Polmic - FB

aktualności

Kraków | XVI Festiwal „Sacrum Profanum”

SacrumDni 11–17 września 2018 roku będą świętem Niepodległej Muzyki. Program Festiwalu „Sacrum Profanum” zogniskowany jest tym razem wokół haseł: „Niepodległość”, „Wolność”, „Emancypacja” i „Fantazmat”.

Koncerty oznaczone hasłem „Niepodległość” prezentują suwerenną twórczość polskich kompozytorów wszystkich pokoleń ostatniego stulecia, których myśl kompozytorska wzbogaciła światowy obieg muzyki współczesnej. Są to m.in. Bogusław Schaeffer (notacje graficzne, teatr muzyczny), Witold Szalonek (pionier wykorzystywania multifonów, czyli „dźwięków kombinowanych”), Agata Zubel (łącząca znakomicie kompozycję z wokalistyką) czy Marta Śniady („nowa dyscyplina”) – w sumie usłyszymy utwory 27 polskich twórców. Dziesięć z tych kompozycji powstało lub powstaje na zamówienie festiwalu „Sacrum Profanum”. Program Festiwalu wypełni twórczość przedstawicieli jeszcze 10 krajów: Szwecji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Francji, Szwajcarii, Litwy, Norwegii, USA, Japonii i Australii.

W programie znalazły się także pozycje związane z 85. urodzinami Krzysztofa Pendereckiego – wpisują się one w miejskie obchody urodzin Maestro w Krakowie – oraz z 80. urodzinami Zygmunta Krauze (odbędzie się m.in. prawykonanie jego utworu Deklaracja). Festiwal przypomina także o jubileuszu 70-lecia Chóru Polskiego Radia.

Szczegółowy program – na stronie: http://sacrumprofanum.com/