Polmic - FB

nasze patronaty

Warszawa | Polska muzyka symfoniczna XX wieku

SI19 stycznia 2019 roku o godz. 19.00 w Studiu Koncertowym Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego Semkowa pod dyrekcją Marka Wroniszewskiego wykona dzieła Bacewicz, Szymanowskiego, Różyckiego i Karłowicza. W roli solisty wystąpi skrzypek Piotr Pławner.

Ulubionym tematem polskiej krytyki muzycznej przełomu XIX i XX wieku było doszukiwanie się w muzyce rodzimej „wpływów Wagnera i Straussa” – co bywało zarówno pochwałą, jak i naganą, zależnie od upodobań krytyka; często owe porównania były zupełnie chybione, ale w przypadku Ludomira Różyckiego i Mieczysława Karłowicza miały uzasadnienie. Scherzo symfoniczne Stańczyk Różyckiego z 1900 roku nawiązuje do sławnego obrazu Matejki i dziejów błazna polskich królów (w krakowskie milieu wprowadza tu motyw krakowiaka), a pełen kontrastów, barwnie instrumentowany poemat alegorycznie kreśli na przemian sielskie i dramatyczne epizody ojczystych dziejów, widzianych przez pryzmat filozofujących żartów tej na poły legendarnej postaci. Odwieczne pieśni Mieczysława Karłowicza to jedna z najbardziej osobistych kompozytorskich wypowiedzi przedwcześnie zmarłego polskiego neoromantyka, świadectwo ogromnej skali i oryginalności jego talentu.

I Koncert skrzypcowy Karola Szymanowskiego (dedykowany Pawłowi Kochańskiemu) powstawał w kresowym Zarudziu, w czasie I wojny światowej. Genialny utwór stanowi twórcze apogeum tego okresu i wciąż budzi podziw oryginalnością formy i faktury, subtelnością brzmienia, niezwykłą, oniryczną aurą. Motoryczna, pełna energii, skrząca efektownymi brzmieniami Uwertura na orkiestrę Grażyny Bacewicz swą premierę miała podczas jednej z pierwszych dużych powojennych imprez muzycznych – Festiwalu Polskiej Muzyki Współczesnej w Krakowie pod batutą Mieczysława Mierzejewskiego. Styczniowy koncert poprowadzi Marek Wroniszewski - utalentowany dyrygent młodego pokolenia, decyzją jury uznany za najlepszego polskiego uczestnika X Międzynarodowego Konkursu im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach.

(Piotr Maculewicz)

Patronat medialny nad koncertami Sinfonii Iuventus objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Więcej – na stronie www.sinfoniaiuventus.pl