Polmic - FB

baza danych

Historia i opis bazy danych

Prowadzona przez Polskie Centrum Informacji Muzycznej baza Nowa muzyka polska jest elektronicznym zbiorem danych dotyczących polskiej muzyki XX i XXI wieku. Podstawowym źródłem informacji w niej zawartych są zasoby biblioteczne i archiwalne Biblioteki-Fonoteki Związku Kompozytorów Polskich. Jest to największy i jedyny tego rodzaju w Polsce i na świecie księgozbiór dotyczący nowej muzyki polskiej (ponad 5000 egz.), a także zbiór partytur (ponad 20 000 egz.) i nagrań (13 900 LP i ponad 1500 CD) utworów polskich kompozytorów współczesnych. Ponadto zasoby archiwalne Związku Kompozytorów Polskich zawierają dane o ponad 500 twórcach, które pochodzą wyłącznie od samych kompozytorów. Informacje te stały się podstawą do stworzenia w latach pięćdziesiątych Kartoteki Twórczości Współczesnych Kompozytorów Polskich (w postaci katalogu kartkowego), a potem posłużyły za punkt wyjścia niniejszej bazy danych.

Baza Nowa muzyka polska prowadzona jest od 1995 roku we współpracy z firmą informatyczną Arka. W 2003 roku powstała jej wersja przeznaczona do Internetu i dostępna na stronie internetowej www.polmic.pl. Zawiera ona jedynie podstawowe dane na temat kompozytorów i utworów. W siedzibie Polskiego Centrum Informacji Muzycznej dostępna jest pełna baza, zawierająca bardziej szczegółowe informacje (m.in. o wydaniach, dedykacjach, obsadzie i in.).

 

Stan danych w baziemarzec 2015

zawartość - informacje o965 kompozytorach43888 utworach

 

baza danych