Polmic - FB

patronaty

Konkurs recenzencki Filharmonii Śląskiej i PWM

Data wydarzenia: 24-05-24

Patronat medialny nad Konkursem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

KonkursRecenzencki 24Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego wraz z Polskim Wydawnictwem Muzycznym zapraszają studentów studiów I i II stopnia kierunków Muzykologia oraz Kompozycja i Teoria Muzyki do udziału w konkursie recenzenckim. Jego przedmiotem jest stworzenie recenzji, poświęconej gali urodzinowej Joanny Wnuk-Nazarowej. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 24 maja 2024.

Celem konkursu jest:

  • promocja i wsparcie działalności studentów na polu krytyki muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem prac poświęconych wykonawstwu utworów kompozytorów polskich tworzących w XX i XXI;
  • rozwijanie zainteresowania studentów kierunków Muzykologia oraz Kompozycja i Teoria Muzyki krytyką muzyczną, w szczególności w zakresie wykonawstwa muzyki polskiej XX i XXI wieku.

Jednym z warunków uczestnictwa w Konkursie jest udział w gali urodzinowej Joanny Wnuk-Nazarowej odbywającej się 28 maja o 19.00 w Filharmonii Śląskiej. Uczestnik Konkursu przygotowuje recenzję na podstawie własnych doświadczeń i wrażeń artystycznych po koncercie. Tę recenzję w formacie .pdf należy przesłać drogą elektroniczną w terminie do 9 czerwca 2024 (do godz. 23.59). Oceni ją Jury pod przewodnictwem dr. Daniela Cichego, dyrektora – redaktora naczelnego PWM.

Nagrodami w Konkursie są:

  • Publikacja zwycięskiej recenzji w serwisie internetowym Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC;
  • Publikacja nagrodzonych oraz wyróżnionych recenzji na stronie internetowej Filharmonii Śląskiej oraz w mediach społecznościowych organizatora;
  • Nagrody rzeczowe w postaci publikacji Polskiego Wydawnictwa Muzycznego;
  • Nagrody rzeczowe w postaci wydawnictw Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC;
  • Nagrody rzeczowe w postaci płyt CD;
  • Zaproszenia na koncerty Filharmonii Śląskiej.

Ponadto Członkowie Jury z ramienia Polskiego Wydawnictwa Muzycznego oraz "Ruchu Muzycznego", na podstawie wybitnej wartości merytorycznej przesłanej pracy konkursowej mogą przyznać nagrodę specjalną w postaci możliwości opublikowania artykułu w mediach społecznościowych lub na stronie internetowej "Ruchu Muzycznego" na zasadach ustalonych przez Członków Jury.

Zapraszamy do udziału!

Regulamin dostępny jest na stronie: https://filharmonia-slaska.eu/konkurs-recenzencki/