Polmic - FB

nasze patronaty

Kraków | „Elementi 8”: ekran, czyli dźwięki i piksele

Elementi„Elementi” to coroczne wydarzenie, w którym cała uwaga skoncentrowana jest na muzyce współczesnej: tworzonej, wykonywanej i interpretowanej tu i teraz. Ósma edycja, która odbędzie się w dniach 6–8 marca 2020 roku w murach Akademii Muzycznej w Krakowie, obejmie między innymi dwudniową konferencję naukową, cztery koncerty muzyki nowej, wykłady i spotkania z zaproszonymi gośćmi.

W tym roku hasłem przewodnim „Elementi” jest „ekran” – wszystko to, co związane z multimedialnością i intermedialnością muzyki, z jej aspektem wizualnym, z twórczością filmową i sceniczną, komercyjną i artystyczną. Omówione zostanie znaczenie muzyki w kontekście zachodzących obecnie przemian społecznych, kulturowych i rozwoju technologicznego.

Z roku na rok „Elementi” – konferencja i koncerty – stają się coraz bardziej wyrazistym punktem na mapie muzycznych wydarzeń nie tylko Krakowa, ale całej Polski. W zbliżającej się edycji wykłady wygłoszą teoretyk muzyki Krzysztof Szwajgier oraz muzykolog Jan Topolski, a także kompozytorzy: Joanna Bailie i Óscar Escudero. Na koncertach muzyki nowej usłyszymy utwory młodych polskich kompozytorów, studentów i doktorantów Akademii Muzycznej w Krakowie, ale nie tylko. Tradycją stało się także sięganie po ważne i aktualne dzieła wybitnych, współczesnych twórców oraz zapraszanie znanych, profesjonalnych zespołów specjalizujących się w ich wykonawstwie. W tym roku duński Ensemble Current Resonance oraz krakowska Spółdzielnia Muzyczna contemporary ensemble zagrają, między innymi, kompozycje Jessie Marino, Joanny Bailie, Michaela Beila, Simona Steena-Andersena czy Alexandra Schuberta. Jeden z planowanych koncertów – zorganizowany w galerii 360° Hevre we współpracy z Wydziałem Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie – przybierze nieco inny, bardziej performatywno-audiowizualny (a później być może swobodnie-imprezowy) charakter.

Karolina Dąbek

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Szczegółowy program – na stronie http://elementi.amuz.krakow.pl/