Polmic - FB

aktualności

„filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!” – edycja 2018/2019 – ogłoszenie wyników naboru wniosków

IMiTZgodnie z regulaminem programu „filharmonia / ostrożnie, wciąga!!!” 10 września 2018 roku w siedzibie Instytutu Muzyki i Tańca odbyło się posiedzenie komisji konkursowej wybierającej projekty przeznaczone do realizacji w ramach edycji programu na sezon 2018/2019.

W skład komisji opiniującej wnioski weszli eksperci Instytutu Muzyki i Tańca: Maxymilian Bylicki – dyrektor IMiT; specjaliści: Brygida Błaszczyk-Podhajska, Mateusz Cieślak, Małgorzata Kosińska, Małgorzata Lipiec-Hoppe i Alina Święs. Do programu zgłoszono 5 aplikacji. Komisja konkursowa postanowiła skierować do realizacji wszystkie wnioski. Zgodnie z regulaminem programu komisja wybrała projekty z uwzględnieniem poprawności formalnej wniosków, wartości merytorycznej wniosku, planu promocji oraz sposobu zaplanowania prób otwartych i poziomu artystycznego koncertów.

Do dofinansowania zostały zakwalifikowane następujące projekty: Elbląska Orkiestra Kameralna (kwota dofinansowania: 20 000 zł), Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina (20 000 zł), Filharmonia Świętokrzyska im. Oskara Kolberga (20 000 zł), Filharmonia Dolnośląska w Jeleniej Górze (20 000 zł) i Filharmonia Opolska im. Józefa Elsnera (10 650 zł).

Informacje o programie – na stronie: http://imit.org.pl/