Polmic - FB

aktualności

Biblioteka ZKP – POLMIC otrzymała status biblioteki naukowej!

POLMICBiblioteka-Fonoteka Związku Kompozytorów Polskich – Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC otrzymała status biblioteki naukowej.

Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński na podstawie rozporządzenia z dnia 2 kwietnia 2012 roku w sprawie sposobu i trybu zaliczania bibliotek do niektórych bibliotek naukowych oraz ustalenia ich wykazu (Dz. U. z 2016 r. poz. 137, z późn. zm.) zaliczył do bibliotek naukowych Bibliotekę-Fonotekę Związku Kompozytorów Polskich – Polskiego Centrum Informacji Muzycznej POLMIC.

Wniosek o zaliczenie do bibliotek naukowych został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Krajową Radę Biblioteczną.

Obecnie w wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia MKiDN zostały umieszczone 33 biblioteki zaliczone do bibliotek naukowych w całym kraju.

Lista bibliotek dostępna jest na stronie: https://www.bn.org.pl/index.php/aktualnosci/4025-polskie-centrum-informacji-muzycznej-polmic-biblioteka-fonoteka-zwiazku-kompozytorow-polskich-zaliczona-do-bibliotek-naukowych.html