Polmic - FB

aktualności

Nie żyje Bohdan Pilarski

4 czerwca 2018 roku zmarł Bohdan Pilarski (1931–2018)– krytyk muzyczny, organizator życia muzycznego, działacz społeczny i polityczny. W latach 1958–1978 był członkiem Związku Kompozytorów Polskich.

Studiował w Uniwersytecie Adama Mickiewicza i Uniwersytecie Warszawskim. Studia ukończył w 1957 roku pracą magisterską o rondach Chopina u prof. ks. Hieronima Feichta. Był członkiem zespołu redakcyjnego „Ruchu Muzycznego”. Współpracował także z polskim Radiem, realizując programy muzyczne. W latach 1962–1965 przebywał we Francji, studiował historię i estetykę na Sorbonie oraz historię sztuki i antropologię w Collège de France. Pracował w Sekcji Polskiej Francuskiego Radia i Telewizji. Odmówił współpracy z wywiadem PRL, wskutek czego pozbawiony został przez „władze bezpieczeństwa” możliwości wyjazdów zagranicznych, stałego zatrudnienia oraz współpracy z instytucjami kultury i mediami w kraju. Kilka lat spędził we wsi Krupki, gdzie zajął się pracą naukową i hodowlą owiec. Dopiero w 1970 roku wrócił do Warszawy, gdzie do roku 1973 pełnił funkcję kierownika programowego Filharmonii Narodowej. Powołał do życia klub „Młoda Filharmonia”. W latach 1980-tych pełnił funkcję przewodniczącego Zarządu Gminnego, był członkiem Zarządu Miejsko-Gminnego w Wieruszowie, Komitetu Obywatelskiego w Wieruszowie i Kaliszu. W latach 1989–1993 był członkiem delegacji polskiej w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy w Strasburgu. W 1992 roku był delegatem Zgromadzenia Parlamentarnego RE na Międzynarodową Konferencję Ministrów Kultury państw europejskich w Paryżu. W 1993 roku został przewodniczącym partii SLCh.

Cześć jego pamięci.