Polmic - FB

aktualności

Wyniki I etapu 60. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda

ZKP28 lutego 2019 roku został rozstrzygnięty I etap 60. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda.

Konkurs Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda (dawniej zwany Konkursem Młodych Związku Kompozytorów Polskich) organizowany jest corocznie od 1958 roku. Ma on na celu umożliwienie startu młodym kompozytorom polskim oraz zachęcenie ich do samodzielnej pracy. Od 1990 roku główną nagrodę – Nagrodę im. Tadeusza Bairda – w wysokości 2500 dolarów z przeznaczeniem na dalsze studia kompozytorskie funduje Alina Sawicka-Baird, żona zmarłego kompozytora – Tadeusza Bairda. Wyróżnienia są finansowane przez Zarząd Główny Związku Kompozytorów Polskich. Od 2003 roku konkurs jest dwuetapowy. Utwory, które zostały przez jury zakwalifikowane do etapu II, są wykonywane podczas publicznego koncertu, po którym ogłaszany jest ostateczny werdykt. Nagrodę Główną w tej edycji Konkursu ufundowała Marta Ptaszyńska, wybitna kompozytorka, profesor University of Chicago.

Jury w składzie: Eugeniusz Knapik (przewodniczący), Krzysztof Baculewski, Miłosz Bembinow, Arkadiusz Kubica i Hanna Kulenty, wybrało do II etapu następujące utwory: Kwadraty magiczne (godło Trójkąt), Une saison dans rêve (godło Rimarth), Śpiew kresu dnia (godło Kasztan 12), Sublimacje (godło TBQ), String Quartet Shapes (godło Maple leave).

Koncert prezentujący wybrane utwory, po którym zostanie rozstrzygnięty II etap Konkursu i ogłoszone wyniki, odbędzie się 25 czerwca 2019 o godz. 18.00 w siedzibie Polskiego Wydawnictwa Muzycznego przy ul. Fredry 8 w Warszawie. Wykonawcą koncertu będzie Kwartet smyczkowy Polonika w składzie: Paulina Kusa (I skrzypce), Anna Szalińska-Zaziębło (II skrzypce), Magdalena Małecka-Wippich (altówka) i Olga Łosakiewicz-Marcyniak (wiolonczela).