Polmic - FB

aktualności

Katowice | Prawykonanie „Hail o Mother” Aleksandry Chmielewskiej

Chór Polskiego RadiaDzieła kompozytorów Litwy, Łotwy, Estonii oraz Polski zabrzmią podczas koncertu Chóru Polskiego Radia w siedzibie NOSPR w Katowicach 6 października 2019 roku o godz. 18.00. Zespół poprowadzi znakomita dyrygentka dr. hab. prof. nadzw. Agnieszka Franków-Żelazny.

„Na koncert z Chórem Polskiego Radia wybrałam utwory kompozytorów pochodzących z krajów nadbałtyckich – Litwy, Łotwy, Estonii i Polski – krajów, które chóralistyką stoją” – podkreśla Agnieszka Franków-Żelazny, wybitna polska chórmistrzyni, w 2013 roku związana z Chórem Polskiego Radia, a obecnie pełniąca funkcję dyrektora artystycznego Chóru Narodowego Forum Muzyki. „Wybrane kompozycje pokazują, jak bardzo we wszystkich tych krajach wiara w Boga przeplata się z zachwytem nad naturą i tym, co ona ze sobą niesie. Są niezwykle barwne harmonicznie, skrzą się kolorami natury i emocji, a poza pełnym składem chóru wykorzystują solowe możliwości jego członków. Wśród polskich utworów znajdzie się też Hail o Mother Aleksandry Chmielewskiej, który podczas tego wieczoru zostanie wykonany po raz pierwszy” – dodaje Franków-Żelazny. Utwór ten wyróżniony został w Konkursie Kompozytorskim Centrum Myśli Jana Pawła II.

W programie wieczoru zabrzmią również utwory takich polskich kompozytorów, jak Katarzyna Danel (Gladness of Nature), Marek Raczyński (Deszcz na morzu) i Jacek Sykulski (Pater Noster i Stoi lód na Prośnie). Usłyszymy Oremus z cyklu Gloria Patri Urmasa Sisaska, Lucis Creator Vitautasa Miśkinisa, The Deer’s Cry Arvo Pärta, Odpływ Jēkabsa Jančevskisa oraz Salutation i Northern Lights Ēriksa Ešenvaldsa.

Dodatkowe informacje – na stronie http://www.nospr.org.pl/pl/koncerty/1750/chor-polskiego-radia-muzyka-krajow-nadbatyckich