Polmic - FB

aktualności

Warszawa | Koncert symfoniczny „Powstało w wolnej Polsce”

FN1 lutego 2019 roku o godz. 19:30 muzyka Witolda Lutosławskiego zabrzmi w Filharmonii Narodowej. Wybitny niemiecki artysta Lars Vogt wystąpi w podwójnej roli: dyrygenta i pianisty. Usłyszymy w jego interpretacji również Koncert fortepianowy a-moll Schumanna i V Symfonię Dvořáka.

Pod koniec lat 30. XIX w. Roberta Schumanna pochłaniała idea stworzenia koncertu nowego typu, odmiennego od kompozycji królujących na ówczesnych estradach, dedykowanych popisom biegłości solistów. W kolejnych latach powracał kilkakrotnie do swego projektu, a ukończył go w roku 1845 tworząc Koncert a-moll op. 54. Już w chwili prawykonania komentatorzy dostrzegli, że otworzyła się nowa epoka rozwoju koncertowego gatunku, dzieło zaś szybko podbiło estrady całej Europy.

W V Symfonii Dvořáka krystalizuje się jego indywidualny styl kompozytora narodowego, z maestrią władającego orkiestrowym aparatem. Podobnie jak, w o kilka lat późniejszej, Szóstej przeważają tu nastoje pogodne, sielskie i pastoralne.

„Skomponowane w 1938 roku Wariacje symfoniczne, które możemy zaliczyć do najlepszych utworów powstałych na świecie przed samą wojną, nie pozostawiają już żadnej wątpliwości co do tego, w czym talent tego twórcy zdolny jest przejawić się najpełniej. Głównym przedmiotem uwagi jest tu kolorystyka i ruch, barwna wirtuozeria i żywość materii dźwiękowej – ale zarazem delikatna precyzja w cyzelowaniu szczegółów zdradzających rękę urodzonego miniaturzysty” – tak pisał o młodzieńczym dziele Witolda Lutosławskiego Tadeusz A. Zieliński.

Koncert objęty jest patronatem Polskiego Wydawnictwa Muzycznego w ramach przedsięwzięcia TUTTI.pl promującego wykonawstwo muzyki polskiej.

Piotr Maculewicz

Więcej – na stronie http://www.filharmonia.pl/koncerty-i-bilety/repertuar/koncert-symfoniczny--powstalo-w-wolnej-polsce6