Polmic - FB

aktualności

Doroczne Nagrody Związku Kompozytorów Polskich 2024 zostały przyznane!

DoroczneNagrody 24Dnia 9 maja 2024 Jury w składzie: Krzysztof Baculewski (przewodniczący), Agnieszka Draus, Monika Kędziora, Mieczysław Kominek oraz Jerzy Stankiewicz, przyznało Doroczne Nagrody Związku Kompozytorów Polskich 2024.

Laureatami Nagród zostali:

Marcel Chyrzyński – za wybitną twórczość kompozytorską uznaną w środowiskach muzycznych w Europie, Azji i obu Amerykach; za dyrekcję artystyczną i organizacyjną Krakowskiego Międzynarodowego Festiwalu Kompozytorów oraz za wieloletnią działalność i koleżeńską postawę w Związku Kompozytorów Polskich.

Katarzyna Dadak-Kozicka – za wieloletnią inspirację środowiska muzykologicznego i kompozytorskiego do wspólnych działań na rzecz muzyki polskiej w kraju i za granicą, rekonstrukcję dziejów Związku Kompozytorów Polskich w książce Obrońcy dobra powierzonego, odnowienie związkowych czasopism naukowych: "Polskiego Rocznika Muzykologicznego" i "Musicology Today".

Violetta Przech – za fundamentalną monografię życia i twórczości Zbigniewa Bargielskiego, której poświęciła wiele lat pracy i swego życia zawodowego.

Doroczna Nagroda Związku Kompozytorów Polskich przyznawana jest od 1949 roku – do 1991 roku dla uhonorowania twórców i odtwórców za ich wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki, a od 1991 roku – polskim kompozytorom, wykonawcom, muzykologom, pedagogom i organizatorom życia muzycznego za wybitne osiągnięcia.

Uroczyste wręczenie nagród planowane jest we wrześniu br. podczas 67. Festiwalu "Warszawska Jesień".

Informacja i zdjęcia: Marta Skotnicka-Karska
Dyrektor Biura ZKP