Polmic - FB

relations and reviews

O "Gemistatos" Magdaleny Długosz - relacja

O problemach synchronizacji między muzykami a warstwą elektroniczną w utworach elektroakustycznych opowiadała podczas gościnnego wykładu w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie, w poniedziałek, 10 maja 2010 roku Magdalena Długosz – kompozytorka, wykładowca krakowskiej Akademii Muzycznej. Synchronizacja taśmy i żywego wykonawcy przysparza kompozytorom zajmującym się muzyką elektroakustyczną wielu problemów. Jednym z podstawowych jest nieelastyczność warstwy elektronicznej, której nieubłagany przebieg czasowy może usztywniać swobodę wykonawczą muzyków. Magdalena Długosz opisując kolejne swoje utwory elektroakustyczne pokazała studentom, jak kształtowały się poszukiwania w zakresie synchronizacji i zapisu warstw elektronicznych wespół z tradycyjnym nutowym zapisem i wykonaniem przez instrumentalistów. Omówione zostały: Mictlan II (1988), Patjan (1996/97), TaBar (1998/2000), Zakopane Liryki (1999/2000), SaxSpaCes , Ombraggio (2002/2003), Abamus , DesAkorDar (2008).

Centralnym zagadnieniem wykładu był utwór na orkiestrę i taśmę solową z koncertującą partią perkusyjną p.t. Gemisatos (2005/06). To właśnie w tej pracy Magdalena Długosz stworzyła nową formułę opracowania materiału elektronicznego – posegmentowane elementy taśmy można wprowadzać za pomocą specjalnie przygotowanego do tego celu programu (Xini 1,4 2004 r. autorstwa M. Bienia) i następnie odwoływać je lub stopniowo wyciszać w momencie, w którym przestają spajać się z pozostałymi warstwami utworu. Metoda ta pozwala na elastyczną muzyczną interpretację wykonawczą oraz na potraktowanie taśmy jako instrumentu solowego. Wykonania warstwy elektronicznej różnią się także między sobą dzięki zastosowaniu tego rozwiązania. Jest to wspaniała alternatywa dla tych wszystkich, którzy unikają klarownego pulsu i jednocześnie wzdragają się przed użyciem tzw. „click-u”.

 Obecny na wykładzie Krzysztof Baculewski zauważył, że najprawdopodobniej utwór Gemisatos jest pierwszym utworem elektroakustycznym, w którym taśma z premedytacją została potraktowana jako instrument solowy, co sytuowałoby Magdalenę Długosz w gronie pionierów muzycznej awangardy.

Maria Peryt