Polmic - FB

Artykuły

Krzysztof Penderecki Prezesem Honorowym, a Mieczysław Kominek - Dyrektor POLMIC Prezesem Związku Kompozytorów Polskich

Trzej Prezesi ZKP Krzysztof Penderecki otrzymał tytuł Prezesa Honorowego Związku Kompozytorów Polskich. Tak zadecydowali uczestnicy XXXVIII Walnego Zebrania Członków ZKP, którzy nadali także tytuł Członka Honorowego wybitnemu kompozytorowi, pianiście i pedagogowi pochodzącemu z Lwowa, a od 35 lat mieszkającemu w Polsce - Andrzejowi Nikodemowiczowi.

Podczas XXXVIII Walnego Zebrania Członków Związku Kompozytorów Polskich, które miało miejsce w dniach 19-20 czerwca 2015 w Warszawie, wybrano również nowe władze Związku. Prezesem Związku wybrany został Mieczysław Kominek, muzykolog, dyrektor Polskiego Centrum Informacji Muzycznej. Zastąpił pełniącego tę funkcję od 2003 roku Jerzego Kornowicza.

Nowo wybrany Zarząd ZKP na lata 2015-2017 ukonstytuował się w sposób następujący: Wiceprezesami zostali Krzysztof Baculewski i Alicja Matracka-Kościelny, Sekretarzem Generalnym Tomasz Nowak, Skarbnikiem - Jarosław Siwiński, Członkami Prezydium - Marcel Chyrzyński i Alicja Gronau, a Członkami Zarządu Głównego - Beata Bolesławska-Lewandowska, Katarzyna Dadak-Kozicka, Iwona Lindstedt, Krzysztof Knittel, Lidia Zielińska i Maciej Zieliński. Przewodniczącą Sekcji Muzykologów Związku na nową kadencję wybrana została Beata Bolesławska-Lewandowska.

PRZECZYTAJ:


na zdjęciu – od lewej: Krzysztof Penderecki – Prezes Honorowy ZKP, Mieczysław Kominek – Prezes ZKP wybrany na nową kadencję, Jerzy Kornowicz – ustępujący Prezes ZKP