Polmic - FB

aktualności

Nadanie imienia Ignacego Jana Paderewskiego Sali Senatu Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz prezentacja albumu z rękopisami I. J. Paderewskiego

PaderewskiSenat Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w uchwale z 15 maja 2018 r. postanowił nadać Sali Senatu imię Ignacego Jana Paderewskiego. Uroczystość odbyła się 8 listopada 2018 roku o godz. 12.00, podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu UMFC.

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości Wydawnictwo Chopin University Press zaprezentowało niezwykłą publikację: faksymilowe wydanie wybranych rękopisów Ignacego Jana Paderewskiego —wybitnego pianisty, kompozytora, charyzmatycznego męża stanu.

Rękopisy pochodzą z kolekcji, będącej własnością Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Kolekcja składa się z utworów powstałych w latach od 1879 do ok. 1898. W przeważającej części są to kompozycje na fortepian, ale także utwory skrzypcowe, kameralne, orkiestrowe i wokalne. W większości są to szkice i brudnopisy, ale są również ukończone czystopisy.

JM Rektor UMFC prof. dr hab. Klaudiusz Baran podkreśla: „Faksymilowym wydaniem wybranych rękopisów Ignacego Jana Paderewskiego w stulecie odzyskania niepodległości, a także w przededniu setnej rocznicy upaństwowienia Instytutu Muzycznego Warszawskiego i przemianowania go na Państwowe Konserwatorium Muzyczne, z czynnym udziałem Paderewskiego jako premiera i ministra spraw zagranicznych II Rzeczypospolitej, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina składa hołd Wielkiemu Polakowi, którego spuścizna stanowi część światowego dziedzictwa kulturowego”.