Polmic - FB

nasze patronaty

Literacko-Muzyczne Konfrontacje z okazji jubileuszu 90-lecia Podkowy Leśnej

Literacko-Muzyczne Konfrontacje z okazji jubileuszu 90-lecia Podkowy Leśnej XVI Festiwal „Literacko-Muzyczne Konfrontacje”, zatytułowany Podkowa Leśna i Stawisko w kulturze polskiej odbędzie się w dniach 12-26 kwietnia 2015 roku w Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

Tegoroczna edycja odbywa się z okazji jubileuszu 90-lecia Podkowy Leśnej – szczególnego miejsca na kulturalnej mapie Polski, miasta-ogrodu, które od momentu jego powstania upodobali sobie artyści. Pisarze, jak m.in. Jarosław Iwaszkiewicz, Benedykt Hertz, Irena Krzywicka, malarze, m.in. Hanna i Leszek Nowosielscy, Kalina Szydłowska-Pawłowicz znaleźli tutaj swoje miejsce na ziemi. Wielu z nich – Jerzy Liebert, Stanisław Dygat czy Tadeusz Boy-Żeleński – nie związali się wprawdzie z Podkową Leśną na stałe, ale tu często bywali. Miasto-ogród przyciągało i skupiało także ludzi nauki. Spośród tych, którzy zapisali jej najznakomitsze karty, należy wspomnieć m.in.: prof. Kazimierza Michałowskiego – archeologa, prof. Ludwika Kolankowskiego – historyka, prof. Macieja Masłowskiego – historyka sztuki, architektów – prof. Antoniego Jawornickiego i prof. Brunona Zborowskiego, lekarza – Wacława Lilpopa, matematyka – prof. Bronisława Knastera. W domu tego ostatniego bywali w latach trzydziestych znani twórcy polskiej szkoły matematycznej: Stefan Banach, Kazimierz Kuratowski, Wacław Sierpiński. Takich miejsc, skupiających elitę intelektualną Podkowy Leśnej i okolic, było znacznie więcej.

Za jeden z najważniejszych, jeśli nie najważniejszy Dom w Podkowie Leśnej, uchodzi Stawisko. Najbardziej znanymi gośćmi Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów byli m.in. Karol Szymanowski, Krzysztof Kamil Baczyński i Antoni Słonimski, Czesław Miłosz, Witold Lutosławski i Andrzej Panufnik, prof. Władysław Tatarkiewicz, Maria Dąbrowska, Artur Rubinstein i Zygmunt Mycielski. Osobno godzi się wspomnieć o królowej Belgii Elżbiecie II. Podkowa Leśna pozostaje do dziś miejscem naznaczonym obecnością tych osób, a podkowiańska przyroda i architektura stale przyciąga wielu artystów i naukowców, nierzadko inspiruje ich twórczą wyobraźnię, sprzyja powstawaniu dzieł literackich i muzycznych.

Koncepcja merytoryczna i nadzór programowy festiwalu: Alicja Matracka-Kościelny.

Festiwal dofinansowano ze środków Miasta Podkowa Leśna, Starostwa Powiatu Grodziskiego.

Patronat medialny: Polskie Centrum Informacji Muzycznej

ZOBACZ: program Festiwalu