Polmic - FB

aktualności

Wrocław | Wieloświat

NFM2 lutego 2020 roku o godz. 17:00 w Narodowym Forum Muzyki wystąpi unikatowy zespół – NFM World Music Orchestra, której kierownikiem artystycznym jest kompozytor, sitarzysta i pedagog Jerzy Adam Nowak.

Jerzy Adam Nowak ukończył kompozycję w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie prof. Grażyny Pstrokońskiej-Nawratil. Był dwukrotnie stypendystą Rządu Indii – studiował klasyczną muzykę Indii w Shri Ram Bhartiya Kala Kendra w New Delhi. Jako sitarzysta, solista zespołu klasycznej muzyki indyjskiej „Shanti Path” występował w Polsce, Czechach, Niemczech i we Włoszech. Jest autorem muzyki do ponad trzydziestu spektakli teatralnych prezentowanych w kraju i za granicą, a także do kilkunastu filmów dokumentalnych. W swej pracy teoretycznej bada związki między umysłem a dźwiękiem i poszukuje źródeł muzyki zarówno w sensie historycznym jak i psychologicznym.

Podczas najbliższego koncertu w NFM zabrzmi muzyka Jerzego Adama Nowaka w trzech improwizacjach artystów NFM World Music Orchestra: I. Wieloświat stanów splątanych, II. Wieloświat stanów urojonych, III. Wieloświat stanów osobliwych. Jak zaznacza autor projektu: „Istnieje kosmologiczna koncepcja, że nasz Wszechświat nie jest jedynym Wszechświatem – że istnieje bardzo wiele Wszechświatów określanych mianem Wieloświata. Niezależnie od tego, na ile ta koncepcja jest prawdziwa czy fałszywa, żyjemy niewątpliwie w psychologicznym Wieloświecie naszych własnych istnień. Każde istnienie to Wszechświat niepojęty i dynamiczny. Każde istnienie zderza się z innymi istnieniami, tworząc rzeczywistość bytów i zjawisk. Muzyka świata jest zderzeniem wielu światów – urojonych, splątanych i osobliwych”.

Agnieszka Frei

Informacja o biletach – na stronie https://www.nfm.wroclaw.pl/