Polmic - FB

nasi mecenasi

wspierają POLMIC

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i sportu    
 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego współfinansuje działalność
Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC 
 
Instytut Muzyki i Tańca
 Portal Polmic.pl jest współprowadzony i współfinansowany przez Instytut Muzyki i Tańca
Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC jest dofinansowane ze środków Instytutu Muzyki i Tańca w ramach programu
„Muzyka i Taniec – Interwencje 2017”

ZAIKS

 Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
wspiera zadania Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC w zakresie
ochrony i popularyzacji dorobku twórczego współczesnych kompozytorów polskich

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Czasopisma „Musicology Today” oraz „Polski Rocznik Muzykologiczny” są finansowane w ramach umowy 898/P-DUN/2018
ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.