Polmic - FB

ogłoszenia różne

II „Scena dla Muzyki Polskiej” – sezon 2020/2021

IMiTInstytut Muzyki i Tańca, we współpracy z Filharmonią Narodową w Warszawie ogłasza drugą edycję programu artystycznego „Scena dla Muzyki Polskiej”. Termin nadsyłania zgłoszeń do edycji programu na sezon 2020/2021 upływa w dniu 13 marca 2020 roku.

„Scena dla Muzyki Polskiej” to program Instytutu Muzyki i Tańca przeznaczony dla polskich artystów wykonawców, realizowany we współpracy z Filharmonią Narodową i instytucjami artystycznymi w kraju. Wyłonione w trybie konkursowym programy z muzyką polską będą prezentowane w Sali Kameralnej Filharmonii Narodowej i powtarzane w innych miastach w Polsce. Celem programu jest promocja polskich artystów i polskiej twórczości kompozytorskiej, szczególnie mniej obecnej w praktyce koncertowej.

Główne cele programu to inspirowanie muzyków do przygotowywania programów koncertów muzyki polskiej i zainteresowanie publiczności dziełami polskich twórców. Oczekiwanym rezultatem programu jest popularyzacja polskiej twórczości kompozytorskiej oraz promocja polskich artystów wykonawców. Budżet edycji programu w sezonie 2020/2021 wynosi 240 tysięcy złotych.

Regulamin i wzór formularza aplikacyjnego dostępne są na stronie https://imit.org.pl/programy/departament-muzyki/4378