Polmic - FB

aktualności

Lublin | Koncert oratoryjny „Via Crucis et Patriae”

fl6 maja 2018 roku o godz. 18:00 w Filharmonii Lubelskiej będzie miał miejsce koncert w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, podczas którego zostanie prawykonany Te Deum polskie na chór, głosy solowe i orkiestrę autorstwa prezesa Oddziału Warszawskiego Związku Kompozytorów Polskich Sławomira Czarneckiego.

Koncert rozpocznie Epitafium smoleńskie (2011) Andrzeja Nikodemowicza. Katastrofę smoleńską w muzyce kompozytor odmalował sięgając po Psalmy Jana Kochanowskiego i biblijną Księgę Izajasza. W wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Lubelskiej, Chórów Filharmonii im. H. Wieniawskiego „Lutnia Lubelska” i Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie pod batutą Piotra Sułkowskiego usłyszymy oratorium Znalezienie Krzyża - mistyczne dzieło Feliksa Nowowiejskiego zainspirowane legendą o św. Helenie. Skomponował je w pierwszych latach pobytu w Berlinie, w czasie studiów u wybitnego pedagoga Maxa Brucha. Utwór zyskał spore uznanie, choć nie stał się tak popularny jak Quo vadis. Pierwsza premiera dzieła w Polsce miała miejsce 17 kwietnia 1930 roku pod batutą samego Nowowiejskiego w Poznaniu. Obecnie najczęściej wykonywane jest podczas uroczystości upamiętniających ważne dla Polaków rocznice.

Kulminacją koncertu będzie prawykonanie utworu Te Deum polskie na chór, głosy solowe i orkiestrę Sławomira Czarneckiego. Kompozytor napisał o swoim utworze: „Te Deum polskie powstało z inspiracji dyrektora naczelnego Filharmonii im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie Jana Sęka, z myślą o uczczeniu 100-lecia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ta szacowna Uczelnia na stałe wpisała się w pejzaż cywilizacyjny Polski. 100-lecie KUL-u łączy się nierozerwalnie ze 100-leciem odzyskania Niepodległości. Oba wydarzenia splatają się w przedziwny sposób, będąc wyrazem mądrości i przenikliwości elit tamtego czasu. Dlatego hymn Te Deum laudamus wydaje mi się najwłaściwszym tekstem na tę okazję. Przydomek „polskie” podkreśla intencję dziękczynną. Nie jest też gołosłownym określeniem. Zwrotki 7-13 łacińskiego hymnu zamieniłem na wybrane fragmenty z Modlitw do Boga Ojca Świętego Jana Pawła II w języku polskim, które są zbliżone w znaczeniu do opuszczonych zwrotek hymnu. Uczelnia teraz nosi imię tego wielkiego Polaka, niegdysiejszego profesora, który przez całe swoje życie uczył nas miłości do Boga, do Wiedzy i do Ojczyzny”.

Informacja o biletach – na stronie Filharmonii.