Polmic - FB

aktualności

Stanowisko ZKP w sprawie opłaty reprograficznej od smartfonów

Karta wolności w sieciWarszawa, 3 lipca 2020

LIST OTWARTY

W związku z ogłoszeniem przez Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudę „Karty wolności w sieci” Związek Kompozytorów Polskich przedstawia stanowisko w sprawie punktu piątego tej Karty „Nie dla podatku od smartfonów”.

1. Środki pozyskane z opłaty reprograficznej poszerzonej o smartfony są przeznaczone w części na rekompensatę dla twórców utworów ściąganych na smartfony przez ich użytkowników, w części zaś zasilą fundusz emerytalny dla artystów, którzy nie są objęci systemem emerytalnym ZUS. Warto dodać, że są to najczęściej osoby o niskich i zazwyczaj sporadycznych dochodach.

2. Środowiska artystyczne walczą o dołączenie smartfonów do istniejącej listy urządzeń objętych opłatą reprograficzną od lat. W ostatnim czasie zakończone zostały pomyślnie prace nad przygotowaniem odpowiednich przepisów. Prace te prowadzone były w bliskiej współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które od lat deklaruje pełne wsparcie dla realizacji postulatów środowisk twórczych i artystycznych w sprawie wprowadzenia smartfonów na listę urządzeń objętych opłatą reprograficzną.

Związek Kompozytorów Polskich apeluje do Pana Prezydenta RP Andrzeja Dudy o wycofanie się z ewentualnego zamiaru zablokowania odpowiednich przepisów dotyczących omawianej sprawy.

Mieczysław Kominek, Prezes Związku Kompozytorów Polskich