Polmic - FB

nasze projekty

ZKP zaprasza na nową stronę „Polskiego Rocznika Muzykologicznego”!

PRM 2023„Polski Rocznik Muzykologiczny”, wydawany przez Sekcję Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich, zaprasza na swoją nową stronę. „Rocznik” zamieszcza artykuły i komunikaty w języku polskim i angielskim z zakresu wszystkich subdyscyplin muzykologicznych, w tym wybrane materiały z Ogólnopolskich Konferencji Muzykologicznych ZKP.

„Polski Rocznik Muzykologiczny” został powołany do życia za sprawą Adolfa Chybińskiego w 1935 roku. Niestety wówczas ukazały się tylko dwa tomy (drugi w 1936 roku). W roku 2004, po prawie 70 latach, z inicjatywy Sekcji Muzykologów Związku Kompozytorów Polskich został wydany trzeci tom „Polskiego Rocznika Muzykologicznego”, który dedykowano pamięci twórców polskiej muzykologii Profesorom Zdzisławowi Jachimeckiemu i Adolfowi Chybińskiemu.

Począwszy od rocznika 2011 (nr 9) zawartość kolejnych tomów prezentowana jest online w otwartym dostępie na licencji Attribution–ShareAlike 4.0 International (CC BY–SA 4.0). Wraz z XIV tomem „Rocznika” rozpoczął się nowy etap w dziejach czasopisma związany ze współpracą z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, które podjęło się wydawania i dystrybucji drukowanej wersji czasopisma. Strona czasopisma w 2023 roku przeszła przebudowę, została zaktualizowana i otrzymała nową oprawę graficzną.

Czasopismo współpracuje z platformą Sciendo specjalizującą się w promocji i dystrybucji zawartości czasopism naukowych. W roku 2022 „Rocznik" dołączył do wirtualnej Biblioteki Nauki budowanej przez Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dwa ostatnie numery pisma dostępne są na Platformie Academic Journals.

Patronem „Polskiego Rocznika Muzykologicznego” jest Stowarzyszenie Autorów ZAiKS.

Prace nad portalem w latach 2021–2023 były współfinansowane ze środków Ministra Edukacji i Nauki jako część dwuletniego zadania „Modernizacja i aktualizacja portali internetowych naukowej Biblioteki-Fonoteki ZKP-POLMIC” w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki – Wsparcie dla bibliotek naukowych 2021”.

https://www.polskirocznikmuzykologiczny.pl/