Polmic - FB

nasze patronaty

Gdańsk | V Nowe Fale 2019

Nowe faleW dniach 23 listopada – 1 grudnia 2019 roku po raz piąty odbędzie się festiwal muzyki współczesnej „Nowe fale”. Repertuar tegorocznych koncertów będzie jak zwykle różnorodny.

Nowe kompozycje zaprezentują zarówno kompozytorzy opowiadający się za potrzebą i możliwością kontynuacji klasycznych rozwiązań, jak i reformatorzy, szukający nowych tematów i środków wyrazu. Nie zabraknie mile zwykle witanej przez publiczność muzyki łączącej tradycje poważną i rozrywkową.

W festiwalu wezmą udział zarówno gdańscy soliści i zespoły, jak i muzycy z innych ośrodków oraz z zagranicy. Efektem zainicjowanej przez organizatorów Festiwalu kilka lat temu współpracy ze środowiskami kompozytorskimi Poznania, Bydgoszczy i Łodzi będą prezentacje utworów związanymi z nimi twórców. Odbędą się m. in. światowe prawykonania tych kompozycji. Wśród premier na pierwszym miejscu należy wymienić przewidziane w programie koncertu finałowego wykonanie utworu jednego z laureatów tegorocznego międzynarodowego konkursu kompozytorskiego, przeprowadzonego w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi. Nowe utwory napisali specjalnie dla Festiwalu także młodzi gdańscy twórcy.

Ze środowiskiem kompozytorów blisko współpracują muzykolodzy i teoretycy muzyki. W tym roku zaprezentują najnowsze spojrzenia na współczesną muzykę fortepianową w ramach towarzyszącej festiwalowi XVIII Konferencji Naukowej „Muzyka fortepianowa”, przygotowanej przez Katedrę Teorii Muzyki Akademii Muzycznej w Gdańsku. Temat konferencji to „Wyzwania XX i XXI wieku”. W ramach Festiwalu tradycyjnie odbędą się warsztaty wykonawstwa muzyki współczesnej, prowadzone przez zespół Kwartludium.

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Szczegółowy program – na stronie http://2019.nowefale.pl/