Polmic - FB

muzyka dla dzieci

Program edukacyjny Teatru Wielkiego w Łodzi

Teatr Wielki w ŁodziW jubileuszowym roku 60-lecia istnienia sceny operowej w Łodzi Teatr Wielki przygotował bogaty program edukacyjny, obejmujący szeroką gamę form aktywności, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dorosłych i seniorów: Po kulisach Teatru Wielkiego w Łodzi (zwiedzanie), warsztaty artystyczne, chór dziecięcy, lekcje chóru, Opera bez granic i Bliżej Teatru Wielkiego w Łodzi.

Teatr Wielki w Łodzi stawia sobie za cel umożliwienie mieszkańcom miasta i województwa bliższe poznanie opery i baletu jako dziedzin sztuki tworzących teatr operowy, rozwijanie kreatywności za pomocą ćwiczeń w śpiewie i tańcu, kształtowanie potencjalnego widza sztuki operowej, który świadomie korzysta z szerokiej oferty kulturalnej, a także ułatwianie poznania specyfiki teatru operowego. W minionym sezonie w programie uczestniczyło ponad 1 350 osób.


Po kulisach Teatru Wielkiego w Łodzi - wizyta za kulisami może być niezapomnianą przygodą dla każdego, kogo intryguje magia teatru. Jej ścieżki prowadzą do pracowni: malarskiej, krawieckiej, a także perukarskiej. Program uwzględnia również zwiedzanie sceny, magazyny kostiumów oraz obejrzenie z bliska elementów dekoracji scenicznej.

Warsztaty artystyczne - skierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 15 lat. Uczestnicy mają możliwość udziału w zajęciach plastycznych, wokalno-aktorskich, tanecznych oraz muzycznych. Spotkanie warsztatowe związane jest z przedstawieniem z bieżącego repertuaru Teatru Wielkiego w Łodzi. Grupy zmieniają się co godzinę, tak aby wszyscy uczestnicy mieli okazję zaprezentować się w każdej z tych dyscyplin i nabyć nową wiedzę i umiejętności. Pod fachowym okiem pań krawcowych, dzieci projektują kostiumy teatralne, a w sali baletowej próbują układy choreograficzne z danego przedstawienia. Piękno dźwięków instrumentów takich jak np. skrzypce, trąbka, harfa, czy klarnet podziwiają w sali prób orkiestry. Pod kierunkiem śpiewaków Teatru Wielkiego w Łodzi, uczestnicy mają okazję poznać znaczenie ekspresji ludzkiego głosu, poćwiczyć dykcję oraz prawidłową emisję głosu. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu w godzinach 09:00 - 13:45.

Chór dziecięcy - jego istnienie wpisało się już na stałe w działalność edukacyjno-artystyczną Teatru Wielkiego w Łodzi. Uczestnikami zajęć mogą być dzieci uzdolnione muzycznie w wieku 5 - 15 lat. Podczas zajęć dzieci poszerzają swoje umiejętności wokalne, ruchowe oraz słuchowe a zwieńczeniem ich pracy są występy sceniczne.

Lekcja chóru - spotkanie z chórem oraz wspólna próba zaśpiewania fragmentów wybranych partii wokalnych jest doskonałą formą poznania sztuki chóralnej. Poprzez grupowe aktywizowanie uczniów poszerzymy ich wiedzę muzyczną oraz umiejętności związane z prawidłową emisją głosu. Celem projektu jest m.in. zapoznanie uczestników z podstawami techniki wokalnej i zapisem nutowym melodii, upowszechnianie wiedzy o muzyce chóralnej, przybliżenie wiedzy o działalnoś ci teatru operowego, integracja społeczna na polu wspólnego muzykowania oraz zachęcenie słuchaczy do udziału w spektaklach operowych. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w godz. 12.00-13.30.

Opera bez granic - to projekt edukacyjny przygotowany z myślą o odbiorcach indywidualnych, mieszkańcach Łodzi i województwa, którzy ukończyli 13 lat. Jego zadaniem jest rozbudzenie zainteresowania oraz popularyzacja wiedzy o teatrze operowym i baletowym, ukazan ie jego specyfiki, poszerzenie standardowej wiedzy na ten temat, wykształcenie świadomego odbiorcy, znającego zasady funkcjonowania współczesnego teatru operowego na podstawie działalności Teatru Wielkiego w Łodzi. Każde spotkanie poświęcone będzie jednemu tematowi, np. reżyserii spektakli operowych, funkcji baletu w teatrze operowym czy budowie sceny Teatru Wielkiego w Łodzi i możliwościom jej wykorzystania. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w mini-konkursie z nagrodami. Spotkania odbywać się będą raz w miesiącu - w niedzielę o godz. 11.00 - 12.30.

Bliżej Teatru Wielkiego w Łodzi - obejmuje wszystkie szkoły, k tóre zgłoszą udział w akcji. Informacji udziela Biuro Obsługi Widzów, tel. 42 633 31 86.