Polmic - FB

Articles

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski „Wawel: musica festiva” rozstrzygnięty! Tomasz Jakub Opałka zwycięzcą

Tomasz Jakub OpałkaDnia 15 lipca 2010 roku podczas uroczystego koncertu na Dziedzińcu Arkadowym na Wawelu, w 600. rocznicę Bitwy pod Grunwaldem, odbyło się prawykonanie trzech utworów wyłonionych spośród 34 partytur w drodze Ogólnopolskiego Konkursu Kompozytorskiego „Wawel: musica festiva”: Zbigniewa Bargielskiego Misterium przestrzeni, Łukasza Pieprzyka Szarże i Tomasza Jakuba Opałki Przestrzenie.
Trzy utwory nominowane do konkursowej nagrody wykonała Orkiestra Symfoniczna «Musica festiva» pod dyrekcją Stanisława Krawczyńskiego, Rektora Akademii Muzycznej w Krakowie – utworzona specjalnie na potrzeby tego wydarzenia z muzyków reprezentujących różne krakowskie zespoły, Filharmonii czy Opery, oraz ze studentów i absolwentów Akademii Muzycznej w Krakowie. Po wysłuchaniu kompozycji i dyskusji Jury konkursu w składzie: Eugeniusz Knapik (w zastępstwie Henryka Mikołaja Góreckiego) – przewodniczący, Zbigniew Bujarski, Krzysztof Droba, Eugeniusz Knapik, Jerzy Kornowicz i Stanisław Krawczyński postanowiło przyznać nagrodę w wysokości 50. 000 zł, ufundowaną przez Zamek Królewski na Wawelu, Tomaszowi Jakubowi Opałce za utwór Przestrzenie.

Tomasz Jakub Opałka (na zdjęciu) - 27-kompozytor, student Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, wyjawił, że do napisania utworu zainspirowały go słowa Henryka Mikołaja Góreckiego o poszukiwaniu muzyki uroczystej w sobie samym i kierowaniu się myślą „ku górze”. „Pisałem ten utwór, myśląc o Zamku Królewskim na Wawelu” – wyjawił autor Małgorzacie Janickiej-Słysz, Dyrektorowi artystycznemu konkursu. „To wyjątkowa symboliczna przestrzeń, szczególnie predestynowana do muzyki uroczystej, podniosłej i królewskiej”.

W trakcie przerwy podczas koncertu odbyło się głosowanie słuchaczy: każdy mógł oddać głos na wybraną przez siebie kompozycję. Nagrodę publiczności otrzymał Łukasz Pieprzyk za Szarże – utwór związany ściśle z kontekstem 600-lecia grunwaldzkiej rocznicy, w którym pojawia się m.in. cytat pieśni religijnej Bogurodzica czy efekty batalistyczne.

Dopełnieniem programu koncertu 15 lipca 2010 była monumentalna II Symfonia „Kopernikowska” Henryka Mikołaja Góreckiego, wpisująca się w nurt muzyki wzniosłej i uroczystej. W jej wykonaniu – obok Orkiestry Symfonicznej «Musica festiva» – wzięli udział młodzi śpiewacy Izabela Matuła (sopran) i Sebastian Szumski (baryton) oraz Chór Polskiego Radia w Krakowie pod batutą Stanisława Krawczyńskiego. Symfonia zabrzmiała na Dziedzicu Arkadowym o zmierzchu, w scenerii rozświetlonej architektury Zamku Królewskiego na Wawelu. Jej przesłanie zawarte w słowach Kopernika „Cóż jest nad niebo piękniejsze? Przecież w nim jest wszystko piękno…” zapamięta wielu słuchaczy.

Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski pod przewodnim tytułem: «Wawel: musica festiva» na utwór (10-15 minut) na orkiestrę symfoniczną (z możliwością użycia elektroniki), którego ideę oddają słowa musica festiva czyli muzyka uroczysta, ogłoszony został w maju 2009 roku przez Zamek Królewski na Wawelu. Założeniem konkursu było, by przy użyciu współczesnego języka muzycznego stworzyć dzieła o charakterze uroczystym. Chodziło o kategorię festivo – rozumianą rozmaicie i jak najszerzej, niezależnie od funkcji użytkowej, którą może pełnić taka muzyka. Pomysłodawcom konkursu zależało przede wszystkim na powstaniu dzieła autonomicznego o wysokiej wartości artystycznej. Konkurs adresowany był do twórców narodowości polskiej bez ograniczenia wieku.