aktualności

Zmarł ks. Karol Mrowiec CM

ks. Karol MrowiecW piątek rano, 9 grudnia 2011 roku w Otwocku zmarł ks. Karol Mrowiec CM – wybitny muzykolog, teoretyk muzyki, kompozytor, organista, teolog i filozof. Miał 92 lata.

Ks. Karol Mrowiec urodził się 24 października 1919 w Rudzie Śląskiej. Był absolwentem gimnazjum Księży Misjonarzy w Krakowie i Seminarium Internum Misjonarzy w Wilnie. Jednocześnie uczył się gry na fortepianie u ks. Leona Świerczka w Krakowie oraz zasad muzyki i harmonii u ks. Wendelina Świerczka w Wilnie. W 1934 roku został przyjęty do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, śluby wieczyste złożył w 1937 roku. W latach 1938-43 odbył studia teologiczne i filozoficzne w Instytucie Teologicznym Księży Misjonarzy w Krakowie. W 1943 roku przyjął święcenia kapłańskie, a w 1945 roku uzyskał stopień magistra teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Na przełomie 1943/44 rozpoczął prywatne studia muzykologiczne (w tym czasie Uniwersytet Jagielloński był nieczynny) pod kierunkiem Zdzisława Jachimeckiego. Po wojnie pracował przy parafii św. Rodziny w Tarnowie jako dyrygent parafialnego chóru męskiego oraz profesor śpiewu i muzyki kościelnej w Seminarium Duchownym diecezji tarnowskiej. W latach 1947-48 odbył naukę w Państwowej Średniej Szkole Muzycznej w Krakowie, uzyskując w 1950 roku świadectwo jej ukończenia. W latach 1948-56 studiował w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Krakowie: grę na organach pod kierunkiem Józefa Chwedczuka, teorię muzyki pod kierunkiem Stefanii Łobaczewskiej oraz kompozycję pod kierunkiem Stanisława Wiechowicza. W 1959 roku obronił pracę doktorską, w 1968 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, w 1979 roku tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego, a w 1987 roku – tytuł profesora zwyczajnego. W 1986 roku został mu nadany tytuł doktora honoris causa Papieskiego Instytutu Muzyki Kościelnej.
W latach 1956-1992 pracował w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Od 1956 roku jako adiunkt ks. prof. Hieronima Feichta współorganizował nowopowstałą Katedrę Muzykologii Kościelnej, która w 1958 roku została przekształcona w Instytut Muzykologii Kościelnej. Jako kierownik IM KUL doprowadził do znacznego rozszerzenia programu studiów w Instytucie i zainicjował badania terenowe nad muzycznym folklorem religijnym w Polsce. Wypromował 62 magistrów i 10 doktorów muzykologii. Uczestniczył w wielu konferencjach i kongresach teologicznych oraz muzykologicznych w kraju i za granicą: w Austrii, Belgii, Czechosłowacji, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Jugosławii, Niemczech (NRD, RFN), Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Szwecji, USA, na Węgrzech i we Włoszech. Był recenzentem doktoratów honoris causa Witolda Lutosławskiego i Henryka Mikołaja Góreckiego. Karol Mrowiec zasiadał w Zarządzie Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, Radzie Naukowej Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, Zarządzie Internationale Arbeitsgemeinschaft für Hymnologie, Zarządzie Consociatio Internationalis Musiae Sacrae. Za swe osiągnięcia muzykologiczne oraz kompozytorskie został wyróżniony wieloma nagrodami i wyróżnieniami, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1993), Nagrodą im. Brata Alberta Chmielowskiego (1999), a także doroczną Nagrodą Związku Kompozytorów Polskich „za fundamentalne badania polskiej muzyki religijnej” (2007).

Nabożeństwo żałobne odbędzie się w środę 14 grudnia 2011 roku o godz. 11.00 w bazylice św. Krzyża w Warszawie. Dalsza część uroczystości rozpocznie się o godz. 14.00 od IV bramy na Powązkach Starych.