Polmic - FB

Artykuły

Antologia polskiej muzyki współczesnej 1939-1945

Antologia  polskiej muzyki współczesnej 1939-1945Ukazała się Antologia polskiej muzyki współczesnej 1939-1945 „Jeno wyjmij mi z tych oczu szkło bolesne…”, wydana z okazji 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Trzypłytowy album, zawierający utwory kompozytorów polskich powstałe w czasie wojny, odnoszące się także do tragedii Powstania Warszawskiego, jest unikalnym przedsięwzięciem artystycznym Orkiestry Sinfonia Varsovia.

Na płytach znajdują się m.in. następujące kompozycje: Uwertura Tragiczna Andrzeja Panufnika, Pietà. Na zgliszczach Warszawy Ludomira Różyckiego, Uwertura na orkiestrę symfoniczną Grażyny Bacewicz, Rapsodia Polska Aleksandra Tansmana, Muzyka na smyczki Karola Rathausa, Koncert na orkiestrę smyczkową Tadeusza Zygfryda Kasserna oraz Koncert na orkiestrę kameralną Stefana Kisielewskiego. Wszystkie utwory wykonała Sinfonia Varsovia pod dyrekcją wybitnych dyrygentów: Jerzego Maksymiuka, Jacka Kaspszyka oraz Renato Rivolty, z udziałem solistów młodego pokolenia Marcela Markowskiego (wiolonczela) oraz Macieja Grzybowskiego (fortepian). Nagrań dokonano w marcu i czerwcu 2014 roku w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego w Warszawie.

Antologia polskiej muzyki współczesnej jest wydawnictwem niekomercyjnym. Zostanie rozdystrybuowana m.in. do polskich fonotek i mediatek, uczelni muzycznych, ministerialnych instytutów i Instytutów Polskich za granicą. Do albumu jest dołączona obszerna książeczka z tekstami prof. Michała Bristigera i dr Katarzyny Naliwajek-Mazurek (w polskiej i angielskiej wersji językowej).


Fragmenty wydawnictwa dołączonego do Antologii:

„Czas jakiś temu, pracując nad repertuarem i kalendarzem koncertowym stwierdziliśmy, że nadchodzący 2014 rok obfituje w ważne historycznie i muzycznie rocznice: 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej, 71. rocznicę powstania w getcie warszawskim, 70. rocznicę Powstania Warszawskiego, 100 - lecie urodzin Andrzeja Panufnika. Wszystkie istotne i nie pozostające w przeszłości bez wpływu na losy naszych rodzin i na nas samych – jako Polaków i muzyków.
Z tej emocjonalnej potrzeby zrodził się projekt, który przybrał ostatecznie formę trzypłytowego wydawnictwa – swego rodzaju muzycznej panoramy czasu wojny, getta, Powstania Warszawskiego i polskich skomplikowanych losów, będących tej wojny pokłosiem.
Dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Stołecznego Warszawy powstała ta subiektywna antologia, przywracająca współczesności często mało znaną twórczość pokolenia kompozytorów tak dotkliwie potraktowanego przez historię.
Miejmy nadzieję, że okaże się ważna nie tylko dla nas.”
Orkiestra Sinfonia Varsovia

„Trzypłytowe nagranie polskiej muzyki wiążącej się z czasem II wojny światowej w wykonaniu orkiestry Sinfonia Varsovia stanowi pierwszą w Polsce antologię tego typu. Trzon zawartego na tych płytach repertuaru stanowi pięć utworów skomponowanych w Polsce pod okupacją niemiecką, dwa kolejne to utwory polskich kompozytorów emigracyjnych również powstałe podczas wojny. Klamrą dla tej muzyki są – z jednej strony – kompozycje autorstwa młodych, świetnie zapowiadających się kompozytorów z okresu bezpośrednio poprzedzającego wybuch wojny, która zahamowała rozwój ich międzynarodowych karier. Z drugiej zaś strony zamykają ją utwory napisane już po wojnie przez kompozytorów dotkniętych traumą dziejowej apokalipsy, jaka dokonała się w okupowanej Polsce. Są one w sposób bardziej lub mniej wyraźny powiązane z przeżyciami tego tragicznego czasu.”
dr Katarzyna Naliwajek-Mazurek


Lista utworów znajdujących się na płytach:

CD 1
Antoni Szałowski Uwertura
Witold Lutosławski Wariacje Symfoniczne
Aleksander Tansman Rapsodia Polska
Karol Rathaus Muzyka na smyczki
Andrzej Panufnik Uwertura Tragiczna

CD 2
Grażyna Bacewicz Uwertura na orkiestrę symfoniczną
Tadeusz Zygrfyd Kassern Koncert na orkiestrę smyczkową
Stefan Kisielewski Koncert na orkiestrę kameralną
Ludomir Różycki Pietà. Na zgliszczach Warszawy

CD 3
Mieczysław Weinberg Koncert wiolonczelowy op. 43
Andrzej Panufnik Sinfonia Elegiaca (Symphony no. 2)
Andrzej Czajkowski Koncert fortepianowy op. 4

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowe informacje: www.sinfoniavarsovia.org/pl