Polmic - FB

aktualności

Łódź | Znaki czasu

FL15 grudnia 2019 roku o godz. 17.00 w Filharmonii Łódzkiej zostanie zaprezentowany interdyscyplinarny projekt artystyczny Znaki czasu – pierwsze w historii Łodzi połączenie muzyki organowej, choreografii, live-electronics, tekstu literackiego oraz instalacji świetlnej.

Wydarzenie realizowane będzie siłami pedagogów i studentów Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi oraz Musikhochschule Lübeck, których współpraca zainicjowana została w 2018 roku dzięki podobnemu projektowi zrealizowanemu w kościele św. Jakuba w Lubece dzięki mecenatowi Stiftung zum 7. Dezember 1970. Koncepcja wydarzenia zaplanowanego na 15 grudnia przygotowana została przez profesorów Elżbietę Aleksandrowicz, Franza Danksagmüllera oraz Krzysztofa Urbaniaka i odnosi się wprost do historii 4 kultur funkcjonujących w dawnej Łodzi. Przestrzeń sali koncertowej Filharmonii Łódzkiej podzielona zostanie na 4 sfery wyznaczone przez 4 instrumenty organowe: organy symfoniczne, organy barokowe, pozytyw organowy oraz niewielki model organów.

Literatura organowa, która zaprezentowana zostanie podczas wieczoru, stworzy nawiązania do 4 społeczności tworzących historyczną aglomerację łódzką i – szerzej – region łódzki. W grupie utworów polskich zabrzmi Toccata z IX symfonii organowej Feliksa Nowowiejskiego, który w 1934 roku osobiście inaugurował zbudowane przez renomowaną firmę Wacława Biernackiego organy zgierskiej fary. Toccata Maxa Drischnera, kompozytora i organisty słynnych organów Englera w historycznie dolnośląskim Brzegu, nawiązuje do zabytkowych łódzkich organów, budowanych między innymi przez takie renomowane śląskie warsztaty organowe, jak Schlag und Söhne, Gebrüder Walther czy Rieger z Jägerndorfu w dawnym Śląsku Opawskim. Funkcję swobodnego nawiązania do rosyjskiej przeszłości Łodzi pełnić będzie dzieło Hell und Dunkel autorstwa Sofii Gubaiduliny. Z kolei dramatyczny los społeczności żydowskiej miasta Łodzi skomentuje niejako organowa transkrypcja Agnus Dei z Polskiego Requiem Krzysztofa Pendereckiego.

Sylwia Lewicka

Więcej – na stronie https://www.facebook.com/events/559825944562775/