Polmic - FB

aktualności

Jelenia Góra | „Barwne instrumentacje”

fd9 lutego 2018 roku o godz. 19:00 w Filharmonii Dolnośląskiej podczas koncertu symfonicznego „Barwne instrumentacje” Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Dolnośląskiej pod dyrekcją Jerzego Koska zaprezentuje dzieła Witolda Lutosławskiego i Pawła Mykietyna.

Zamówiony w 1950 roku na potrzeby warszawskich filharmoników Koncert na orkiestrę Witolda Lutosławskiego miał być wirtuozowską kompozycją opartą na polskich tematach ludowych. Witold Lutosławski w cztery lata stworzył dzieło, które jest ukoronowaniem pierwszego okresu jego twórczości. Koncert na orkiestrę utrzymany jest w konwencji neoklasycznej i zgodnie z pierwotnym założeniem wymaga od wykonawców niezwykłej sprawności technicznej, a także umiejętności kreacji licznych kontrastów. „Partytura należy do najdoskonalszych w muzyce polskiej, zajmuje też ważne miejsce w całym repertuarze symfonicznym. O wyjątkowości utworu stanowi połączenie mazowieckiego folkloru z barokową polifonią i techniką kompozytorską XX-wiecznych klasyków, głównie Béli Bartóka” (Marcin Krajewski).

Niezwykle ciekawe będzie porównanie stylu instrumentacji Lutosławskiego i Pawła Mykietyna. Jego Koncert podwójny znacząco wzbogaca współczesną literaturę fletową. Kompozycja składa się z trzech wykonywanych attacca części. Części skrajne oparte są na wymyślonej przez kompozytora formule permanentnego acceleranda, opartego na matematycznym wzorze: równomierne przyspieszenie tempa i wywiedziony z niego specyficzny algorytm kształtujący rytmiczno-fakturalną stronę utworu. Część środkowa jest statyczna, a głównym elementem kształtującym jej przebieg są zmiany dynamiki. Utwór powstał w ramach programu „Kolekcje” – priorytet „Zamówienia kompozytorskie”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. Koncert zaprezentują jego pierwsi wykonawcy: w roli solistów wystąpią Agata Kielar-Długosz i Łukasz Długosz.

Dodatkowe informacje – na stronie: http://filharmonia.jgora.pl