Polmic - FB

aktualności

I Ise-Shima International Composition Competition – Japonia 2020

ISIse-Shima Art Committee zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie kompozytorskim I Ise-Shima International Composition Competition. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 1 czerwca 2021 roku.

Celem Konkursu jest promocja młodych kompozytorów. Formuła przedsięwzięcia jest szeroka – nie ma ograniczeń wiekowych ani ograniczeń dotyczących składu wykonawczego przedkładanego utworu. Zgłaszany utwór może być uprzednio wykonany publicznie i nagrodzony w innych konkursach. Kompozytorzy mogą przesłać więcej niż jeden utwór, ale mają wypełnić osobny formularz zgłoszeniowy i uiścić opłatę za każdą z kompozycji.

Pełną partyturę (w formacie pdf), podpisaną imieniem i nazwiskiem kompozytora, należy przesłać za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://en.iseshimaart.com/international-composition-competiti 

Przewodniczącym Jury będzie polski kompozytor Marcin Stańczyk.

Konkurs przewiduje jedną nagrodę główną pieniężną wynoszącą 1000 USD i 35 wyróżnień honorowych. Ise-Shima Art Committee zastrzega sobie prawo, w porozumieniu z Jury, nie przyznawania nagrody głównej, wprowadzenia zmian do regulaminu, zmniejszenia lub podziału nagrody pieniężnej, jeżeli zdaniem Jury takie działania będą uzasadnione.

Laureaci Konkursu zostaną wyłonieni do końca sierpnia 2021 roku i powiadomieni o zwycięstwie drogą mailową. Lista nagrodzonych utworów zostanie opublikowana na stronie internetowej: https://en.iseshimaart.com/c 

Regulamin Konkursu dostępny jest na https://bit.ly/37SqagR