Polmic - FB

aktualności

Kraków | „Dźwięki Wyszehradu”

fk8 kwietnia 2018 roku o godz. 19.00 w Filharmonii Krakowskiej wystąpi Chór Męski Świętego Efraima z Budapesztu. Wieczór zatytułowany „Dźwięki Wyszehradu” zorganizowany został z inicjatywy Ambasady Węgier w Polsce, Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie oraz Węgierskiego Instytutu Kultury w Warszawie w ramach prezydencji węgierskiej w Grupie Wyszehradzkiej 2017/2018.

Zespół powstał w 2002 roku z inicjatywy Tamása Bubnó, który poprowadzi niedzielny koncert. W składzie znaleźli się członkowie Zespołu Honvéd, Chóru Węgierskiego Radia czy Narodowego Chóru Męskiego, którzy specjalizują się w przede wszystkim w wykonawstwie muzyki cerkiewnej. W repertuarze zespołu znajdują się jednak ponadto pieśni wywodzące się z obrządku protestanckiego, gregoriańskiego, a także utwory Liszta, Bartóka czy Ligetiego. Męski Chór Świętego Efraima kładzie także duży akcent na prezentację kompozycji europejskiej muzyki współczesnej, w tym polskiej. W roku 2006 artyści zostali laureatami Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. Od 25 lat istnienia renomowanego festiwalu palmę pierwszeństwa otrzymał chór nie słowiańskiego pochodzenia. Z okazji zakończenia Prezydencji Węgier w Radzie UE i rozpoczęcia tamże Polskiej Prezydencji 1 lipca 2011 r. Chór – jako jedyny do tej pory zespół – wystąpił z jednogodzinnym koncertem w Sali Senatu RP.

Podczas koncertu w Krakowie usłyszymy utwory z literatury męskich chórów Czech, Polski, Węgier i Słowacji. Oprócz dzieł Kodálya, Bartóka czy Liszta, będą więc zaprezentowane Benedicamus Domino Krzysztofa Pendereckiego, Chwalitie Imia Gospodnie Romualda Twardowskiego i 6 polskich pieśni ludowych na tematy żołnierskie Witolda Lutosławskiego; a ponadto muzyka ludowa na fujarki, piszczałki i dudy w wykonaniu węgierskiego wirtuoza tych instrumentów, Balázsa Szokolaya zwanego „Bzykiem”.

Dodatkowe informacje – na stronie Filharmonii Krakowskiej.