Polmic - FB

ogłoszenia

60. Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda 2018

bZwiązek Kompozytorów Polskich ogłasza jubileuszową 60. edycję Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda.

Regulamin 60. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

1) Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda jest organizowany co roku przez Związek Kompozytorów Polskich. Ideą Konkursu jest inspirowanie młodych twórców do nawiązywania na różne sposoby w swej kameralnej twórczości do wartości obecnych w dziełach Patrona. Wybierając postawę twórczą inspirowaną działaniami Bairda, można sięgnąć bardziej lub mniej bezpośrednio do Jego idei kompozytorskich.

Nagrodę główną w Konkursie funduje Pani Alina Baird. Konkurs jest organizowany dzięki wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Stowarzyszenia Autorów ZAiKS. W Konkursie mogą brać udział kompozytorzy polscy (posiadający obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka), którzy w dniu jego zamknięcia nie przekroczyli 35 lat.

2) Przedmiotem Konkursu w roku 2018 jest utwór na kwartet smyczkowy. Czas trwania 10’-15’.

Tadeusz Baird jako awangardowy romantyk w każdym ze swoich trzech kwartetów smyczkowych wykazał się skrajnie inną postawą twórczą. W trzyczęściowym Kwartecie smyczkowym z 1957 roku zastosował technikę dodekafoniczną harmonijnie łącząc ją z właściwą mu liryką, w jednoczęściowym Play z 1971 roku penetrował sonorystyczne wartości dźwiękowe, w Wariacjach w formie ronda z 1978 roku sięgnął po tradycyjną formę równocześnie nadając wariantowości indywidualny wymiar.

3) Zgłoszony na Konkurs utwór nie może być przed jego rozstrzygnięciem wykonany publicznie ani nagrodzony w innym konkursie.

4) Konkurs jest dwuetapowy. W I etapie jury wyłoni utwory, które następnie zostaną wykonane podczas publicznej prezentacji. Wyniki I etapu zostaną ogłoszone do dnia 30 stycznia 2019 roku. Rozstrzygnięcie Konkursu (II etap) nastąpi po publicznej prezentacji zakwalifikowanych utworów. Jury zdecyduje wówczas o podziale nagród. Publiczna prezentacja odbędzie się w czerwcu 2019 roku. Planowanym wykonawcą jest Polonika String Quartet (www.polonika.art).

Kompozytorzy wybrani do II etapu powinni być przygotowani na konieczność opracowania głosów dla każdego z wykonawców.

5) Nagroda im. Tadeusza Bairda stanowi równowartość 2500 dolarów USA. Ponadto jury przyzna dwa wyróżnienia (hotel i abonament na wszystkie koncerty Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”) ufundowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich.

Jury ma prawo do innego podziału nagród. Jury Konkursu będzie obradować pod przewodnictwem Eugeniusza Knapika.

6) Partytury opatrzone godłem należy nadsyłać mailem w terminie do dnia 30 listopada 2018 na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule wiadomości należy napisać: „Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda 2018”. Partytura nie może zawierać elementów umożliwiających identyfikację autora. W osobnym załączniku, o nazwie zgodnej z godłem, należy dołączyć informację (opatrzoną tym samym godłem co partytura) zawierającą imię, nazwisko, datę urodzenia, adres, e-mail i numer telefonu kompozytora oraz jego krótki życiorys. Oba załączniki powinny być w formacie pdf.