursie im. Alfreda Caselli w Neapolu. Stał się gwiazdą. Występował niemal w całej Europie, a także w Japonii, Australii, obu Amerykach i na Kubie. Grał pod batutą m.in. Witolda Rowickiego, Jerzego Maksymiuka, Charlesa Dutoit, Jacka Kaspszyka, Wojciecha Michniewskiego, Kazimierza Korda, Grzegorza Nowaka, Marka Pijarowskiego, Andrzeja Markowskiego, Marka Mosia. Brał udział w wielu międzynarodowych festiwalach, m.in. w Montrealu i Aix-en-Provence. Obecnie koncertuje m.in. na instrumentach z epoki (Érard i Pleyel), współpracując w tym zakresie z Orkiestrą XVIII Wieku Fransa Brüggena. Występuje jako kameralista ze skrzypkami, wiolonczelistami i śpiewakami. Ma na koncie również epizod aktorski: pojawił się w filmie Andrzeja Żuławskiego „Błękitna nuta”, w roli Chopina. Rozmowa z Teresą Torańską będzie dotyczyła nie tylko drogi zawodowej Janusza Olejniczaka, ale także spraw bardziej osobistych. Jaką cenę płaci się za bycie artystą i jak pomagali mu przez lata przyjaciele dowiemy się m.in. od Karola Małcużyńskiego i Jerzego Kisielewskiego, którzy pojawią się na zaproszenie Janusza Olejniczaka w studiu TVP Kultura. W ramach „Niedzieli z Januszem Olejniczakiem” o godz. 17.40 zaprezentujemy film Mariusza Waltera „Pierwszy szósty” będący relacją z VIII Konkursu Chopinowskiego oraz dwa recitale pianisty. O godz. 19.00 - wykonanie koncertu G-dur Maurice’a Ravela z 1984 roku z Sinfonią Varsowią. O godz. 19.55 - recital utworów chopinowskich z Muzycznego Festiwalu w Łańcucie z 1999 roku.

27.08.
Emisja 17.55: Nocna Zmiana Bluesa
Koncert z okazji 25-lecia działalności Sławomira Wierzcholskiego i zespołu Nocna Zmiana Bluesa, zarejestrowany 9 lutego 2007 roku w studiu TVP w Bydgoszczy.

Emisja 23.25: 39/89 L.U.C. – Zrozumieć Polskę
Zarejestrowany przez Telewizję Polską nietypowy koncert, który jest projektem L.U. C.-a czyli Łukasza Rostkowskiego. Artysta z okazji 70. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej i 20. rocznicy uzyskania suwerenności przez Polskę w przejmujący i bardzo osobisty sposób przygotował podróż muzyczną i wizualną przez pół wieku walki z totalitaryzmami lat 1939 – 1989 L. U. C oddał tu w pełni głos postaciom z historii, rozpoczynając od słynnych słów Józefa Becka, przez Stefana Starzyńskiego, Władysława Gomułkę, aż po Jana Pawła II, Tadeusza Mazowieckiego czy Lecha Wałęsę. Muzyka stanowi tu tło, buduje niezwykły klimat potęgujący przekaz głosów z przeszłości, którym bezpośrednią łączność z teraźniejszością zapewnia skratching. jest to rodzaj widowiska muzyczno-teatralnego składającego się z wybranych cytatów obudowanych doskonałym muzycznym tłem. Bogata strona wizualna, w której zostały wykorzystane najnowsze techniki komputerowe, doskonale wzbogaca ten niecodzienny koncert. Za album "39/89 Zrozumieć Polskę" L. U. C Łukasz Rostkowski otrzymał "Paszport Polityki 2009" w kategorii muzyka popularna. "Paszport" przyznano "za intelektualny i artystyczny trud zrozumienia Polski, bez ideologicznych podpowiedzi".

28.08.
Emisja 18.10: World Orchestra Grzecha Piotrowskiego cz. 2 (2011)
W sierpniu 2011 roku odbywał się w Gdańsku Festiwal Solidarity of Arts. Wśród wielu wydarzeń muzycznych na szczególną uwagę zasługiwał niezwykły koncert World Orchestra Grzecha Piotrowskiego, która sięga do korzeni muzyki. Do muzyki świata, prastarej improwizacji z czasów gdy nie było zapisu nutowego. Kiedy ojcowie przekazywali wiedzę swoich ojców synom, kontynuując wielopokoleniowe muzyczne tradycje. Mimo rozwoju cywilizacji muzyka jest jedynym uniwersalnym językiem na ziemi. To język duszy, który podświadomie wszyscy znamy. Jej piękno jest w stanie poruszyć każdego, niezależnie od wieku, religii, kontynentu czy majętności. Grzech Piotrowski zgromadził sporą grupę utalentowanych muzyków, którzy nie tylko podbili słuchaczy wirtuozerią gry, ale przede wszystkim emanowali niesamowitą radością wspólnego muzykowania. Ten wulkan energii, połączony z różnorodnością strojów i instrumentów, charyzmatycznie poprowadzony przez Grzecha Piotrowskiego, to coś, co obecni na koncercie zapamiętają pewnie na długi czas.

Emisja 0.00: Piotr Anderszewski gra Schumanna, reż. Bruno Monsaingeon (2010)
"Piotr Anderszewski gra Schumanna" to film muzyczny, będący rejestracją dwóch niezmiernie rzadko wykonywanych cykli fortepianowych Roberta Schumanna - "Studien für den Pedalflügel" i "Gesänge der Frühe" w wykonaniu Piotra Anderszewskiego. Reżyserem filmu jest Bruno Monsaingeon, wybitny twórca francuski, autor cenionych dokumentów o Glennie Gouldzie, Światosławie Richterze i o samym Piotrze Anderszewskim. Bruno Monsaingeon od lat współpracuje z polskim pianistą, jest autorem kilku już projektów z jego udziałem, m. in. słynnych i wielokrotnie nagradzanych Wariacji Diabellego. Po raz pierwszy jednak obaj artyści zgodzili się wziąć udział w całkowicie polskiej produkcji. Film zrealizowano w lipcu 2010 roku w Filharmonii im. Artura Rubinsteina w Łodzi.

29.08.
Emisja 10.00: Ja wam to zagram (Wanda Wiłkomirska), reż. Christine Jezior, Maciej Białobrzeski (2008)
Wanda Wiłkomirska - znakomita polska skrzypaczka i pedagog, opowiada o swojej karierze i życiu prywatnym, które spędziła w Polsce, Niemczech i Australii.

Emisja 18.00: Szalom na Szerokiej 2007 – SoCalled Orchestra
Festiwal Kultury Żydowskiej organizowany na Kazimierzu w Krakowie, jest jednym z najważniejszych i największych wydarzeń tego typu na świecie. W festiwalowe dni na Kazimierzu rozbrzmiewa śpiew synagogalny, muzyka klezmerska, żydowska muzyka ludowa, chasydzka, klasyczna, można tu obejrzeć filmy, przedstawienia i wystawy, wziąć udział w warsztatach,
posłuchać opowieści Żydów o ich kulturze. Co roku na ulicy Szerokiej odbywa się wielki finałowy koncert, w którym występują zespoły z różnych stron świata, prezentujące muzykę porywającą
widzów do wspólnej zabawy. Fragmenty tego wyjątkowego wydarzenia prezentuje TVP Kultura, tym razem koncert SoCalled z 2007 r.

Emisja 18.35: Szalom na Szerokiej 2008 - The Strauss/Warschauer Duo & Mike
W 2008 roku w koncercie finałowym Festiwalu Kultury Żydowskiej Szalom na Szerokiej wystąpili m. in.: Konsonans Retro, Strauss/Warschauer Duo, La Mar Enfortune, charyzmatyczny bębniarz z Izraela Szlomo Bar, Hiszpanie: Marice El Miedoni i Roberto Rodriguez, Oy Division i ostatni żydowski klezmer Leopold Kozłowski; przyjaciele festiwalu, obecni tu od zawsze: Deborah Strauss, Michael Alpert, Paul Brody, zespół Kroke, wielki kantor Benzion Miller. Hitem tegorocznego finału był projekt, jakiego jeszcze nie było: Klezmerzy i Cyganie.

Emisja 0.00: „Pomiędzy nami a światłem” – trio Możdżer, Danielsson, Fresco
Retransmisja koncertu, który odbył się 24 listopada 2006 roku w Wytwórni Filmów Fabularnych we Wrocławiu podczas trasy promującej najnowszą płytę znakomitego tria L. Możdżer, L. Danielsson i Z. Fresco pt."Between us and the light". To druga po "The Time" płyta nagrana w tym składzie, uznana za podwójnie platynową. Możdżer, Danielsson i Fresco wyznaczają nową płytą elegancki szyk współczesnego jazzu...

30.08.
Emisja 10.15: Alfabet polskiego performance – Katarzyna Kozyra
W latach 2003 2008 roku artystka realizowała szeroko zakrojony projekt W sztuce marzenia stają się rzeczywistością, wykorzystując różnorodne formy sztuk wizualnych, muzyki i performance'u. Poszczególne, starannie dokumentowane fazy projektu ostatecznie składają się na pełnometrażowy film fabularny łączący elementy archiwalnej rejestracji i zbliżonej do fabularnej narratywnej fikcji. Pod względem rozmachu i performatywnej konwencji, cylk stanowi pozycję wyjątkową w najnowszej polskiej twórczości. Sam tytuł odsyła do utopijnej zmiany osobowości, która może się urzeczywistnić jedynie w sztuce. Kozyra, zaczynając działać na nowym dla siebie polu, stworzyła kilkanaście performance, w których między innymi pojawia się jako diva i śpiewa partie solowe znanych artystów. Zaproponowane przez artystkę działania odbywały się na całym świecie: w Carnegie International w Pittsburghu w Stanach Zjednoczonych, w Teatro Sociale w Trento we Włoszech, w Kunsthalle w Wiedniu, Barbican Center w Londynie, w Warszawie w Zachęcie i CSW Zamek Ujazdowski, oraz w Teatro Palladium w Rzymie. W szczególny sposób artystka zmieniała zwyczajne miejsca w scenę czy tworzyła rodzaj teatru ulicznego. W projekcie brali udział między innymi berlińska drag queen Gloria Viagra oraz nauczyciel śpiewu - Maestro (Grzegorz Pitułej), którzy wprowadzają Kozyrę w swoje światy: nocnych klubów i opery, z ich utrwalonymi stereotypami kobiety idealnej. Wszystkie części projektu łączą różnorodne style - niski z wysokim, melodramat z komedią. Jednocześnie Kozyra gra na stereotypach męskości i kobiecości, swobodnie zmieniając role, udowadniając, że podmiotowość, tożsamości i płeć wydają się aktami performatywnymi.

Emisja 18.15: C’est la vie – piosenki Andrzeja Zauchy (42. Studencki Festiwal Piosenki – koncert galowy cz. 2)
Andrzej Zaucha to legenda polskiej piosenki: perkusista, saksofonista i wokalista jazzowy i rockowy, który znakomicie sprawdzał się również w teatralno-musicalowych i kabaretowych projektach, a także w rolach filmowych. Koncert pt.: "C' Est La Vie" jest prezentacją nowych wersji najbardziej znanych piosenek Andrzeja Zauchy z trzech okresów jego twórczości: jazzowego, poetycko -teatralnego i kabaretowo - rozrywkowego. Usłyszymy 13 najsłynniejszych piosenek Artysty m. in. "Linoskoczka", "Czarnego Alibabę", "Bądź moim natchnieniem", "Kto wybiera samotność", a zaśpiewają je znani wykonawcy m. in. Grzegorz Turnau, Justyna Steczkowska, Michał Bajor, Jacek Bończyk, Roman Kołakowski, Maciej Miecznikowski, Iwona Loranc, Jarosław Wasik i inni. Koncert odbył się w październiku 2006 w ramach 42. Studenckiego Festiwalu Piosenki w Krakowie w 15. rocznicę śmierci Artysty.

Emisja 23.45: Justin Adams i Juldeh Camara na Avo Session
Koncert duetu Justin Adams i Juldeh Camara przy udziale Roberta Planta oraz the Band of Joy na festiwalu Avo Session 2010 w Bazylei. Justin Adams to brytyjski gitarzysta i kompozytor, który jako syn dyplomaty dorastał w Afryce. Po powrocie do Wielkiej Brytanii grał w zespołach The Impossible Dreamers oraz Ivaders of the Heart, później rozpoczął karierę solową. Od 2007 r. współpracuje z pochodzącym z Gambii Juldehem Camarą, znanym także pod pseudonimem JUJU. Razem wydali dwa albumy zatytułowane "Soul Science" i "Tell no Lies". Juldeh Camara jest synem niewidomego afrykańskiego czarownika, według rodzinnej legendy jego ojciec oddał leśnym duchom wzrok w zamian za talent muzyczny, który odziedziczył syn.

31.08.
Emisja 18.10: Muzyczne Rozmaitości – Kristen (2003)
Kristen to zespół , który od początku istnienia w 1997 r. próbuje znależć nowe brzmienie klasycznego rockowego trio, czy obecnie kwartetu . Używając tradycyjnie rockowych instrumentów wchodzi w sferę , która wydawała się być zarezerwowana dla jazzu czy muzyki elektronicznej , jednocześnie nie rezygnując z piosenek i melodii . Spokojna i opanowana na płycie, żywiołowa i nieobliczalna na koncercie KRISTEN jest jednym z najoryginalniejszych zespołów na polskiej scenie muzycznej.

Krzysztof Urbański gościnnym dyrygentem Tokyo Symphony Orchestra

Krzysztof Urbański - Tokyo Symphony Orchestra Krzysztof Urbański został mianowany na stanowisko głównego gościnnego dyrygenta Tokijskiej Orkiestry Symfonicznej – poinformował w poniedziałek, 9 lipca 2012 roku rzecznik prasowy zespołu. Urbański obejmie tę funkcję w kwietniu 2013 roku na trzy lata. Konferencja prasowa z udziałem polskiego dyrygenta odbędzie się w Ambasadzie RP w Tokio dnia 9 sierpnia 2012 roku.

- Cieszę się, że obejmując stanowisko gościnnego dyrygenta, będę miał okazję umocnić moje relacje z tą wspaniałą orkiestrą - powiedział Urbański. - Już kiedy pierwszy raz z nią współpracowałem w listopadzie 2009 roku wiedziałem, że mogę dodać Tokijską Orkiestrę Symfoniczną do listy moich ulubionych orkiestr.

29-letni Krzysztof Urbański jest obecnie dyrektorem muzycznym Indianapolis Symphony Orchestra oraz głównym dyrygentem i kierownikiem artystycznym Norway’s Trondheim Symfoniorkester. Z Tokyo Symphony Orchestra zadebiutował w listopadzie 2009 roku, dyrygując wykonaniem OrawyWojciecha Kilara, Koncertem fortepianowym nr 2 Fryderyka Chopina i IX SymfoniąAntona Dvoraka. W programie drugiego koncertu z TSO w czerwcu 2011 roku znalazła się Mała suitaWitolda Lutosławskiego, Koncert skrzypcowy nr 2 Karola Szymanowskiego i X Symfonia Szostakowicza. Urbański ponownie zagra z nią trzykrotnie w sierpniu 2012 roku, m.in. podczas Festa Lato MuzaKawasaki (7 i 12 sierpnia).

"Muzyka na Szczytach" - przed Festiwalem

IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach” – Zakopane 2012 Festiwal „Muzyka na szczytach” w 2012 roku poprzedzi bogaty program promujący. Rozpocznie go w sierpniu widowisko baletowepod Wielką Krokwią w Zakopanem, a następnie odbędzie się cykl 4 koncertów promujących festiwal: w Żyrardowie, Kołobrzegu, Sopocie i Katowicach. IV Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej „Muzyka na Szczytach” rozpocznie się 15 września 2012 rokuw Zakopanem i potrwa do 22 września. Najjaśniejszą gwiazdą tegorocznej edycji będzie Sharon Kam- izraelska klarnecistka o światowej sławie, która wystąpi w towarzystwie równie uznanego Jerusalem Quartet.

Festiwal „Muzyka na szczytach" jest imprezą cykliczną, odbywającą się w Zakopanem od 2009 roku. Zawarte w nazwie projektu słowa „…na szczytach” są symbolem miejsca, w którym festiwal się odbywa, ale przede wszystkim są odwołaniem do wysokiego poziomu artystycznego wydarzenia. IV edycja Festiwalu rozbudowuje swoją ofertę o wydarzenia promujące.

Dnia 4 sierpnia 2012 roku o godz. 20.00 w Zakopanem odbędzie się „Widowisko taneczne Harnasie”,przygotowane z okazji jubileuszu osiemdziesięciu lat Wojciecha Kilara oraz 125 rocznicę urodzin i 70 rocznicę śmierci Karola Szymanowskiego. Wydarzenie to odbędzie się pod Wielką Krokwią w otoczeniu piękna tatrzańskiej przyrody. W programie zaprezentowane zostanie dzieło Karola Szymanowskiego Harnasie oraz specjalnie przygotowane widowisko baletowe do poematu symfonicznego Wojciecha Kilara Krzesany. W spektaklu oprócz tancerzy zawodowych z różnych zespołów z całej Polski oraz wykonawców reprezentujących niezależną scenę szeroko rozumianego tańca wezmą udział podhalańskie zespoły folklorystyczne prezentujące taniec i śpiew góralski.

Od 8 do 12 sierpnia 2012 roku„Muzykę na Szczytach” będzie można spotkać w Żyrardowie, Kołobrzegu, Sopocie i Katowicach, w ramach cyklu koncertów promujących festiwal. W czasie koncertów usłyszymy niecodzienną formację, składającą się z muzyków o różnych proweniencjach. Znajdziemy tu klasyczny zespół kameralny, trio jazzowe, akordeonistę, szereg instrumentów etnicznych, a całości towarzyszyć będzie wokalistka Joanna Słowińska, która równie pięknie interpretuje pieśni romantyczne, jak i improwizuje w stylistyce jazzowej. Koncertom towarzyszyć będzie projekcja multimedialna zdjęć i filmu prezentujących poprzednie edycje festiwalu oraz uroki Zakopanego, Uzdrowiska Szczawnicy i Województwa Małopolskiego. Koncerty promujące Festiwal „Muzyka na Szczytach’’ odbędą się w: Kołobrzegu(8 sierpnia, godz. 19.00, Regionalne Centrum Kultury – scena plenerowa), Sopocie(9 sierpnia, godz.19.00, Państwowa Galeria Sztuki), Żyrardowie(11 sierpnia, godz. 19.00, Resursa) i Katowicach(12 sierpnia, godz. 11.00, Park Kościuszki). Zespół wystąpi w składzie: Joanna Słowińska – śpiew, Przemek Sokół – trąbka, Jacek Hołubowski – akordeon, Józef Michalik – kontrabas, Sławomir Berny - instrumenty perkusyjne, perkusja, Cracow Clarinet – Quartet, Sebastian Perłowski – aranżacje. Tegoroczne wydarzenia festiwalowe odbywają się pod hasłem Małopolska i wszystko gra! Na koncerty wstęp wolny.

Patronat medialny nad Festiwalem objęło m.in. Polskie Centrum Informacji Muzycznej.

ZOBACZ: program Festiwalu i wydarzeń promujących

Noc Kilara

Noc KilaraZ okazji jubileuszu 80. urodzin jednego z najbardziej znanych współczesnych polskich kompozytorów -Wojciecha Kilara na Noc Kilara zapraszaNarodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Wydarzenie muzyczno-filmowe rozpocznie się wczesnym popołudniem 14 i zakończy w nocy, już 15 lipca 2012 roku.

Wojciech Kilarprzyszedł na świat 17 lipca 1932 roku we Lwowie. W 1944 roku musiał opuścić swoje rodzinne miasto. Cztery lata później, po krótkim pobycie w Rzeszowie, a następnie w Krakowie, dotarł do Katowic. I to z tym właśnie miastem związane są dalsze losy twórcy. Tutaj ukończył studia kompozytorskie, tutaj napisał swoje największe dzieła. „Ślązak ze Lwowa, ale Ślązak” – mówi o sobie sam Kilar, którego nazwisko stało się z czasem jedną z wizytówek regionu na arenie polskiej i międzynarodowej. Noc Kilara jest prezentem urodzinowym, podziękowaniem i muzycznym hołdem, który Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach składa kompozytorowi w imieniu własnym, i w imieniu mieszkańców regionu.

Szerokiej publiczności Wojciech Kilar znany jest przede wszystkim jako twórca muzyki filmowej, współpracujący z najwybitniejszymi reżyserami polskimi i zagranicznymi. W czasie Nocy Kilarasłuchacze będą mieli okazję wysłuchać dzieła, reprezentujące także inne nurty twórczości kompozytora. W latach 70. w rozwoju artystycznym Kilara miał miejsce zwrot, w wyniku którego kompozytor porzucił dominujący w jego wczesnej twórczości awangardowy język muzyczny na rzecz prostszego, opartego na powtórzeniach stylu minimal music. Idea przesyconej duchowością prostoty przenika zarówno kompozycje odwołujące się do folkloru (Krzesany, W siwej mgle), jak i twórczość sakralną (Missa pro pace, Te Deum). To właśnie dzieła wpisujące się w te dwa nurty stanowić będą podstawę programu koncertów w ramach Nocy Kilara.

Obok Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach w wydarzeniu wezmą udział Orkiestra i Chór Filharmonii Śląskiej, Chór Polskiego Radia w Krakowie oraz Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia. Koncerty odbędą się w Archikatedrze Chrystusa Króla, kościele Mariackim i sali koncertowej Akademii Muzycznej w Katowicach.

Noc poprzedzi uroczysty koncert na Jasnej Górze – 13 lipca. NOSPR, połączone chóry Filharmonii Śląskiej i Polskiego Radia w Krakowie oraz soliści – Iwona Hossa, Anna Lubańska, Rafał Bartmiński i Wojtek Gierlach wykonają Missa pro pace. Całość poprowadzi Michał Klauza.

ZOBACZ: program Nocy Kilara

Jubileuszowe Dni Muzyki Karola Szymanowskiego w Zakopanem

Dni Muzyki Karola Szymanowskiego Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego zaprasza od 12 do 20 lipca 2012 rokudo uczestnictwa w XXXV Dniach Muzyki Karola Szymanowskiego oraz Uroczystym Koncercie Jubileuszowym z okazji 130. rocznicy UrodzinKarola Szymanowskiego. Dziewięć lipcowych wieczorów w Zakopanem wypełnią perły polskiej muzyki fortepianowej, kameralnej i orkiestrowej, zawsze w najlepszych wykonaniach.

Koncert inauguracyjny Festiwalu dedykowany jest Wojciechowi Kilarowi w 80. rocznicę Jego urodzin, a także stanowi promocję płytyPolska muzyka kameralna na instrumenty dęte (Polish Chamber Music for Wind Instruments), na której zarejestrowana została młodzieńcza Sonata na róg i fortepianJubilata. Na tle muzyki Szymanowskiego, Kilara i Lessela zaprezentowana zostanie ponadto twórczość solowa i kameralna Tadeusza Bairda. W wykonaniu: Joanny Domańskiej – fortepian, Romana Widaszka – klarnet i Tadeusza Tomaszewskiego – waltornia usłyszymy Fantazję C-dur op.14 K. Szymanowskiego, II Sonatinę fortepianowąi Kaprysyna klarnet i fortepian T. Bairda, Sonatę na róg i fortepian(1954) W. Kilara oraz Grand Trio Es-dur op.4 F. Lessla.

Historia Dni Muzyki Karola Szymanowskiego sięga 1977 roku, kiedy to z inicjatywy Macieja Pinkwarta, kustosza Muzeum Karola Szymanowskiego, zorganizowano w Zakopanem pierwszy festiwal poświęcony Karolowi Szymanowskiemu. Do 1987 roku Dni Muzyki Karola Szymanowskiego odbywały się w marcu, a później we wrześniu. Począwszy od X edycji festiwal odbywa się w lipcu – miesiącu największego natężenia turystyki na Podhalu. Koncerty symfoniczne i kameralne organizowane są w okazałych kościołach i atrakcyjnych galeriach Zakopanego. Tak też będzie w tym roku, ponieważ ze względu na trwający remont zabytkowej „Atmy” muzyka Szymanowskiego powędruje do Galerii Orskiego, Miejskiej Galeriii Sztuki im. H. Zamoyskiego, Jasnego Pałacu i Kościoła pw. Św. Krzyża.

ZOBACZ: program Festiwalu

Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie

8. Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie 8. Festiwal Muzyki Polskiej w Krakowie odbędzie się w dniach 13-21 lipca 2012 roku.

Na otwarcie festiwalu w Filharmonii Krakowskiej (13 lipca) usłyszymy najsłynniejsze dzieło Feliksa Nowowiejskiego Quo vadis, oratorium inspirowane powieścią Henryka Sienkiewicza. Skomponowane w 1903 roku, prezentowane było około 200 razy (tylko do roku 1939) w Europie i obu Amerykach. Wykonawcami będą Sinfonia Iuventus, Chór Teatru Wielkiego w Poznaniu oraz soliści pod batutą Kaspara Zehndera.
Jedną z głównych atrakcji festiwalu będzie występ Motion Trio, 14 lipca w krużgankach kościoła Franciszkanów. Akordeonowe trio wciąż pozostaje ewenementem na światowym rynku muzycznym. „Le Monde” napisał o nich: „Trio polskich akordeonistów drwi z wszelkich przyzwyczajeń i tradycyjnego sposobu gry na akordeonie, przenosi instrument w przyszłość bez jakichkolwiek efektów elektronicznych”. Podczas koncertu trio zaprezentuje m.in. aranżacje utworów Fryderyka Chopina, Wojciecha Kilara (Orawa), Krzysztofa Pendereckiego (Ciaccona) i Grażyny Bacewicz (Oberek).
Prawdziwą gratką będzie niecodzienny koncert 15 lipcaw Auli Florianka. Po raz pierwszy w Krakowie wystąpi triumfatorka Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego z 2010 roku - Yulianna Avdeeva. Młoda Rosjanka, nazywana „carycą fortepianu”, jest czwartą kobietą w historii konkursu, która zdobyła pierwsze miejsce. Krakowskiej publiczności Avdeeva zaprezentuje oprócz utworów Chopina również Uwerturę francuską Johanna Sebastiana Bacha.
20 lipca we „Floriance” wystąpi znakomita orkiestra Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Roberta Kabary. Usłyszymy utwory Zygmunta Krauzego, Romana Palestra oraz obchodzącego swoje 80. urodzinyWojciecha Kilara, który będzie gościem specjalnym festiwalu. Beata Bilińska po raz pierwszy w Krakowie zaprezentuje II Koncert fortepianowy, który miał swoje prawykonanie 14 października 2011 w Katowicach. Pianistka tak opisała najnowsze dzieło Mistrza: „...to utwór, którego jakości nie mierzy się ilością dźwięków. Kompozytor odchodzi od pierwiastka wirtuozowskiego na rzecz absolutnie ekstremalnego skupienia i metafizycznej kontemplacji”.

Pierrot Lunaire International Composition Competition 2013

Pierrot Lunaire Ensemble Wien ®Znany austriacki zespół specjalizujący się w interpretacji muzyki współczesnej - Pierrot Lunaire Ensemble Wien ® zaprasza kompozytorów do nadsyłania propozycji utworów, przeznaczonych na jego skład.

Wybrana kompozycja zostanie włączona do repertuaru zespołu w sezonie 2013/14. Konkurs skierowany jest do twórców wszystkich narodowości bez limitu wieku. Kompozytor zwycięskiej kompozycji otrzyma nagrodę w wysokości 5.000 Euro, a także gwarancję trzykrotnego wykonania przez Pierrot Lunaire Ensemble Wien ®.

Termin zgłaszania: 31 grudnia 2012

Szczegółowe informacje o zespole i regulamin konkursu – na stronie: www.pierrotlunaire.at

Dyrygenci 30 krajów w Katowicach

IX Międzynarodowy Konkurs Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga 2012Dyrygentów z 30 krajów możemy oczekiwać w Katowicach na listopadowymIX Międzynarodowym Konkursie Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga.

Na tegoroczną edycję napłynęły 164 zgłoszenia z 37 krajów, które oceniła komisja weryfikacyjna w składzie: Mirosław J. Błaszczyk (przewodniczący), Marek Pijarowski i Adam Wagner. Do udziału w konkursie zakwalifikowała: 8 Polek i Polaków, po 5 Niemców i Japończyków, 4 dyrygentów z Korei Południowej, po 3 z Rosji, Tajwanu i USA, po 2 z Austrii, Chin, Grecji i Brazylii oraz po jednym z Australii, Czech, Finlandii, Francji, Holandii, Irlandii, Kolumbii, Litwy, Meksyku, Nowej Zelandii i Wielkiej Brytanii. Na listę 10 rezerwowych wpisani zostali: Portugalczyk, Słowak, Polak, Argentyńczyk, Kazah, dwóch Włochów, Hiszpan, Rumun i Węgier. W tej kolejności wpisywani będę na listę uczestników, jeśli ktoś z pięćdziesięciu przyjętych zrezygnuje.

W listopadzie 2012 roku 11-osobowemu międzynarodowemu jury przewodniczył będzie szef Filharmonii Narodowej w Warszawie, prof. Antoni Wit.

Lista nazwisk dyrygentów zakwalifikowanych do Konkursu -  na stronie: www.konkursfitelberg.pl