Polmic - FB

aktualności

Poznań | Premiera spektaklu „Polka" w Polskim Teatrze Tańca

p3 lutego o godz. 20.00 w Sali Wielkiej CK Zamek (Poznań, ul. Kozia 4) odbędzie się pierwsza w Roku Bogów 2018 premiera Polskiego Teatru Tańca – spektakl Polka w reżyserii Igora Gorzkowskiego z muzyką Zbigniewa Kozuba.

„A siódmego dnia Pan Nasz, stworzyciel wszystkiego, strudzony swoim dziełem wypoczywał. I zdarzyło się, że Pan Nasz przysnął i kiedy spał, melodia mu wpadła przez ucho do głowy i wyjść nie chciała, póki Pan Nasz jej nie nazwie. I rzekł Pan – będzie Polka. I była” (fragment tekstu Polki – I. Gorzkowski).

Polka to szybki taniec. Polka to forma muzyczna, w metrum parzystym. Polka to kobieta. „Polka” to kolaż, którego strukturę fabularną wyznacza oś życia kobiety od narodzin do śmierci. 7 kobiet, 7 grzechów głównych, 7 dni tygodnia. Jaka jest Polka? Co robi? Czego nie robi? O czym marzy? O co się modli? Do kogo lub do czego? Czy jest namiętna? Na co czeka?

Premiera „Polki” wpisuje się w program Roku Bogów 2018 w Polskim Teatrze Tańca. Jego idea zogniskowana jest wokół postaci oraz symboliki, w których boskość zjawisk i figur rozumiana jest jako uzus lub aklamacja, uznanie społeczne lub samouznanie. Rok Bogów jest częścią programu działalności Polskiego Teatru Tańca na lata 2016-2020, oddającego hasło „Polski/wielko-polski”, który ma zadanie gloryfikować polską sztukę.

Informacja o biletach – na stronie: http://www.ptt-poznan.pl