Polmic - FB

aktualności

Jubileusz 700-lecia lokacji Miasta Lublin – „Siedem bram Jerozolimy”

1009 lutego o godz. 19.00 w Centrum Spotkania Kultur (Lublin, Plac Teatralny 1) będzie miał miejsce uroczysty koncert z okazji zakończenia obchodów 700-lecia lokacji Miasta Lublin i 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Chór Filharmonii Krakowskiej i Sinfonietta Cracovia wykonają VII Symfonię Krzysztofa Pendereckiego  Siedem bram Jerozolimy pod batutą kompozytora.

Siedem bram Jerozolimy jest utworem o charakterze oratoryjnym na pięć głosów solowych, recytatora, trzy chóry mieszane i orkiestrę. Dzieło Krzysztofa Pendereckiego zostało napisane w 1996 roku na zamówienie miasta Jerozolimy z okazji jubileuszu 3000 lat Świętego Miasta. Prawykonanie odbyło się w Jerozolimie 9 stycznia 1997 roku z udziałem międzynarodowej obsady solistów, chórów radiowych z Monachium, Stuttgartu i Lipska oraz Orkiestry Radia Bawarskiego w Monachium i Orkiestry Symfonicznej w Jerozolimie pod dyrekcją Lorina Maazela. Z kolei polska premiera, w której udział wzięli wybitni soliści scen operowych Polski oraz Chór i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Kazimierza Korda, miała miejsce w Filharmonii Narodowej w Warszawie 14 marca 1997 roku.

W pierwotnym zamyśle dzieło Siedem bram Jerozolimy miało być symfonią, jednak ostatecznie przybrało formę wokalno-instrumentalną. Tytuł i budowa (siedem części) nawiązują do siedmiu historycznych bram prowadzących do Jerozolimy. Dobierając teksty, kompozytor posłużył się fragmentami Starego Testamentu, które zapowiadają przyjście Mesjasza, m.in. Psalmami Dawida, Księgą Izajasza, Daniela, Ezechiela i Jeremiasza, w tłumaczeniu z Wulgaty. Zgodnie z życzeniem autora, fragment proroctwa Ezechiela, ujęty w szóstej części utworu, wykonywany jest zawsze w języku narodowym publiczności.

W uroczystym koncercie z okazji zakończenia obchodów 700-lecia Miasta Lublin i 100. rocznicy powstania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego udział weźmie ponad 200 artystów, w tym znamienici soliści – Iwona Hossa, Karolina Sikora, Anna Lubańska, Adam Zdunikowski i Piotr Nowacki przy towarzyszeniu chórów lubelsko-krakowskich i Orkiestry Sinfonietty Cracovii. Koncertem, inaugurującym również obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, zadyryguje sam Maestro Krzysztof Penderecki, obchodzący w 2018 roku jubileusz 85. urodzin.

Informacja o biletach – na stronie: http://sinfonietta.pl/