Polmic - FB

aktualności

Warszawa | Opera „Tango” Michała Dobrzyńskiego wg dramatu Sławomira Mrożka

Tango17 marca o godz. 19:00 oraz 18 marca 2018 roku o godz. 18:00 w Teatrze Warszawskiej Opery Kameralnej (Al. Solidarności 76b) zostanie wystawiona opera Michała Dobrzyńskiego Tango wg dramatu Sławomira Mrożka.

Tango Sławomira Mrożka, jedna z pereł polskiego dramatu, to w swojej dwuznaczności, ponadczasowości materiał wręcz wymarzony do eksperymentu z formą i konwencją. Fakt, że do dzisiaj nikt nie podjął ryzyka przełożenia dramatu na język opery jest tyle samo zdumiewający, jak intrygujący. Nie bez znaczenia jest fakt, że specyfika dzieła należącego do kanonu literatury wymaga czegoś więcej niż tylko oprawienia muzyką. Bezspornie fakt, że od strony kompozytorskiej podjął się tego trudnego zadania Michał Dobrzyński, staje się gwarantem umiejętnego połączenia współczesnego warsztatu kompozytorskiego najwyższych lotów ze zrozumieniem specyfiki literackiego pierwowzoru. Nie bez znaczenia jest tu fakt, że sam Dobrzyński w mistrzowski sposób przełożył już na język współczesnej opery Operetkę Witolda Gombrowicza i to tak udanie, że zarówno opinie krytyków jak i melomanów były jednogłośne: znakomicie. A warto zauważyć, że ta jednogłośność ocen nie jest efemeryczna. Sukces potwierdziło zaproszenie na festiwal oper kameralnych w Wiedniu, skąd transmitowała je telewizja ARTE.

Opera jako sztuka daje możliwość doskonała ukazania wieloznaczności literackiego pierwowzoru. Do typowych środków wyrazu, typowego arsenału scenicznego dramatu, dochodzi walor muzyki, frazy, budowania napięcia, konfliktu, dźwiękiem, muzyką. To bezspornie idzie w parze z wieloznacznością i wielopłaszczyznowością akcji dzieła Mrożka. Mnogość konfliktów, odmienności odczytywania ich intencji, czy wreszcie samego przekazu w myśl akademickiego „co autor chciał nam przez to powiedzieć” to pole popisu w konwencji opery. Biorąc pod uwagę warsztat kompozytora, jego artyzm i doświadczenie zespołu wykonawców, można spodziewać się kontynuacji sukcesu Operetki, a samo Tango bezspornie wpisze się na karty najnowszej historii Warszawskiej Opery Kameralnej.

Informacja o biletach – na stronie: www.operakameralna.pl