Polmic - FB

wspierają POLMIC

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i sportu    
 
Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu współfinansuje działalność
Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC 
 
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca
 Portal Polmic.pl jest współprowadzony i współfinansowany przez
Narodowy Instytut Muzyki i Tańca

ZAiKS

 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
wspiera zadania Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC w zakresie
ochrony i popularyzacji dorobku twórczego współczesnych kompozytorów polskich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Czasopisma „Musicology Today” oraz „Polski Rocznik Muzykologiczny” były finansowane w ramach umowy 898/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.