Polmic - FB

nasze patronaty

Kraków-Wieliczka | II Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” 2019

PianoZespół Szkół Muzycznych w Wieliczce oraz Towarzystwo Muzyczno-Artystyczne Sfogato mają zaszczyt zaprosić na II Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte”. Zgłoszenia na Konkurs można przesyłać do 15 lutego 2019 roku.

Celem Festiwalu i Konkursu „Piano e Forte” jest ukazanie historii ewolucji fortepianu w kontekście rozwoju repertuaru fortepianowego. Badanie wzajemnych relacji, oddziaływań oraz wpływu nowych zdobyczy w zakresie mechanizmu fortepianowego na repertuar, a także nowatorskich technik kompozytorskich na rozwój instrumentu. Konkurs „Piano e Forte” ma na celu inspirowanie młodych pianistów do pogłębiania wiedzy z zakresu historii instrumentu, zwiększanie świadomości dotyczącej praktyk wykonawczych różnorodnego repertuaru na fortepianach współczesnych i historycznych, a także poznawanie nurtów interpretacyjnych oraz literatury fortepianowej różnych epok. Festiwal i Konkurs „Piano e Forte”, którego pomysłodawcą i kierownikiem artystycznym jest pianistka Marta Polańska, jest innowacyjnym projektem ujmującym problematykę w sposób holistyczny. Pierwsza edycja (2018) odbyła się w 320. rocznicę pierwszej wzmianki o wynalazku włoskiego budowniczego Bartolomeo Cristoforiego ukazując historyczny szlak fortepianu „Z ziemi włoskiej do Polski”. Poprzez repertuar wykonywanych podczas koncertów dzieł kompozytorów polskich Festiwal i Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” wpisał się w obchody Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Druga edycja Festiwalu i Konkursu odbędzie się w dniach 1-9 marca 2019 i będzie przebiegać w rytmie rocznic wybitnych polskich kompozytorów:
Stanisława Moniuszki z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora,
Marii Szymanowskiej z okazji 230. rocznicy urodzin kompozytorki,
Fryderyka Chopina w 170. rocznicę śmierci kompozytora
oraz Grażyny Bacewicz z okazji 110. rocznicy urodzin i 50. rocznicy śmierci kompozytorki.

W programie Festiwalu znajdą się warsztaty dotyczące budowy fortepianu i jednego z jego prototypów, czyli klawesynu oraz organów – instrumentu na którym także grał Fryderyk Chopin i Stanisław Moniuszko, wykłady dotyczące historii instrumentów, a także dzieł fortepianowych ww. polskich kompozytorów, II Konkurs Pianistyczny „Piano e Forte” oraz Koncert Galowy Młodych Mistrzów Fortepianu.

Regulamin Konkursu oraz wszelkie informacje znajdują się na stronie: www.PianoeForte.pl

Patronat medialny nad wydarzeniami objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.